Împliniri și perspective la doi ani de arhipăstorire a Preafericitului Părinte Patriarh Daniel

Cuvântul pe care îl va rosti astăzi, 30 septembrie, PS Ciprian Câmpineanul, Episcop-Vicar Patriarhal, în numele Permanenței Consiliului Național Bisericesc, la manifestările prilejuite de împlinirea a doi ani de la întronizarea Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, informează cotidianul ‘Ziarul Lumina’. Raportul, întocmit de pr. Remus MARIAN, consilier patriarhal, punctează cele mai importante realizări înregistrate la nivelul Patriarhiei Române, în perioada 1 octombrie 2008-30 septembrie 2009, sub directa îndrumare și cu binecuvântarea Părintelui Patriarh.

Preafericite Părinte Patriarh,

Înaltpreasfințiile și Preasfințiile Voastre,

Distinși și Onorați participanți,

Preacucernici și Preacuvioși Părinți Consilieri Patriarhali și Arhiepiscopali,

Aniversarea celui de-al doilea an de când, prin voia lui Dumnezeu, în ziua de Duminică, 30 septembrie 2007, Preafericitul Părinte Daniel a fost întronizat în Catedrala Patriarhală din București, ca Arhiepiscop al Bucureștilor, Mitropolit al Munteniei și Dobrogei și cel de al șaselea Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române, ne oferă prilejul și bucuria de a evoca cele mai importante realizări înregistrate la nivelul Patriarhiei Române, în perioada 1 octombrie 2008 – 30 septembrie 2009, prin sectoarele Administrației Patriarhale, care lucrează sub directa îndrumare și cu binecuvântarea Preafericirii Sale.

Activitățile pe care le vom menționa foarte succint în cele ce urmează poartă, fără îndoială, amprenta personalității puternice a Întâistătătorului Bisericii noastre, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, ale cărui inițiativă, viziune, gândire, și dinamism au putut fi observate pe toată durata desfășurării evenimentelor bisericești, la nivel local, național și chiar internațional. Toate aceste activități au stat sub semnul împlinirii, continuării și inițierii de noi proiecte, axate pe câteva direcții majore ale instituțiilor centrale bisericești din Patriarhia Română: legislativ și juridic bisericesc, pastoral-liturgic, cultural-misionar, social-filantropic, economic-financiar și patrimonial-imobiliar, fiecare din aceste preocupări având propriile dimensiuni și specificități în dezvoltarea și transpunerea în realitate.

Materialul pe care-l vom prezenta este structurat în trei mari capitole, conținutul acestora fiind redat într-o formă sintetică, foarte concentrată, și de multe ori enunțiativă.

Activități pastoral-liturgice, culturale, științifice, editorialistice, desfășurate din inițiativa și cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel

• Proclamarea solemnă a canonizării Sfântului Ierarh Iachint, mitropolitul Țării Românești (28 octombrie), a Sfântului Cuvios Dionisie Exiguul (1 septembrie) și a Sfântului Voievod Neagoe Basarab (26 septembrie);

• Proclamarea solemnă a înscrierii în Calendarul Bisericii Ortodoxe Române a Sfântului Ierarh Atanasie al III-lea, patriarhul Constantinopolului (2 mai);

• Proclamarea solemnă a canonizării Sfântului Cuvios Ioanichie cel Nou de la Muscel (26 iulie); Aprobarea de către Sfântul Sinod a textului Slujbei Preasfintei Treimi în forma prezentată de Sinodul Mitropolitan al Mitropoliei Munteniei și Dobrogei; Resfințirea Catedralei patriarhale la 26 octombrie 2008 cu prilejul împlinirii a 350 de ani de la zidirea sfântului lăcaș.

• Sărbătorirea împlinirii unui an de la darea în funcțiune a studiourilor de emisie și producție ale Radio TRINITAS București și Televiziunii TRINITAS TV, inaugurate la 27 octombrie 2007;

• Ședința solemnă a Sfântului Sinod din 28 octombrie 2008, cu tema „Anul 2008 – Anul Sfintei Scripturi și al Sfintei Liturghii”, pentru evaluarea modului de desfășurare în eparhii și instituții de învățământ teologic a manifestărilor incluse în programul-cadru național bisericesc, sub aspect religios-duhovnicesc, cultural-editorialistic și mediatic;

• Lansarea edițiilor sinodale ale Sfintei Scripturi și Liturghierului, a albumelor „Manuscrisele Sfântului Sinod”, „Colina Bucuriei”; Expoziția jubiliară „Biblia și Liturghia”.

Hotărâri ale Sfântului Sinod luate la inițiativa Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, cu privire la intensificarea activității organismelor centrale bisericești în domeniul pastoral, misionar, cultural:

• Proclamarea de către Patriarhia Română a anului 2009 ca „Anul comemorativ-omagial al Sfântului Vasile cel Mare, arhiepiscopul Cezareei Capadociei (†379), al Sfântului Grigorie de Nazianz (†389) și al celorlalți Sfinți Capadocieni”;

• Înființarea unei Subcomisii de muzică psaltică și liniară, afiliată Comisiei teologice, liturgice și didactice a Sfântului Sinod;

• Editarea unei ample sinteze academice intitulată „Istoria monahismului ortodox român de la origini până astăzi”;

• Proclamarea de către Patriarhia Română a anului 2010 ca „Anul omagial al Crezului Ortodox și al Autocefaliei românești”;

