În cinci ani de activitate „Ziarul Lumina” a devenit un pilon important al activității mediatice misionare pentru credincioșii ortodocși din țară și din străinătate

Primul cotidian creștin din țară, „Ziarul Lumina”, a împlinit ieri, 7 februarie, cinci ani de existență. La ceas de sărbătoare, ierarhi ai Bisericii noastre Ortodoxe, teologi, oameni de cultură, dar și simpli credincioși ne-au trimis un gând de felicitare, de apreciere și de nădejde că acest cotidian va rămâne un pilon important al activității mediatice misionare pentru credincioșii ortodocși din țară și din străinătate. Redăm cu bucurie și cu mulțumiri tuturor câteva dintre mesajele primite pe adresa redacției „Ziarului Lumina”:

„Cotidianul «Ziarul Lumina» s-a impus încă de la început ca o lucrare a lui Dumnezeu, așa cum toate lucrările lui Dumnezeu sunt lumină: lumea este lumină, oamenii sunt lumină și Însuși Fiul lui Dumnezeu este «Lumina lumii». Ziarul acesta a avut dintotdeauna o misiune aparte, aceea de a lumina, de a descoperi adevăruri biblice, patristice, de a-i lămuri pe oameni și de a-i conștientiza de misiunea lor în lume. «Ziarul Lumina» aduce în fața cititorilor cunoașterea, o cunoaștere reală, netrunchiată, o cunoaștere care nu are ca subiect discriminarea și ura. Este un ziar care construiește, zidește suflete și vieți. Noi rugăm pe Bunul Dumnezeu să dea Preafericitului sănătate, putere de muncă, să coordoneze pe mai departe acest cotidian, și tuturor care se ostenesc acolo să le dăruiască răsplată cerească, pace în case și în inimi, iar de la noi, arhierești binecuvântări.” (IPS Irineu, Arhiepiscopul Craiovei și Mitropolitul Olteniei)

„Mărturie vie și elocventă a Ortodoxiei contemporane”

„Cu ocazia celor cinci ani de neîntreruptă apariție a cotidanului «Ziarul Lumina», primul cotidian creștin din spațiul publicistic bisericesc actual, cu binecuvântarea Preafericitului nostru Părinte Patriarh Daniel, doresc, atât ostenitorilor, cât și cititorilor acestui prestigios cotidian, multă sănatate, pace și duhovnicească bucurie! «Ziarul Lumina» reușește, într-un limbaj nou, utilizând noile cuceriri ale tehnicii, să vestească în mod optim cuvântul plin de putere al Evangheliei Mântuitorului Hristos. El se constituie într-o mărturie vie și elocventă a Ortodoxiei contemporane, receptivă la nevoile veacului nostru, gata de a-L sluji pe Dumnezeu prin tot ceea ce are mai bun și mai frumos lumea noastră, astfel că intensificarea misiunii spirituale a Bisericii în societatea noastră, dincolo de zidurile lăcașurilor de cult, este o realitate evidentă astăzi, și datorită demersului dumneavoastră jurnalistic.” (IPS Mitropolit Nifon, Arhiepiscopul Târgoviștei)

„Duce zi de zi Lumina cea neapusă a lui Iisus Hristos Domnul”

„Sunt bucuros că acest cotidian patriarhal «Ziarul Lumina», care este parte integrantă a Centrului de Presă Basilica al Patriarhiei Române, are un farmec duhovnicesc deosebit și este potrivit ca fiecare să avem pe masă un astfel de ospăț copios, oferit de marele gospodar și neîntrecut ierarh, Daniel, Patriarhul românilor de pretutindeni, căruia îi mulțumim din adâncul inimii.

Prețuire ostenitorilor de zi cu zi și întregii redacții, precum și departamentelor care lucrează cu devotament, sârguință, responsabilitate creștină și civică.

Dorim să Vă felicităm și noi din Arhiepiscopia Argeșului și Muscelului, știind că Preafericitul Părinte Patriarh Daniel Vă are pe toți pălmașii duhovnicești la inima sa de părinte sfătuitor și încurajator.

În istoria presei românești, «Ziarul Lumina» ocupă locul de frunte, ca numire, dar și ca ales și mângâietor conținut ziditor și aducător de bucurie.

