„ÎmpreunÇŽ pentru servicii sociale mai bune – Construirea capacitÇŽții organizaționale a unei rețele naționale de ONG-uri creștine”

De la 1 septembrie 2010, IOCC România împreună cu Federația Filantropia și Patriarhia RomânÇŽ implementează un nou proiect finantat din fondurile europene având ca obiectiv principal: sprijinirea Federației Filantropia pentru a-și dezvolta capacitatea instituțională de a dezvolta noi activități sociale, de a atrage fonduri și a deveni un actor social relevant în derularea politicilor de incluziune socialÇŽ la nivel național, local și regional.

Zonă de implementare a noului proiect vizează aria de lucru a organizațiilor membre ale Federației, respectiv: București, Iași, Neamț, Bacău, Cluj și Bistrița Năsăud, Alba și Mureș, Timiș, Buzău și Vrancea, Ialomița și Călărași, Dolj, Gorj, Galați, Brăila și Mehedinți.

După cum ne informează părintele consilier Dorel Moțoc de la Sectorul Social-Filantropic al Patriarhiei Române, proiectul va avea o perioadă de implementare de 27 de luni și va beneficia de o finanțare de 6.013.519 lei prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 (AMPOSDRU) .

Proiectul urmărește îmbunÇŽtÇŽțirea competențelor organizaționale și manageriale ale angajaților Federației și ONG-urilor membre pentru creșterea eficienței în livrarea și evaluarea serviciilor de asistențÇŽ socialÇŽ; va ajuta la elaborarea unei strategii de dezvoltare organizaționalÇŽ a Federației care sÇŽ ofere un cadru structurat pentru intervenții viitoare integrate, la nivel național, în domeniul serviciilor sociale și al incluziunii sociale, prin programe de instruire și consultanță practică în teren.

De asemenea, se dorește îmbunÇŽtÇŽțirea abilitÇŽților de comunicare și relaționare între organizațiile membre ale Federației, inclusiv prin utilizarea tehnologiilor informatice, pentru intensificarea schimburilor de informații și planificarea de acțiuni comune, ca rÇŽspuns la necesitÇŽțile specifice sectorului social și a beneficiarilor acestuia.

Un alt obiectiv îl reprezintă sprijinirea Federației Filantropia în dezvoltarea de parteneriate strategice cu actori cheie din sectorul guvernamental, de afaceri și cu alți actori relevanți, pentru creșterea eficienței furnizÇŽrii serviciilor sociale și pentru asigurarea sustenabilitÇŽții intervențiilor viitoare ale Federației.

Pentru îndeplinirea obiectivelor se vor realiza următoarele activități:

– O analiză organizațională pentru identificarea nevoilor și culegere de date în vederea constituirii strategiei pe baza realităților din teritoriu;

– Alcătuirea unui plan strategic care sÇŽ defineascÇŽ cadrul instituțional și operațional de acțiune a membrilor ei și a unui manual operațional;

– Derularea a 5 module de formare orientate asupra aspectelor critice pentru un management eficient al unui ONG, alternate cu aplicații practice;

– Dezvoltarea unui set de mÇŽsuri, politici și proceduri interne ale Federației care sÇŽ ghideze activitatea de zi cu zi a echipelor sale operaționale;

– Dezvoltarea unei structuri informaționale integrate (platformÇŽ web de tip intranet) pentru a ajuta membrii Federației sÇŽ schimbe informații, resurse, sÇŽ aibÇŽ discuții/ dezbateri virtuale și sÇŽ iși facÇŽ publicÇŽ activitatea atât în interiorul Federației, cât și cÇŽtre publicul larg. Suplimentar, vor fi organizate întâlniri fațÇŽ în fațÇŽ, vizite de studiu ce vor amplifica schimbul de experiențÇŽ și învÇŽțarea în interiorul Federației și între Federație și alți reprezentanți ai societÇŽții civile;

– Organizarea unui dialog coerent al organizațiilor membre ale Federației cu factorii implicați în domeniul social, pe tematici de interes stringent pentru furnizorii de servicii sociale, pentru a identifica probleme organizaționale și operaționale ale furnizÇŽrii serviciilor sociale, pentru a identifica soluții alternative la problemele întâmpinate și pentru a planifica acțiuni viitoare comune de rezolvare a unor situații care nu pot fi soluționate la nivel local/ individual. AceastÇŽ activitate va include și metode de recunoaștere a contribuției membrilor celor mai activi în sprijinirea dezvoltÇŽrii organizaționale a rețelei.

Comentarii Facebook


Știri recente