• Aprobarea componenței unei noi Comisii pentru Statut și regulamente și a metodologiei de lucru a acesteia, în vederea definitivării unor eventuale amendamente la Statut și a elaborării regulamentelor bisericești;

• Înființarea Episcopiei Devei și Hunedoarei, cu sediul în municipiul Deva, ca sufragană Mitropoliei Banatului, prin desprinderea județului Hunedoara din jurisdicția actualei Episcopii a Aradului, Ienopolei, Hălmagiului și Hunedoarei;

• Înălțarea unor episcopii la rangul de arhiepiscopii și a chiriarhilor acestora la rangul de arhiepiscopi, și anume: Episcopia Râmnicului;

• Episcopia Romanului, devenită Arhiepiscopia Romanului și Bacăului;

• Episcopia Buzăului și Vrancei; Episcopia Argeșului și Muscelului la rangul de Arhiepiscopia Argeșului și Muscelului; Episcopia Dunării de Jos; Episcopia Aradului, Ienopolei, Hălmagiului și Hunedoarei.

• Schimbarea titulaturii Episcopiei Aradului, Ienopolei, Hunedoarei și Hălmagiului în Arhiepiscopia Aradului; Schimbarea titulaturii Episcopiei Romanului în Arhiepiscopia Romanului și Bacăului;

• Acordarea rangului cu titlu personal de arhiepiscop onorific Preasfințitului Părinte Episcop Justinian al Maramureșului și Sătmarului și Preasfințitului Părinte Episcop Ioan al Covasnei și Harghitei;

• Hotărârea Sfântului Sinod, potrivit căreia toți chiriarhii cu vârsta de peste 75 de ani și care nu au episcop-vicar să propună, în termen de trei luni de la data comunicării acestei hotărâri, candidați pentru această demnitate bisericească;

• Adoptarea unor recomandări privind constituirea, organizarea și funcționarea consistoriilor mitropolitane;

• Aprobarea proiectului de măsuri intitulat „Disciplina financiar-contabilă și administrativ-patrimonială în Biserică în conformitate cu legiuirile bisericești și legislația în vigoare. Principii, norme și sancțiuni canonice, statutare, regulamentare și legale”;

• Aprobarea unor principii și direcții de bază, pe care eparhiile trebuie să le aibă în vedere, cu caracter de urgență, în activitatea de conservare și restaurare a bunurilor din patrimoniul cultural-național bisericesc mobil și imobil aflate pe teritoriul lor.

Inițiative și demersuri ale Preafericitului Părinte Patriarh Daniel către autoritățile publice, privind:

• Includerea în Codul penal și în Codul de procedură penală a unor amendamente vizând: dezincriminarea prostituției, dezincriminarea incestului, reglementarea uciderii la cererea victimei (eutanasia), dezincriminarea vătămării fătului în perioada sarcinii de către femeia însărcinată, dezincriminarea aproape totală de faptelor de a produce, comercializa sau expune materiale cu conținut obscen, precum și propunerea de eliminare a prevederii legale referitoare la competența de judecare în primă instanță, în materie penală, a șefilor cultelor religioase și a celorlalți membri ai înaltului cler, care au cel puțin rangul de arhiereu sau echivalent al acestuia, de către Înalta Curte de Casație și Justiție (conform prevederilor art. 29 pct. 1 lit. e) din actualul Cod penal);

• Promovarea unei ordonanțe de urgență pentru modificarea Decretului-Lege nr. 126/1990 privind unele măsuri referitoare la Biserica Română Unită cu Roma (greco-catolică), în sensul acordării unor termene de grație de 10 ani pentru lăcașul de cult și 5 ani pentru casa parohială, de la momentul pierderii în instanță până la cel al predării bunurilor;

• Sprijinul statului pentru salarizarea personalului clerical, prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 155/12.11.2008, și republicarea, la 03.06.2009, a Legii nr. 142/1999, prin care s-a aprobat procentul de 30% din totalul parohiilor Bisericii Ortodoxe Române cu venituri reduse, care vor beneficia de sprijin la salarizare în cuantum de 80% din salariul profesorilor de gimnaziu, pentru preoții slujitori;

• Ordonanța de Urgență nr. 197 din 25 noiembrie 2008 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul sănătății, în cadrul cărora sunt incluse prevederi privind asigurarea medicală gratuită de către stat a personalului monahal care nu realizează nici un fel de venituri;

• Metodologia pentru obținerea gradelor profesionale de către personalul clerical din Patriarhia Română, aprobată de către Ministerul Culturii, Cultelor și Patrimoniului Național în aprilie 2009;

• Un număr de 11 intervenții ale Preafericitului Părinte Patriarh Daniel cu solicitarea de sprijin financiar din partea Statului Român destinat susținerii unor proiecte edilitare și social-culturale ale eparhiilor ortodoxe române din afara granițelor țării și unităților acestora: achiziționarea sau edificarea sediilor Episcopiilor Ortodoxe Române din Spania și Portugalia, Europa de Nord, Australia și Noua Zeelandă; achiziționarea, construirea sau restaurarea de lăcașuri de cult parohiale din Noua Zeelandă, Franța (în anul 2009 s-a alocat suma necesară de la bugetul Secretariatului de Stat pentru Culte) și Ungaria; Sprijinirea finalizării lucrărilor la Centrul de studii biblice și pelerinaje „Sf. Ioan Iacob” – Ierihon; Sprijinirea achiziționării clădirilor și terenului aferent pentru Centrul de studii ortodoxe „Dumitru Stăniloae” (Franța) și a Centrului pastoral-misionar și de asistență socială (Ungaria);