Este o onoare, o bucurie și o responsabilitate majoră că pe piața presei din lume cotidianul Patriarhiei Române duce zi de zi Lumina cea neapusă a lui Iisus Hristos Domnul, pe care-L rugăm fierbinte să întărească și să ajute, deopotrivă, pe cei care-l gospodăresc, dar și pe cei care cu dragoste îl citesc.” (IPS Calinic, Arhiepiscop al Argeșului și Muscelului)

Slujire bisericească luminoasă în paginile „Ziarului Lumina”

„De cinci ani, cotidianul Patriarhiei noastre, «Ziarul Lumina», intră cu raze strălucitoare în sufletele, în inimile și-n casele celor ce-L caută și-L doresc pe Dumnezeu în Preasfânta Treime preamărit, inspiratorul întregii lucrări spirituale din Biserica Sa.

Mai întâi, se cuvine a aprecia, așa cum se cuvine, semnificația lucrării misionare a Bisericii prin presă. Nu presa în sine este scopul principal, ci legătura duhovnicească dintre noi toți în Biserică poate fi afirmată și prin presă.

Presa bisericească ancorată în realitățile vitale ale creștinului preocupat de mântuire, și nu doar de viața pământească, poate corecta multe exagerări din actul jurnalistic. «Ziarul Lumina» umple astăzi un mare gol sufletesc și dăruiește argument din ordinea evidenței în fiecare zi, pentru cei interesați de acele fapte atât de utile.

Este, așadar, o mare realizare spirituală, culturală și misionară în viața ortodoxiei românești și un mare dar sufletesc, fără de care am fi mult mai izolați în propriile imagini despre noi și despre faptele noastre.

«Ziarul Lumina» contribuie la promovarea dreptei credințe, oferă multe îndrumări necesare oricărui om de bună credință și cultivă comuniunea prin evidențierea dialogului irenic al faptelor credinței din interiorul Bisericii noastre, unindu-ne, astfel, pe tot mai mulți slujitori și credincioși în marea familie duhovnicească.

Se cuvin, la ceas aniversar, mulțumiri inițiatorilor «Ziarului Lumina», Preafericitului Părinte Patriarh Daniel și echipei redacționale, iar inspiratorilor, făptuitorilor binelui și susținătorilor prin abonamente, din toate comunitățile bisericești, aceeași deschidere, spre mărturia bună și convingătoare a slujirii luminoase a Bisericii noastre în viața poporului român.” (IPS Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos)

Lumină din Lumina lui Hristos

„Îndată după evenimentele din decembrie 1989, atunci când ceasul Proniei divine a bătut și pentru țara noastră, cuvântul Evangheliei descătușat s-a facut auzit tot mai clar și mai puternic la radio, la televizor și în presa scrisă. Au mai trecut însă alți 15 ani până când primul cotidian creștin din România să-și întindă aripile asupra plaiurilor mioritice, mai întâi din inima fierbinte a Moldovei, Iașul Cuvioasei Parascheva, iar mai apoi din însăși inima țării, Bucureștiul Cuviosului Dimitrie cel Nou. Aripile sale de lumină împrăștie acum razele credinței, ale iubirii și speranței creștine, alungând rămășițele întunericului ateu, ale indiferentismului plictisit sau ale lenei spirituale. Culoarea roșie a titlului ce-l poartă ne amintește că fără jertfa Crucii n-ar fi răsărit Lumina lumii din mormânt.

Atâta hrană spirituală poartă în paginile sale acest cotidian bisericesc, încât poate astâmpăra foamea spirituală a unui neam întreg! Și are într-însul merinde pentru toate vârstele și pentru toate cinurile: cuvântul vieții, adică al Evangheliei lui Hristos, cuvintele Părinților de suflet ziditoare, ale duhovnicilor, cele mustrătoare sau mângâietoare, și ale teologilor, de lumină aducătoare și de cuget lămuritoare. Iar gândurile duhovnicești ale ierarhilor sunt călăuze sigure pe căile vieții trecătoare, ancora tare în nestatornica mișcare a istoriei, liman lin și port adăpostit în fața talazurilor veșnic agitate.

Dar și cultura noastră națională, ca și ofrandele dintotdeauna ale spiritului uman de pretutindeni, eternizate prin orizontul lor religios, sunt reflectate cu migală și cu acribie, spre-a noastră înavuțire în duh și în simțire. Oricine l-a avut în mână, l-a cercetat și i-a descoperit comorile, tezaur al ortodoxiei românești, uimit și recunoscător va exclama: «Lumină din lumina lui Hristos!».

La ceas aniversar, acestui prim cotidian creștin, român și ortodox, noi îi urăm la cât mai multe numere, câți mai mulți și fideli cititori, dar, mai ales, cât mai multă lumină în suflete s-aducă, în case bucurie, speranță și iubire!” (pr. prof. univ. Ștefan Buchiu, decanul Facultății de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul”)

„«Ziarul Lumina» reprezintă pentru cititorii lui și pentru noi, preoții slujitori din ortodoxia românească, o dublă mărturie.

