În Duminica Ortodoxiei, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, a săvârșit Sfânta Liturghie la Catedrala patriarhală din București

Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Române a evidențiat la începutul cuvântului de îvățătură rostit ieri, 8 martie a.c., în Catedrala patriarhală din București că sărbătoarea „Duminicii Ortodoxiei” a fost instituită în 11 martie 843 la Constantinopol și de atunci, în fiecare an, prima duminică din Postul Mare al Sfintelor Paști este serbată ca Duminica Ortodoxiei sau a dreptei credințe.

În continuare, Preafericirea Sa a subliniat că în Duminica Ortodoxiei, Sfântul Sinod al Bisericii noastre trimite o scrisoare pastorală către cler și credincioși, prin care arată importanța învățăturii ortodoxe despre cinstirea icoanelor și pe lângă această cinstire a sfintelor icoane se subliniază necesitatea statorniciei în dreapta credință, iar mai apoi a evidențiat faptul că înțelesul adânc al Evangheliei ce s-a citit ieri în cadrul Sfintei Liturghii este „vederea”, arătând că din mesajul acestui pasaj scripturistic se desprin trei feluri de vedere.

Referindu-se la vederea duhovnicească, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a spus că această vedere este „începutul vederii în credință. Credința este o vedere dincolo de vederea trupească, este o vedere duhovnicească. Este o vedere nu cu ochii trupului, ci cu ochii sufletului. Această vedere duhovnicească este vederea credinței, este o vedere dincolo de simțuri”.

Preafericirea Sa a mai arătat că din această Evanghelie reținem că dreapta credință este mărturisirea Dumnezeirii lui Iisus Hristos. „Dacă avem dreaptă credință avem și dreaptă vedere asupra realității. Lumea aceasta văzută cu ochii trupești nu este singura și nu este cea netrecătoare, ci lumea netrecătoare, spre care se îndreaptă lumea creată de Dumnezeu este Împărăția Cerurilor, lumina cea necreată, neînserată, neapusă, slava veșnică. Această slavă, lumină veșnică din Împărăția Cerurilor se vede de către cei care au dreapta credință și dreapta vețuire în Hristos. Aceștia sunt sfinții, care încă din lumea aceasta au pregustat bucurie din bucuria cerească și slavă din slava cerurilor”.

De asemenea, Preafericirea Sa a subliniat faptul că noi pregustăm viața veșnică prin Sfintele Taine ale Bisericii, iar sfinții și icoanele lor sunt călăuze ale noastre către Împărăția lui Dumnezeu, către lumina cerească, cea nevăzută cu ochii trupești, dar văzută cu ochii credinței. „Ortodoxia este dreapta credință, ca temelie a dreptei vederi, a vederii în veșnicie, a vederii dincolo de cele materiale, a vederii Împărăției Cerurilor. Ortodoxia este și pregustarea vieții veșnice, încă din lumea aceasta. Biserica noastră nu este împodobită cu icoane doar ca să fie mai frumoasă, ci pentru că sfinții sunt învățătorii noștri și ei sunt profeții Împărăției Cerurilor pentru că toți cei care s-au pocăit, s-au spovedit, s-au împărtășit, au viețuit după Evanghelia lui Hristos primesc încă din lumea aceasta arvuna bucuriei și a luminii din Împărăția Cerurilor. În această zi a Ortodoxiei sau a dreptei credințe noi ieșim în procesiune cu icoanele sfinților pentru că sfinții sunt modele pentru noi, călăuze. Sunt învățătorii noștri, dar și rugători împreună cu noi pentru mântuirea lumii”, a mai spus Preafericitul Părinte Patriarh Daniel.

În cadrul Liturhiei de ieri a fost rostită și o rugăciune de mulțumire cu prilejul împlinirii a 19 ani de arhierie a Patriarhului Daniel. Preafericirea Sa a fost hirotonit arhiereu pe 4 martie 1990, în prima duminică din Postul Mare, duminică în care Biserica noastră sărbătorește triumful Ortodoxiei. Tot ieri, la Catedrala patriarhală, tânărul teolog Teodor Gradinaciuc, redactor șef adjunct la postul de radio Trinitas a fost hirotonit diacon, iar diaconul Sorin Șelaru, Directorul Biroului Reprezentanței Patriahei Române de la Bruxelles, a fost hirotonit preot. Ambii vor sluji la Catedrala patriahală.

Sursa: ziarullumina.ro

Comentarii Facebook


Știri recente

Postul Naşterii Domnului: Resurse

Vă oferim mai multe resurse digitale pentru a parcurge perioada de postire cu folos duhovnicesc.  Postul Crăciunului, care a început în data de 15 noiembrie, amintește de postul îndelungat al patriarhilor și drepților din Vechiul…