• Creșterea sprijinului la salarizare a preoților din Mitropolia Basarabiei, precum și sprijinirea Așezămintelor Românești de la Muntele Athos, prin alocarea unui ajutor financiar lunar celor 13 chilii din Schitul Lacu, celor 4 chilii românești de la Colciu și celor 4 chilii românești de la Capsala, în care viețuiesc monahi români;

• Încheierea unor contracte de arendă pentru suprafețele de teren arabil retrocedate și încasarea arenzilor cuvenite; Identificarea actelor de proprietate pentru bunurile aparținând Patriarhiei Române sau altor organisme bisericești și întabularea acestora; continuarea demersurilor pentru retrocedarea pe cale administrativă a imobilelor preluate abuziv de către regimul comunist (fond forestier, terenuri arabile);

• Inițierea demersurilor pentru retrocedarea și comasarea în județele Ilfov și Prahova a suprafețelor forestiere deținute de unitățile de cult din Arhiepiscopia Bucureștilor și de Patriarhia Română, în vederea constituirii a două ocoale silvice bisericești.

Activități cultural-misionare organizate prin Sectorul Relații bisericești și interreligioase

• Simpozionul comemorativ cu tema Semnificația Războiului de Independență din 1877 pentru popoarele ortodoxe din Balcani (21.10.2008);

• Simpozionul internațional „Sfântul Apostol Pavel, autor de scrieri biblice citite la Sfânta Liturghie”, (23.10.2008);

• Întrunirea bilaterală dintre reprezentanți ai Bisericii Ortodoxe Române și ai Patriarhiei Moscovei (București, 5-6 mai 2009);

• Manifestările aniversare dedicate împlinirii a 10 ani de la vizita în România a papei Ioan Paul al II-lea (7-9 mai 2009);

• Organizarea Consultației despre Diaconie, în colaborare cu Consiliul Mondial al Bisericilor (18-20 mai 2009);

• Consultația pe tema învățăturii ortodoxe despre pace, organizată de Patriarhia Română în colaborare cu Institutul Teologic din Boston (29 iunie-3 iulie 2009);

• Întrunirea bilaterală dintre reprezentanți ai Bisericii Ortodoxe Române și ai Bisericii Ortodoxe Bulgare (București, 7 iulie 2009).

Întruniri internaționale organizate de Biserici Ortodoxe surori, alte Biserici creștine, precum și organizații ecumenice și interreligioase, la care au participat reprezentanți ai Bisericii Ortodoxe Române:

• Sinaxa de la Constantinopol a Întâistătătorilor și reprezentanților Bisericilor Ortodoxe (10-12 octombrie 2008);

• Decernarea premiului anual Pentru activitate deosebită și întărirea unității popoarelor ortodoxe Facultății de Teologie Ortodoxă Patriarhul Justinian din București, de către Fundația Internațională pentru Unitatea Popoarelor Ortodoxe, Moscova (2009);

• Întâlnirea dintre înalți reprezentanți ai Uniunii Europene cu lideri religioși din Europa, Bruxelles (11 mai 2009);

• Întrunirea celei de a IV-a Conferințe Panortodoxe Presinodale pe tema Diaspora ortodoxă (Chambésy, Elveția 6-13 iunie 2009);

• Vizita unei delegații a Bisericii Ortodoxe Române, la invitația Direcției „Educație și Cultură” din cadrul Comisiei Europene, la Instituțiile Uniunii Europene, precum și la Biroul de Reprezentare al Bisericii Ortodoxe Române pe lângă Instituțiile Europene (Bruxelles, 15-18 septembrie 2009).

Pentru consolidarea legăturii clerului și credincioșilor ortodocși români care slujesc în afara granițelor României cu Biserica Mamă, au fost înființate o Parohie Ortodoxă Română în Damasc, Siria (4 martie 2009); un Centru Misionar Românesc în cadrul Misiunii Ortodoxe Române Învierea Domnului din Nagoya, Japonia (9 mai 2009); a fost obținută recunoașterea Episcopiei Dacia Felix de către autoritățile sârbe, însă numai cu jurisdicție asupra Banatului Sârbesc (28 aprilie 2009); s-a pus piatra de temelie la noua biserică ortodoxă românească din orașul Bari, Italia (20 septembrie 2009).

Activități realizate de către Sectorul Teologic-educațional

• Tipărirea ghidului practic „Centrul parohial pentru copii și tineri”, în 15.000 de exemplare, cu sprijinul Secretariatului de Stat pentru Culte;

• distribuirea ghidului către eparhii (octombrie-decembrie 2008);

• continuarea demersurilor pentru organizarea primei Olimpiade de Religie din istoria învățământului românesc și pentru restructurarea Olimpiadei pentru seminariile teologice ortodoxe (13.10.2008); organizarea și desfășurarea Concursului coral „Tineri, lăudați pe Domnul!” – prima ediție (27.10.2008);

• Organizarea și desfășurarea Concursului național de creație literară „Anul jubiliar al Sfintei Scripturi și al Sfintei Liturghii” (01.11.2008);

• continuarea demersurilor pentru menținerea disciplinei Religie în planurile-cadru ale învățământului liceal și pentru aprobarea noilor planuri-cadru pentru învățământul liceal, filiera vocațională, profil teologic, specializările Teologie Ortodoxă, Muzică Bisericească și Patrimoniu Cultural (martie 2009);

• obținerea aprobării de reînființare a specializării Teologie Asistență Socială (23.03.2009);

• elaborarea Proiectului „Alege școala!” pentru regiunile de dezvoltare București-Ilfov, N-E și S, și depunerea lui (extins la nivel național) la Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Dezvoltarea Resurselor Umane;

• pregătirea celui de-al doilea Congres Național „Hristos împărtășit copiilor”, Mănăstirea Brâncoveanu – Sâmbăta de Sus, 2-3 septembrie 2009.