Întâi de toate, o mărturie a unui spirit misionar extraordinar și a unei inspirații extraordinare pe care a avut-o întemeietorul său, PF Părinte Patriarh Daniel, în calitate de Mitropolit al Moldovei și Bucovinei. În al doilea rând, ca o a doua mărturie pe care o dă «Ziarul Lumina» este mărturia lui Hristos în rândul credincioșilor pe această cale. Inspirată a fost și numirea acestui ziar, Lumina. Hristos S-a numit pe Sine Lumina lumii. El, Cuvântul, S-a numit Lumină. Ceea ce înseamnă că în Evanghelie Cuvântul lui Dumnezeu ne apare ca lumină și când îl primim îl primim spre luminare. Cotidianul «Lumina», care transmite Cuvântul lui Dumnezeu, transmite lumină în inimile credincioșilor.” (pr. prof. univ. dr. Viorel Sava, decanul Facultății de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae” din Iași)

„La cinci ani de existență a cotidianului «Ziarul Lumina», putem da mărturie că acest cotidian al Bisericii Ortodoxe Române a adus multă lumină în sufletele credincioșilor. A întărit credința multora, a luminat neștiința altora și a vestit marea taină a iubirii Preasfintei Treimi pentru această lume. Ne exprimăm nădejdea că pe mai departe acest cotidian va reuși să analizeze din punctul de vedere creștin marile evenimente ale istoriei țării noaste cât și ale istoriei întregii lumi, să ducă pe mai departe lumină și cunoaștere cu privire la sfinții Bisericii noastre și să îndrume tot mai mult pe enoriași, pe studenți, pe preoți, pe ierarhii Bisericii către vestirea iubirii lui Dumnezeu pentru această lume.” (pr. prof. univ. dr. Daniel Benga)

„Răspândirea «Luminii» credinței este o binecuvântare pentru toți creștinii ortodocși români, și nu numai. După cum pâinea este mai gustoasă cu cât este mai proaspătă, așa și cotidianul «Ziarul Lumina» face ca evenimentele religioase, dar și laice să ajungă la mintea și sufletul creștinului cât mai «proaspete». Acest ziar unic în felul său, împreună cu Radio și TV Trinitas, face în această lume, secularizată și debusolată, o misiune creștină greu de cuantificat. Dumnezeu să întărească și să binecuvânteze pe toți truditorii «Luminii»!” (pr. prof. dr. Palade Sinică, directorul Seminarului Teologic Liceal Ortodox „Sf. Gheorghe”, Roman)

„Acum este un moment atât de greu, pentru că ziarul a pierdut un pilon important.

În primul rând, aș dori ca toată echipa și toți colaboratorii să aibă puterea să treacă peste acest moment, să se mobilizeze pentru ca ziarul și cotidianul să poată continua mai departe și să poată completa această pierdere imensă, să aibă viață lungă și să ajungă la anul pe vremea asta la cel puțin 100.000 de abonați. Eu îmi voi da tot interesul să ajungă în cât mai multe locuri. Este singurul cotidian și ziar care tratează partea reală, socială și religioasă. Ținând cont că 92% din populația României este ortodoxă, ar trebui ca acest ziar să nu lipsească din nici o firmă și din nici o familie, pentru că este singurul ziar care duce un mesaj creștin, unul social și o știre de la suflet la suflet.

Țin foarte mult la «Ziarul Lumina», îl citesc cu foarte mult drag și mă bucur că drumul care a fost deschis acum cinci ani nu s-a oprit, ci, din contra, s-a făcut nu cu două benzi, ci cu șase, și sperăm să intrăm pe autostradă. Vă doresc viață lungă la toată echipa, să aveți împliniri, bucurii și să fiți fericiți și puternici să treceți peste momentele grele!” (Viorel Roman, om de afaceri)

„La cinci ani ai toată viața înainte…”

„Așadar, Lumina face cinci ani. Cum trec anii… de-acuma poate să meargă la grupa mare. Sunt câteva lucruri bune de spus în legătură cu acest cotidian. Primul este acela că a apărut, că a fost posibil să apară. Destulă lume și-a dorit multă vreme un cotidian creștin. Iată că-l avem. Dacă exiști, ești și expus. De aceea sunt destui și aceia care cârtesc. Cu sau fără temei. Al doilea lucru bun este că a crescut, că a câștigat în prestanță. Echipa redacțională, destul de tânără, formată din mulți oameni frumoși, entuziaști, muncitori, inteligenți, s-a maturizat fără să-și piardă prospețimea.

