În Duminica a III-a din Post, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a rostit un un cuvânt de învățătură în Paraclisul Reședinței patriarhale

Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a ținut ieri, 22 martie a.c., un cuvânt de învățătură în Paraclisul Reședinței patriarhale, în care a reliefat înțelesurile duhovnicești ale Evangheliei Duminicii a III-a din Sfântul și Marele Post al Paștelui, numită și Duminica Sfintei Cruci. Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Române a explicat semnificațiile Sfintei Cruci în viața Bisericii și în viața creștină, arătând că lepădarea de sine și luarea crucii proprii sunt condiții ale urmării lui Hristos, iar urmarea însăși a lui Hristos înseamnă unirea cu El prin credință, prin împlinirea poruncilor Lui și prin împărtășirea cu Sfintele Taine.

Patriarhul României a arătat că, în cadrul acestei Evanghelii, Mântuitorul Iisus Hristos ne învață că nimic în lumea aceasta nu poate să aibă o valoare mai mare decât sufletul. Părintele Patriarh a subliniat în cuvântul său că „grija pentru mântuirea sufletului trebuie să fie cea mai importantă constantă și consistentă preocupare a vieții creștine. Grija pentru ceea ceea ce este netrecător, pentru ceea ce este nemuritor, pentru mântuirea sufletului trebuie să fie centrul atenției și centrul vieții noastre. Mântuitorul Iisus Hristos arată că lumea materială întreagă, pământul și tot universul, nu are atâta valoare cât are fiecare suflet omenesc, pentru că în sufletul uman se reflectă Dumnezeu Însuși. Omul fiind singura ființă creată după Chipul lui Dumnezeu Cel Veșnic și nelimitat, este chemat la viață veșnică și nelimitată. Valoarea spirituală a omului este incomensurabil mai mare decât toate valorile materiale, trecătoare, limitate în spațiu și în timp, din lumea aceasta”.

Preafericirea Sa a subliniat faptul că Mântuitorul Iisus Hristos a arătat, în Evanghelia ce s-a citit ieri, la Sfânta Liturghie, că cine se leapădă de El în neamul acesta și Fiul Omului se va lepăda de el atunci când va veni la judecată cu sfinții îngeri. Patriarhul Daniel a evidențiat că Evanghelia ne arată că nu este suficient să credem în taină și să ne rugăm în particular, ci credința trebuie să fie mărturisită și în public, pentru că cine se rușinează să mărturisească pe Hristos pierde foarte mult, fiindcă nici Hristos nu-l va mărturisi înaintea lui Dumnezeu-Tatăl. „Ținta finală, scopul final al vieții Bisericii este trecerea prin suferința crucii, prin bucuria Învierii și împărtășirea de slava împărăției cerurilor. Mântuitorul Iisus Hristos, când vorbește despre cruce, vorbește și despre slava împărăției cerurilor. Prin aceasta, Evanghelia de astăzi vrea să ne arate că există o legătură interioară între Crucea lui Hristos și Învierea lui Hristos. Taina Învierii lui Hristos este ascunsă în cruce ca iubire jertfelnică, iar slava crucii se vede în Înviere. Forma tainică a Învierii este crucea, și forma slăvită a crucii este Învierea”, a spus Preafericirea Sa.

În continuare, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a explicat că Sfinții Părinți ai Bisericii au rânduit ca, în această Duminică a III-a din mijlocul postului, să acordăm o atenție deosebită Sfintei Cruci pentru înțelesurile multiple ale ei și pentru înțelesurile multiple ale postului. „Duminica Sfintei Cruci, din mijlocul Postului Sfintelor Paști, ne aduce aminte că neînfrânarea sau ne-postirea lui Adam și neascultarea lui Adam față de Dumnezeu se vindecă acum prin post, prin înfrânare, prin răstignirea patimilor egoiste și prin ascultarea de Dumnezeu. Crucea, ca semn al înfrânării, al răstignirii voii proprii egoiste, pentru a urma voia lui Dumnezeu și a învia sufletul din moartea păcatului, este, pentru noi, aducere-aminte a lucrării mântuitoare a lui Iisus Hristos de ridicare a lui Adam celui căzut, de înfrânare față de lucrurile materiale și de ascultare față de Dumnezeu”, a explicat Părintele Patriarh.

Întâistătătorul Bisericii noastre a arătat, de asemenea, că Duminica Sfintei Cruci este o prefigurare, o preînchipuire, o pregustare, o înainte-vestire a Săptămânii Sfintelor Patimi și a Învierii. „Duminica a III-a din Post este o pregustare a tainei Sfintei Cruci, nedespărțită de Sfânta Înviere a lui Hristos. Cântările din această duminică ne arată că Sfânta Cruce cea de viață făcătoare este numită semn al biruinței. Este numită izvor al bucuriei, lauda monahilor și a preoților, bucuria Bisericii, lumină a vieții creștine. Sfânta și de viața făcătoare Cruce a lui Hristos ne luminează în timpul postului, pentru că în ea se ascunde taina iubirii, taina Învierii lui Hristos și taina învierii sufletului nostru din moartea păcatului. Biserica, prin cântările ei, ne îndeamnă să ne închinăm Sfintei Cruci și să o sărutăm cu bucurie, ca fiind semn al iubirii lui Hristos, al biruinței lui Hristos asupra păcatelor, asupra morții și asupra diavolului, asupra iadului. Sfânta Cruce este, pentru noi, armă puternică, este semn de biruință, pentru că Cel răstignit pe ea este Hristos Cel Atotputernic și Smerit. Smerenia Lui pe Cruce a biruit mândria diavolului”, a mai spus Preafericitul Părinte Patriarh Daniel.

Sursa: ziarullumina.ro

Comentarii Facebook


Știri recente