Dintre activitățile continuate, amintim: elaborarea „Ghidurilor pentru explicarea Sfintelor Taine și Ierurgii”, precum și tipărirea și distribuirea către eparhii a ghidului catehetic „Hristos împărtășit copiilor”.

În perspectivă, Sectorul Teologic-educațional are în vedere următoarele:

• derularea Proiectului „Alege școala!” pentru regiunile de dezvoltare București-Ilfov, N-E și S;

• organizarea Concursului Național de Muzică Bizantină „Tineri, lăudați pe Domnul!” – a doua ediție;

• pregătirea lucrărilor Comisiei mixte Patriarhia Română-Academia Română, pentru elaborarea lucrării „Istoria monahismului ortodox român de la origini până astăzi” (august 2009);

• pregătirea Congresului Internațional de Teologie dedicat Sfântului Vasile cel Mare (noiembrie 2008-august 2009).

Publicații ale editurilor Patriarhiei Române (Institutul Biblic și de Misiune Ortodoxă, BASILICA și TRINITAS)

Dintre acestea, menționăm: o nouă ediție a Sfintei Scripturi, ediția sinodală; o ediție jubiliară a Liturghierului; o primă ediție a Liturghierului, tradus în limbajul mimico-gestual liturgic românesc; Sfânta Scriptură și Sfânta Liturghie în viața poporului român (catalog – expoziție de carte bisericească); albumul Patriarhia Română. Misiune. Organizare. Activități (în limbile română, engleză și franceză); Hristos împărtășit copiilor. Ghid catehetic pentru parohii…; Repere patristice în dialogul dintre teologie și știință, colectiv de autori.

Scrieri patristice: Despre Dumnezeu Cel Veșnic Viu, primul volum dintr-o vastă antologie patristică, Părinții Bisericii – Învățătorii noștri, proiectată să apară în șapte tomuri, Omiliile lui Asterie, episcopul Amasiei, și Epistolele din exil ale Sfântului Ioan Gură de Aur; a fost inițiată o nouă colecție patristică, dedicată răspândirii celor mai frumoase și ziditoare texte cu conținut pastoral, ascetic, parenetic și exegetic ale Marilor Părinți din Capadocia: Sfântul Vasile cel Mare, Sfântul Grigorie al Nyssei și Sfântul Grigorie Teologul, din care au apărut deja 7 volume. În curs de apariție este antologia tematică din opera Sfântului Vasile cel Mare, intitulată Lumină din Scripturi și din zidiri, precum și versiunea românească a Omiliilor Sfântului Ioan Damaschin.

Scrieri filocalice: volumele 2 și 3 din Filocalia română, cuprinse în colecția Scrieri complete, închinată de Editura Institutului Biblic și de Misiune Ortodoxă părintelui profesor Dumitru Stăniloae, volumele 4 și 5 din Filocalie fiind în curs de apariție.

S-au depus, de asemenea, eforturi pentru finalizarea conținutului și pregătirea pentru imprimare a întinsei și complexei lucrări Enciclopedia Ortodoxiei Românești, alcătuită de un colectiv de 18 specialiști, sub coordonarea pr. prof. Mircea Păcurariu.

Totodată, membrii Comisiei Patristice pentru editarea Părinților și Scriitorilor Bisericești au continuat activitatea de traducere și revizuire a operelor Sf. Vasile cel Mare, din care vor apărea 4 volume până la sfârșitul anului 2009 și au publicat 3 tomuri de contribuții științifice sub titlul generic Studia Basiliana. Sfântul Vasile cel Mare – Închinare la 1630 de ani.

Anul acesta, s-a tipărit un număr de 42.000 de exemplare Biblii și 25.584 de exemplare din Noul Testament, iar, în colaborare cu Societatea Biblică, 7.000 de exemplare Biblii cu caractere mari.

Biblioteca Sfântului Sinod

A fost înzestrată cu lucrări valoroase de actualitate, dicționare și enciclopedii, din care menționăm Patrologia greacă, reeditată în 2005-2008, donată de pr. Ioan K. Diotis, Fondatorul și Directorul Centrului de Studii Patristice din Grecia.

S-a finalizat structura organizatorică a Bibliotecii prin întocmirea unui Regulament de organizare și funcționare și au fost publicate următoarele lucrări: Manuscrise din Biblioteca Sfântului Sinod, 2008; Sfânta Scriptură și Sfânta Liturghie în viața poporului român, 2008; 330 de ani de la reluarea activității tipografice la București -„Cheia înțelesului” (1678-2008).

