În Vinerea din Săptămâna Luminată, Biserica Ortodoxă sărbătorește Izvorul Tămăduirii

Credincioșii ortodocși au prăznuit astăzi, 24 aprilie, Izvorul Tămăduirii. Utrenia și Sfânta Liturghie din această a șasea zi a Săptămânii Luminate au fost succedate de slujba de sfințire a apei. Cei prezenți în biserici au primit agheasmă mică.

Conform Sinaxarului Vinerii din cadrul Săptămânii Luminate, în această zi, Biserica lui Hristos „prăznuiește sfințirea bisericii Preasfintei stăpânei noastre și Maicii a lui Dumnezeu, a Izvorului celui de Viață purtător”. De asemenea, „se face și pomenirea minunilor celor mai presus de fire, care s-au săvârșit de către Maica lui Dumnezeu în acest sfânt locaș”:

„Biserica aceasta și-a luat începutul de la împăratul Leon cel Mare, care se mai numea și Machelie. Căci fiind acela om bun și preablând, mai înainte de a se sui pe tronul împărăției, pe când se număra încă între oamenii obișnuiți, umblând prin locurile acelea, a dat peste un orb rătăcit și l-a luat de mână ca să-l călăuzească. Și ajungând aproape de locul unde s-a ridicat mai târziu biserica, orbul a fost cuprins de o sete arzătoare și l-a rugat pe Leon să-i dea apă ca să-și astâmpere setea. Iar Leon, pătrunzând în desișul din apropiere, căuta apă; căci pe atunci locul acela era acoperit cu tot felul de arbori și desișuri de verdeață creșteau pe el. Și negăsind acolo apă s-a întors întristat. Dar pe când se întorcea, a auzit glas de sus, care i-a zis: «Nu e nevoie să te ostenești, Leone, căci apa este aproape!» Dar întorcându-se din nou, Leon căuta. Și ostenindu-se iarăși mult, din nou a auzit glasul acela, care i-a zis: «Pătrunde, Leone împărate, mai adânc în pădurea aceasta și luând cu mâinile apă tulbure, potolește setea orbului și apoi unge cu ea ochii lui cei întunecați; și vei cunoaște de îndată cine sunt Eu, Care sălășluiesc aici de multă vreme». A făcut deci Leon precum îi spusese glasul și îndată orbul a început să vadă. Și ajungând Leon împărat, potrivit proorociei Maicii Domnului, a zidit lângă acel izvor, cu multă cheltuială, biserica ce se vede și astăzi.

Minuni nenumărate s-au făcut în acea biserică. După oarecare trecere de vreme și Justinian, marele împărat al romanilor, care suferea de o boală grea, a dobândit aici vindecare; mulțumind pentru aceasta Maicii Cuvântului, a ridicat o biserică și mai mare, care însă, crăpându-se de cutremure, a fost rezidită în cele din urmă de către împăratul Vasile Macedoneanul și de fiul său, Leon Înțeleptul. Pe vremea lor, izvorul de aici a săvârșit numeroase minuni: a vindecat multe boli și a tămăduit nenumărate feluri de răni, molime și alte suferințe. A înviat izvorul acesta și un mort; acesta era din Tesalia și plecând el cu corabia spre izvor, s-a săvârșit pe cale. Când era să moară și își dădea duhul, a rugat pe corăbieri să-l ducă de acolo la biserica Izvorului și să-l îngroape, după ce vor turna peste dânsul trei ciuturi de apă. Ei au făcut așa, iar mortul, fiind stropit cu apă, a înviat.

După multă trecere de vreme, când sta să cadă acea mare biserică, arătându-se Născătoarea de Dumnezeu a sprijinit-o până ce mulțimea dinăuntru a ieșit afară.

Apa aceea, când a fost băută, a alungat mulți demoni și a liberat pe cei legați din temnițe. Pe împăratul Leon Înțeleptul l-a vindecat de piatră la rinichi și a potolit frigurile foarte cumplite ale soției lui, Teofana; și pe fratele lui, Ștefan patriarhul, l-a izbăvit de oftică și pe patriarhul Ioan al Ierusalimului l-a vindecat de surzenie. Pe marele dregător Tarasie l-a vindecat de niște friguri preacumplite, ca și pe maica lui, Maghistrisa, iar pe fiul său, Stelian, l-a tămăduit de o boală de rinichi. Pe o femeie cu numele de Schizina a izbăvit-o de o boală de stomac. Iar împăratul Roman Lecapenul s-a tămăduit cu apă de la acest izvor de o boală de stomac; la fel și soția lui. În Haldeea, Maica Domnului a vindecat pe călugărul Peperin și pe ucenicul lui, la rugăciunea lor; la fel și pe călugărul Matei și pe Meletie, care fuseseră pârâți împăratului. A mai vindecat și pe niște înalți dregători și pe mulți alții, pe care cine i-ar mai putea spune?

Ce limbă ar putea istorisi câte minuni a făcut apa aceasta și câte continuă să facă până astăzi? Mai multe decât picăturile de ploaie și decât mulțimea stelelor și a frunzelor sunt minunile care se săvârșesc acolo și în zilele noastre. Căci a vindecat, mai presus de fire, ulcerul și cangrena, perforațiile și abcesele aducătoare de moarte, cărbunele (buba neagră) și lepra și pelagra. A mai vindecat apoi și alte boli de femei și boli ale sufletului, lăcrimarea ochilor și albeața și scăderea vederii. Încă a mai vindecat de boala hidropicei pe Ioan Varanga, iar pe un alt Varanga l-a tămăduit de buba cea rea. Și pe ieromonahul Marcu l-a scăpat de boala pojarului și pe călugărul Macarie de sufocarea (astmul) care-l chinuia de cincisprezece ani și totodată de piatră la rinichi. Și alte foarte multe, pe care este cu neputință să le enumerăm în cuvântul acesta, pe care le-a săvârșit și le săvârșește fără încetare apa izvorului aceluia.

Pentru rugăciunile Maicii Tale, Hristoase Dumnezeule, miluiește-ne pe noi. Amin.”

Comentarii Facebook


Știri recente