În Duminica a II-a din Postul Mare, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a oficiat slujba Sfintei Liturghii în Catedrala patriarhală din București

Preafericitul Părinte Patriarh Daniel al Bisericii Ortodoxe Române a săvârșit Sfânta Liturghie la Catedrala patriarhală și a rostit un cuvânt de învățătură, astăzi, 15 martie, în Duminica a II-a din Postul Mare.

Despre înțelesurile duhovnicești ale pericopei evanghelice citite la Sfânta Liturghie, în care este prezentată vindecarea slăbănogului din Capernaum, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a spus: Evanghelia ne arată că acest păcătos care s-a dovedit capabil de pocăință prin suferință nu a mai putut veni singur la Hristos, ci alții l-au adus. Patru inși l-au purtat. Aceștia patru, anonimi, reprezintă Biserica. Nu li se dă numele pentru a arăta că ei reprezintă mulțimea credincioșilor, care nu se gândesc doar la ei înșiși și la sănătatea lor, ci îi ajută pe cei bolnavi să se vindece. De aceea, Biserica, reprezentată prin acești patru oameni, care îl aduc pe slăbănog la Hristos, se roagă pentru cei bolnavi, pentru cei necăjiți, pentru cei întristați, pentru cei care sunt imobilizați la pat, pentru cei în suferință, pentru cei ce nu se mai pot ruga ei înșiși. Referindu-se la legătura dintre lectura evanghelică și perioada Postului Mare, Preafericirea Sa a subliniat că, mai întâi, Hristos Domnul ne arată că avem nevoie de vindecarea sufletului. În această perioadă a Postului, trebuie mai întâi de toate să căutăm vindecarea sufletului de păcate, iertarea păcatelor care se dăruiește prin pocăință, prin spovedanie sau mărturisirea păcatelor și prin primirea iertării și prin hotărârea de a nu mai săvârși păcatul.

Deoarece Duminica a II-a din Postul Mare este închinată de Biserică Sfântului Ierarh Grigorie Palama, arhiepiscopul Tesalonicului, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a menționat în a doua parte a cuvântului de învățătură: Faptul că Biserica a fixat în această duminică, a II-a din Marele Post al Sfintelor Paști ca să fie pomenit în mod special Sfântul Grigorie Palama este semnificativ deoarece prin aceasta se dorește să se arate că noi, după ce am prăznuit prima duminică din Post ca duminica dreptei credințe, Duminica Ortodoxiei, acum, în a doua duminică din Post, învățăm că dreapta credință, postul, rugăciunea, nevoințele, spovedania, împărtășirea ne aduc lumina harului neînserat din slava Împărăției cerurilor, în mod tainic acum, ca lumina învierii sufletului din moartea păcatului și ca pregustare a bucuriei luminii Învierii lui Hristos. Duminica Sfântului Grigorie Palama, a II-a din Marele Post al Sfintelor Paști, ne cheamă să ne luminăm prin rugăciune, prin post, prin fapte bune, prin citirea Sfintei Scripturi, prin citirea vieților sfinților, prin citirea scrierilor sfinte și prin toată fapta cea bună, prin tot cuvântul bun ne luminăm. Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Române a insistat asupra chemării la luminare, ce rezultă și din specificul alimentației de origine vegetală din perioada postului: În această perioadă, nu consumăm produse de origine animală, ci numai produse de origine vegetală, pentru că plantele sunt rezultatul fotosintezei, al prelucrării luminii de la soare. Deci, noi ne hrănim cu plante crescute din lumină, hrănim trupul cu lumină acumulată de la soare, care devine simbol sau veșmânt pentru altă lumină, lumina harului celui nevăzut, dar real, care ne vine din rugăciune, din spovedanie, din împărtășanie, din faptele bune. Și, deci, iată cum mâncăm în această perioadă lumină de la soare, acumulată în plante, pentru a hrăni trupul, dar sufletul îl hrănim cu lumină din Sfintele Scripturi, din rugăciune, din scrierile sfinților, din Sfintele Taine și din faptele bune. Deci, iată cum duminica aceasta a luminii harului lui Dumnezeu ne cheamă să ne luminăm și sufletele și trupurile, ca să ne pregătim pentru marea lumină și marea bucurie a Sfintelor Paști, spre slava lui Dumnezeu și spre a noastră mântuire. Amin!.

Sursa: Radio TRINITAS

Comentarii Facebook


Știri recente