Se află în curs de tipărire lucrările: Cronologia ilustrată a presei bisericești – 170 de ani de la apariția primului ziar bisericesc, Tipărituri din Țara Românească în Biblioteca Sfântului Sinod – la 650 de ani de la recunoașterea Mitropoliei Țării Românești și Un Acatist necunoscut tipărit la Snagov în 1698 de către Sf. Antim Ivireanul.

În prezent, se continuă catalogarea electronică a documentelor (cărți și periodice) precum și întocmirea Catalogului Cărții vechi românești. S-a inițiat și se află în derulare: un proiect de digitizare și catalogare a fondului de manuscrise, finanțat de Ministerul Culturii; o comisie pentru cercetarea și catalogarea manuscriselor muzicale din Biblioteca Sfântului Sinod; o comisie pentru scanarea și catalogarea manuscriselor grecești; amenajarea Laboratorului de restaurare carte veche, care în prezent are deja cărți restaurate.

Promovarea și punerea în valoare a patrimoniului cultural bisericesc

a. Centrul de Pregătire pentru Patrimoniu al Patriarhiei Române a desfășurat o serie de activități, după cum urmează: două serii de cursuri pentru muzeografi și două serii de cursuri pentru gestionari-custozi (115 participanți); un nou curs de muzeografi și două cursuri de gestionari-custozi, toate acestea fiind finalizate în septembrie-octombrie 2009 (90 participanți); s-au acreditat două noi programe (conservatori bunuri culturale și ghizi pentru obiective culturale religioase); s-au pregătit cursuri de instruire pentru inventarierea patrimoniului bisericesc mobil în baza hotărârii Sfântului Sinod din 18-19 iunie 2009; s-a definitivat pentru tipărire Cursul de muzeologie generală al Centrului de Pregătire pentru Patrimoniu; s-a încheiat inventarierea, fotografierea și fișarea informatizată a colecțiilor de carte veche (4.596 ex.) și icoane (275 ex.) din Palatul Patriarhiei și s-a realizat evidența informatizată a 173 de obiecte din colecția muzeală a Patriarhiei Române de la Mănăstirea Antim.

b. Comisia de Pictură Bisericească s-a întâlnit, în perioada 1 octombrie 2008-30 septembrie 2009, în 10 ședințe, în care au fost luate în discuție un număr de 840 de lucrări.

c. Activitatea muzeal-expozițională, de evidență, conservare, restaurare și punere în valoare a patrimoniului cultural bisericesc s-a evidențiat printr-o seamă de evenimente, și anume: realizarea și vernisarea în Sala „Europa Christiana” în luna octombrie 2008 a expoziției „Sfânta Scriptură și Sfânta Liturghie în viața poporului român”, cu prilejul aniversării a 500 de ani de la tipărirea primei cărți pe pământul românesc (Liturghierul lui Macarie, Târgoviște, 1508) și a 320 de ani de la apariția, la București, în 1688, a primei ediții integrale a Bibliei în limba română); editarea catalogului expoziției respective într-un volum de 250 de pagini; realizarea unor foto-expoziții cu următoarele teme: a) Biserica și Unirea Principatelor (ianuarie 2009); b) Catedrale și biserici (2 expoziții, în decembrie 2008 și martie 2009); c) Catedrale din lume (în iunie 2009); d) Zece ani de la vizita în România a papei Ioan Paul al II-lea (1999-2009).

În prezent, se află în curs de pregătire foto-expozițiile Mitropolia Țării Românești – 650 de ani de existență și Capadocia – trecut și prezent ce vor fi vernisate cu prilejul Sesiunii solemne a Sfântului Sinod, din data de 28 octombrie 2009.

Activități de comunicare și mediatizare a evenimentelor bisericești ale Centrului de Presă BASILICA

Radio TRINITAS și-a extins aria de emisie în regiunile din vestul țării, prin inaugurarea stațiilor de la Timișoara și Arad, astfel încât, din luna septembrie 2009, emisiunile postului nostru de radio pot fi ascultate și de către românii din Valea Timocului. S-a înființat Casa de Discuri TRINITAS care are ca obiectiv realizarea și distribuirea de CD-uri și DVD-uri cu un conținut misionar-cultural și artistic. A fost realizată o nouă versiune a site-ului www. trinitas.ro și a fost lansat site-ul www.radiotrinitas.ro.

Televiziunea TRINITAS a realizat în acest interval 14 filme documentare și mai multe transmisiuni speciale la marile sărbători, cu deosebire cele legate de hramul și resfințirea Catedralei patriarhale din București. A reușit, de asemenea, să lărgească aria de receptare a TRINITAS TV, emițând pentru aproximativ 80% din totalul abonaților de televiziune din România, dar și pe continentul nord-american prin două rețele de distribuție tv. Totodată, se emite în direct și pe internet, la adresa www.trinitastv.ro.

Publicațiile Lumina și-au dublat numărul de abonamente, cu un total, la 30 septembrie 2009, de 21.140 copii, auditate BRAT (Biroul Român de Auditare a Tirajelor). S-a extins distribuția publicațiilor Lumina în Episcopia Tulcii, Episcopia Covasnei și Harghitei, Arhiepiscopia Tomisului și Mitropolia Ardealului, însumând un număr de 17 protoierii. A continuat auditul efectuat de BRAT și s-a extins și la ediția on-line, prin înscrierea publicațiilor Lumina la SATI (Serviciul de auditare a traficului pe internet). De asemenea, site-ului i-au fost adăugate componente noi, fapt ce a condus la creșterea continuă a numărului de vizitatori. S-a extins vânzarea săptămânalului Lumina de Duminică și prin punctele de difuzare a presei din toată țara. A fost lansată ediția de Moldova. Au fost realizate peste 100 de articole dedicate Anului Sfântului Vasile cel Mare și ale celorlalți Sfinți Capadocieni, acestea fiind valorificate în volumul „Sinaxarul Sfinților Capadocieni”, apărut la Editura Cuvântul Vieții a Mitropoliei Munteniei și Dobrogei.

