Importanța religiei în echilibrul social

Colegiul Național de Afaceri Interne, din cadrul Academiei de Poliție ‘Alexandru Ioan Cuza’, a organizat la 9 februarie 2012 în Sala Conventus din Palatul Patriarhiei un curs având ca temă importanța religiei în echilibrul social. Prezent la eveniment, Preasfințitul Ciprian Câmpineanul, Episcop-vicar patriarhal, a vorbit despre rolul Bisericii Ortodoxe în demersul general pentru pace.

În virtutea bunelor relații dintre Patriarhia Română și Academia de Poliție ‘Alexandru Ioan Cuza’, Colegiul Național de Afaceri Interne a organizat cursul de ‘Management strategic al afacerilor interne’, iar tema dezbătută a fost ‘Religia, rolul și importanța în echilibrul social’. Au participat ofițeri cu funcții de conducere și experți ai Ministerului Administrației și Internelor, ai structurilor parlamentare, guvernamentale și ai societății civile, iar din partea Patriarhiei Române: Preasfințitul Ciprian Câmpineanul, Episcop-vicar patriarhal, părintele Michael Tița, consilier patriarhal în cadrul Sectorului Relații bisericești și interreligioase, și părintele Ion Armași, secretarul sectorului amintit anterior.

În prima parte a cursului, Preasfințitul Ciprian Câmpineanul a prezentat mai multe aspecte ale religiei, la modul general, dar mai ales rolul și importanța Bisericii Ortodoxe în echilibrul social. ‘M-am bucurat că am avut posibilitatea să le spun câteva lucruri despre rolul Bisericii noastre creștine în trecut și astăzi, mai ales în ceea ce privește identificarea Bisericii noastre ca instituție cu problemele, durerile, necazurile și aspirațiile poporului român, ea fiind totdeauna alături în toate momentele cruciale pe care le-a parcurs. Astăzi, vedem cum Biserica noastră, deși se confruntă cu multe greutăți de natură materială și financiară, își îndeplinește lucrarea sa misionară și social-filantropică cu rezultate mai mult decât mulțumitoare. Sper că cei care au ascultat ceea ce le-am împărtășit vor fi înțeles vocația Bisericii și rolul pe care trebuie să-l îndeplinească și dânșii în responsabilitățile pe care le vor avea în diferite segmente ale vieții sociale, pentru că este bine ca acei care ne conduc, cei care ne reprezintă, cei care au un rol de conducere în toate instituțiile publice să cunoască câte ceva despre credința pe care o împărtășește poporul român de 2.000 de ani, să cunoască câte ceva despre istoria Bisericii noastre strămoșești, și mai ales despre cât de mult a însemnat Biserica în viața românilor’, a precizat Preasfințitul Părinte Ciprian Câmpineanul.

Participanții au adresat întrebări despre alte teme, precum rolul Bisericii Ortodoxe în promovarea valorilor morale sau despre misiunea ei astăzi, când există numeroși creștini care declară că au o credință proprie și care nu au nevoie de preoți sau Biserică. La a doua parte a cursului, discuțiile au fost continuate de către preoții Michael Tița și Ion Armași, după cum ne informează Ziarul Lumina.

Pregătire în domeniul afacerilor interne

Colegiul Național de Afaceri Interne a fost înființat în cadrul Academiei de Poliție ‘Alexandru Ioan Cuza’ în anul universitar 2008-2009 de Ministerul Administrației și Internelor. Această instituție de învățământ are rolul de a asigura cadrul instituțional la nivel național și strategic pentru pregătirea în domeniul afacerilor interne, precum și pentru formarea continuă a personalului Ministerului Administrației și Internelor și a altor categorii de persoanal din țară și din străinătate.

Comentarii Facebook


Știri recente