Personal sunt sensibil la latura culturală a ziarului, tot mai cuprinzătoare. De asemenea îmi plac multe dintre interviuri. Personalități importante au fost abordate și lucrul acesta s-a făcut cu spor. Îmi place că evită scandalurile, într-o lume în care majoritatea presei este axată pe scandal.

Nu este ușor de făcut un cotidian ca Lumina, pentru că este un oficios cu constrângerile suplimentare pe care le impune un asemenea tip de publicație.

Va trebui să-și continue urcușul și, până la urmă, să fie destul de matur și de abil încât să-și permită să pună în discuție și teme fierbinți care apar în viața Bisericii. Cu înțelepciune, duhovnicește. Decât să fie vorbite pe la colțuri, mai bine încercăm să le limpezim la vedere.

Și dacă tot s-a făcut mare, poate este momentul ca Lumina să iasă în lumea largă, pe piața liberă de dincolo de pangare, ca să facă misiune și în rândul acelora care nu vin la biserică. Asta oricât de distorsionată ar fi relația cu distribuitorii.

La cinci ani ai toată viața înainte. Cei de la Lumina merită să fie felicitați, încurajați, ajutați, când o cer, și îmbrățișați fiecare în parte. Eu cred în devenirea lor întru slujirea lui Hristos și a fraților Lui mai mici.” (Costion Nicolescu, cercetător științific la Muzeul Țăranului Român din București)

„Acest ziar este bine-venit în peisajul presei noastre și, iată, a împlinit jumătate de deceniu de existență. Se adresează, în primul rând, Bisericii și oamenilor Bisericii, dar în același timp el este și o lumină pentru cei din afară, pentru laici. În acest peisaj evocat, în care presa nu corespunde întotdeauna dorințelor și necesităților, Lumina este o lumină și merită toate felicitările și toate urările de bun mers mai departe!” (academician Dan Berindei)

„A devenit o obișnuință ca la prima oră să citesc ziarele, pentru a mă informa despre cele mai proaspete evenimente din țară și din afara ei. Am ales cea mai sigură cale de a citi Lumina cu regularitate, abonându-mă pentru un an, deoarece la chioșcurile de difuzare a presei nu se vinde, ci doar la pangarul unor biserici, unde se găsesc numere disparate.

Într-o lume în care violența, brutalitatea, crima, vorbele grele au devenit un fapt comun, acest cotidian bisericesc se ridică, prin calitatea studiilor publicate, prin eleganța verbului, prin ilustrațiile remarcabile, mult peste media altor cotidiene cu pretenții. În paginile ziarului găsești cuvinte de învățătură ale părinților profesori teologi, cuvinte de mângâiere ale cuvioșilor monahi, binecuvântând cu lumina dumnezeiască sufletele noastre nevoite de cenușiul zilei, informații medicale pentru cei aflați în suferință, știri politice și economice, prezentate obiectiv și la subiect. De apreciat, apoi, știrile culturale foarte bogate, nu numai din viața bisericească, ci și din cea laică, ca și studiile de istorie medie și modernă, ceea ce în alte ziare nu prea găsești. De remarcat este și eleganța prezentării articolelor, un limbaj curat românesc, cursiv și pe înțelesul tuturor, meritul aparținând atât redactorilor ziarului, cât și acelui select corp de colaboratori ai ziarului.

Cotidianul Lumina a devenit o carte de vizită respectată în lumea presei românești și o emblemă strălucitoare pentru viața Bisericii Ortodoxe Române, pentru care primește felicitările noastre sincere de mai bine. Cred că menirea de înduhovnicire a credincioșilor a fost îndeplinită. Fiat Lux! Vivat, crescat, floreat!” (conf. univ. dr. Dragoș Șesan, Facultatea de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul”, București)

„Publicațiile religioase au ocupat în preocupările mele, de peste 60 de ani, un rol important. La rândul său, Ziarul Lumina figurează în publicația «Presa românească de la începuturi pâna în prezent. Dicționar cronologic: 1790-2007».

Acest ziar acoperă o mare gamă de probleme interesante. Este luptător pentru religia ortodoxă, care a ținut vie conștiința neamului românesc. Lumina este o publicație aparte, făcută de oameni tineri, cu gânduri noi, care aduc o contribuție deosebită la întreținerea religiei ortodoxe, care este parte integrantă din istoria neamului românesc.” (profesor Ion Hangiu, istoric de marcă al presei românești)

Comentarii Facebook


Știri recente