Agenția de știri BASILICA și-a dublat fluxul lunar de știri și a pus la dispoziția publicului imagini și documentare privind evenimentele din viața Bisericii.

Activități social-filantropice și edilitar-gospodărești

În plan social-filantropic, au continuat activitățile comune prevăzute de Protocolul de cooperare cu Ministerul Sănătății Publice, și anume:

• elaborarea unor ghiduri informative cu privire la evaluarea sănătății, gripă și vaccinarea copiilor;

• derularea programului lunar Ajutor de la distanță, sprijinit de ierarhi și persoane generoase din țară și străinătate, având drept scop prevenirea abandonului școlar (beneficiari – 15 copii);

• continuarea programului Ajutor de urgență pentru familii sărace, în cooperare cu Sectorul social-filantropic al Arhiepiscopiei Bucureștilor (beneficiari – 35 de familii);

• participarea la lucrările conferinței internaționale Consultation on local diakonia, organizată de Consiliul Mondial al Bisericilor, la Palatul Patriarhiei București, 18-21 mai 2009.

Dintre obiectivele împlinite amintim: organizarea seminarului pe tema respectării drepturilor copilului, adresat preoților și profesorilor de teologie pastorală, Palatul Patriarhiei, 11-13 noiembrie 2008; organizarea reuniunii Comitetului Director al Asociației Internaționale a capelanilor de închisoare din Europa (IPCA – EUROPE), în perioada 2-6 aprilie 2009; organizarea de cursuri de perfecționare pentru asistenții sociali din eparhii, în colaborare cu Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale.

Patriarhia Română, în parteneriat cu Federația Filantropia, este implicată în trei proiecte aprobate pentru finanțare din fondurile structurale europene (POSDRU). De asemenea, Federația Filantropia este parteneră într-un alt proiect european destinat reintegrării pe piața muncii a persoanelor traficate și a obținut o finanțare din partea Organizației RENOVABIS din Germania.

În legătură cu proiectele în derulare și inițiative noi amintim derularea programului social-filantropic „Masa Bucuriei” în colaborare cu grupul german REWE, început în luna ianuarie 2009 cu magazinele Selgros Cash&Carry și extins apoi cu magazinele Billa, Penny Market și XXL; valoarea bunurilor donate depășește suma de 300.000 de euro.

Patriarhia Română și Federația Filantropia au depus în parteneriat spre finanțare din fondurile europene trei propuneri noi de proiect și vor fi partenere într-un proiect depus de IOCC România (POSDRU).

De asemenea, Federația Filantropia și Asociația Diaconia au depus spre finanțare la Comisia Europeană, în cadrul Programului Daphne III, un proiect privitor la violența în familie.

În final amintim și cooperarea cu Secretariatul General al Guvernului în campania Stop Prejudecăților despre Etnia Romă (SPER);

Lucrări de construcții și restaurare a imobilelor bisericești

Cel de-al doilea an de păstorire a Preafericitului Părinte Patriarh Daniel a debutat prin sfințirea de către Preafericirea Sa, la 1 octombrie 2008, a celor 4 clopote turnate la Innsbruck (Austria), care au fost apoi montate în turnul-clopotniță din Dealul Mitropoliei.

În ceea ce privește Catedrala Mântuirii Neamului, au fost efectuate lucrări de foraj pentru Studiul geotehnic pe terenul aferent noii Catedrale patriarhale; a fost întocmit un Proiect-temă pentru lucrările de infrastructură pe amplasamentul ansamblului Catedralei Mântuirii Neamului și un program pentru desfășurarea acestui proiect; a fost întocmită o Temă privind proiectul pentru realizarea Catedralei Mântuirii Neamului; a fost încheiat un Protocol între Patriarhia Română și Consiliul Local al Primăriei Sectorului 1; au fost organizate și prezentate două Simpozioane Tematice Consultative „Catedrala Mântuirii Neamului: arhitectură, structură, utilitate cultuală și culturală”, (15.12.2008, respectiv 26.06.2009), în Aula Magna „Teoctist Patriarhul”; au fost organizate două foto-expoziții în holul „Europa Christiana”, din Palatul patriarhal, ilustrând cele mai cunoscute catedrale din țară și străinătate, precum și bisericile mari construite după 1990; a fost prelungită valabilitatea Certificatului de Urbanism, până la data de 21.02.2010; a fost întocmit un Studiu de fezabilitate pentru Catedrala Mântuirii Neamului avizat „favorabil”, în februarie 2009, și un Studiu de prefezabilitate pentru cele două clădiri anexe: „Casa Pelerinul” și „Casa Sfântul Apostol Andrei”; a fost întocmită și semnată o Anexă la Protocolul încheiat între Patriarhia Română și Camera Deputaților, pentru eliberarea de sarcini a terenului noii Catedrale patriarhale, cu termene de realizare și responsabilități pentru fiecare parte; pentru al doilea Simpozion a fost făcută o machetă, scara 1/150.

Alte lucrări de construcții, reparații, restaurare, amenajare, reabilitare termică, finisare și dotare s-au efectuat la: Reședința patriarhală cu turnul-paraclis; la Palatul Patriarhiei, respectiv în Aula Magna „Teoctist Patriarhul”, în Sala „Europa Christiana”, în Sala „Consilium” și spațiile corespunzătoare de la etajul 1, la Tipografia „Pharos” din Popești-Leordeni, la Centrul Social-Cultural „Sfântul Apostol Andrei”, la Mănăstirea Antim, la Mănăstirea „Sfânta Maria” din Techirghiol și Schitul Dragoslavele.

În momentul de față, se continuă activitățile menționate mai sus la: turnul-paraclis al Reședinței Patriarhale, Sala pentru audiențe și protocol patriarhal din Palatul Patriarhiei, la Tipografia „Pharos” din Popești-Leordeni, la Complexul „Lebăda”, la turnul-clopotniță al Mănăstirii Antim și în noua biserică a Mănăstirii „Sfânta Maria” din Techirghiol.

Activități ale Atelierelor Institutului Biblic și de Misiune Ortodoxă

Din care amintim: continuarea procesului de confecționare în serie a obiectelor și veșmintelor destinate cultului, executarea artistică a coperților pentru Evanghelie, a seturilor de sfinte vase, precum și a seturilor de cruci și engolpioane arhierești.

Ca proiecte de viitor menționăm urgentarea procesului de retehnologizare cu mijloace moderne pentru îmbunătățirea activității și a creșterii productivității atelierului de tâmplărie și sculptură, precum și a atelierului de broderie de la Mănăstirea Țigănești și a atelierelor de la Mănăstirea Pasărea.

Sectorul Economic

Prin Serviciul Bunuri, s-a început actualizarea evidenței tuturor bunurilor (terenuri și clădiri), cu inventarierea acestora în program computerizat și s-a continuat verificarea inventarului de carte a Bibliotecii Sfântului Sinod, de la Mănăstirea Antim, din București.

Administrația patriarhală s-a preocupat și de asigurarea bazei de odihnă și tratament pentru personalul clerical și neclerical, prin Centrul Social Pastoral „Sfântul Ilie” – Cozia, și Centrul Social Medical „Sfântul Mare Mucenic Pantelimon” – Olănești. La Așezămintele Ortodoxe Românești din Ierusalim și Ierihon sunt în curs de finalizare lucrările de construcție și amenajare a Centrului Social Cultural Sf. Ioan Iacob de la Ierihon.

Fondul Central Misionar rezultat din colecta organizată în toate parohiile din Patriarhia Română în Duminica Ortodoxiei s-a ridicat la suma de 1.220.211 lei, fiind distribuită conform hotărârilor Sfântului Sinod. Fondul Filantropia, cu procentul de 30% din încasările Centrelor eparhiale, a înregistrat, în anul 2009, venituri de 454.496,27 lei, care au fost cheltuiți cu acțiunile caritabile ale Patriarhiei Române.

Colecta pentru Mitropolia Basarabiei organizată la nivelul Centrelor eparhiale a avut încasări în anul 2009 de 67.400 lei, iar plăți de 45.000 lei.

Activități pastoral-misionare

a. Vizite irenice, pastorale și canonice-statutare ale Preafericitului Părinte Patriarh Daniel în țară și străinătate:

• Vizita irenică la Constantinopol și pelerinajul în Cezareea Capadociei (27 mai-2 iunie 2009), prilej cu care s-a reînnoit contractul de folosință a Bisericii Sf. Mc. Paraschevi de către comunitatea românească din Turcia.

• Vizita pastorală în Austria (12-16 iunie 2009) când au fost sfințite două noi biserici ortodoxe românești la Viena și Salzburg;

• Vizita pastorală la Franța (9-16 iulie 2009), cuprinzând următoarele momente principale: lansarea cărții „La joie de la fidélité” la Editura CERF;

• decernarea titlului de Doctor Honoris Causa de către Institutul de Teologie Ortodoxă Saint Serge din Paris; sfințirea bisericii Centrului mitropolitan ortodox român de la Limours;

• resfințirea altarului Catedralei mitropolitane Sfinții Arhangheli Mihail, Gavriil și Rafail din Paris;

• întâlniri cu membri ai Adunării Episcopilor Ortodocși din Franța, cu reprezentanți ai altor Biserici creștine, cu membri ai corpului diplomatic de la Paris;

• participare la festivitatea de deschidere a celei de-a XIII-a Adunări Generale a Conferinței Bisericilor Europene Lyon (15-16.07.2009).

• Vizita canonică în Arhiepiscopia Sibiului (28-29 noiembrie 2009), prilej cu care i s-a decernat titlul academic de Doctor Honoris Causa din partea Facultății de Teologie Ortodoxă „Andrei Șaguna”, din cadrul Universității „Lucian Blaga” din Sibiu.

• Vizita canonică în Arhiepiscopia Albei Iulia (29 noiembrie-1 decembrie 2008), cuprinzând resfințirea Catedralei arhiepiscopale din Alba Iulia; săvârșirea Sfintei Liturghii la sărbătoarea Sf. Ap. Andrei, Ocrotitorul României; sfințirea Paraclisului Facultății de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia și decernarea titlului academic de Doctor Honoris Causa din partea Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia.

• Vizita canonică în Episcopia Aradului, Ienopolei, Hălmagiului și Hunedoarei (4-6 decembrie 2008), cuprinzând Sfințirea primei catedrale episcopale ortodoxe din România finalizată în mileniul al treilea, oficierea Sfintei Liturghii și decernarea titlului academic de Doctor Honoris Causa, din partea Universității „Aurel Vlaicu” și a Universității de Vest „Vasile Goldiș”, din Arad.

• Vizite pastorale în Episcopia Sloboziei și Călărașilor efectuate în calitate de locum tenens al acestei eparhii, cuprinzând: săvârșirea slujbei de prohodire a episcopului Damaschin Coravu, trecut la cele veșnice (26 aprilie 2009); prezidarea organismelor eparhiale; prezidarea ceremoniei de întronizare a noului episcop al Sloboziei și Călărașilor, Preasfințitul Părinte Vincențiu Grifoni (28 iunie 2009).

• Vizita canonică în Arhiepiscopia Timișoarei (3-6 iulie 2009), cuprinzând următoarele momente: acordarea titlului de cetățean de onoare de către Consiliul Local al Primăriei municipiului Timișoara; sfințirea Bisericii cu hramul Învierea Domnului din municipiul Lugoj; vizita la șantierul bisericii Mănăstirii cu hramurile Cuvioasa Parascheva și Sf. Prooroc Ilie Tesviteanul, ctitoria Preafericirii Sale din localitatea natală, Dobrești, județul Timiș.

• Vizita canonică în Arhiepiscopia Tomisului (20 iulie 2009) cu săvârșirea Sfintei Liturghii la Biserica „Sf. Prooroc Ilie Tesviteanul” din localitatea Techirghiol, cu prilejul împlinirii a 100 de ani de la punerea pietrei de temelie; urmată de vizitarea Mănăstirii Stavropighie Patriarhală „Sfânta Maria”, a Centrului social-pastoral „Sfânta Maria” și a Bazei de odihnă și Tratament Balnear „Sf. Pantelimon” din Techirghiol.

• Vizita canonică în Arhiepiscopia Sibiului (16-21 august 2009), cuprinzând proclamarea Sfinților Martiri Brâncoveni drept ocrotitori ai municipiului Făgăraș și ai Țării Făgărașului; întâlnirea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel cu absolvenții Institutului Teologic Universitar din Sibiu – promoția 1974, din care a făcut parte și Preafericirea Sa; inaugurarea Casei Memoriale „Dumitru Stăniloae” din Vlădeni, jud. Brașov; vizitarea Bisericii „Sfântul Nicolae” și a primei școli românești din Șcheii Brașovului.

• Vizita canonică în Episcopia Covasnei și Harghitei (22-23 august 2009), cuprinzând vizitarea mai multor biserici și mănăstiri din Episcopia Covasnei și Harghitei; oficierea Sfintei Liturghii în Catedrala episcopală din Miercurea Ciuc, cu prilejul împlinirii a 15 ani de la înființarea Episcopiei Covasnei și Harghitei, urmată de ceremonia ridicării la rangul de arhiepiscop onorific a Preasfințitului Părinte Ioan, Episcopul Covasnei și Harghitei.

• Vizita canonică în Arhiepiscopia Iașilor (7-12 septembrie 2009), cu următoarele momente principale: sfințirea bisericii Schitului Poiana lui Ioan cu hramul Înălțarea Sfintei Cruci; săvârșirea Sfintei Liturghii la Mănăstirea Sihăstria; sfințirea picturii bisericii Seminarului teologic de la Mănăstirea Neamț cu hramul Sfântul Ioan Iacob Hozevitul; sfințirea capelei stăreției Mănăstirii Neamț; sfințirea Casei Pelerinul de la Mănăstirea Durău; vizitarea Mănăstirii Miclăușeni, cu o slujbă de Te-Deum la aniversarea a doi ani de la alegerea Preafericirii Sale ca Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române și sfințirea Așezământului social Casa Macrina al mănăstirii.

• Vizita canonică în Arhiepiscopia Romanului și Bacăului (12-13 septembrie 2009), cu oficierea Sfintei Liturghii în Catedrala episcopală Sf. Cuv. Parascheva din Roman, urmată de proclamarea ridicării Episcopiei Romanului la rang de arhiepiscopie și vizitarea Catedralei Înălțarea Domnului din Bacău.

• Vizita canonică în Mitropolia Munteniei și Dobrogei (26-28 septembrie 2009), cuprinzând: oficierea Sfintei Liturghii la Catedrala arhiepiscopală din Târgoviște, urmată de proclamarea locală a canonizării Sfântului Voievod Neagoe Basarab; săvârșirea Vecerniei în Catedrala episcopală din Curtea de Argeș, urmată de proclamarea locală a canonizării Sfântului Ierarh Iachint, mitropolitul Țării Românești, a Sfântului Voievod Neagoe Basarab și a Sfântului Cuvios Ioanichie cel Nou de la Muscel și de proclamarea ridicării Episcopiei Argeșului și Muscelului la rang de arhiepiscopie; oficierea Sfintei Liturghii la Catedrala episcopală din Galați, urmată de proclamarea ridicării Episcopiei Dunării de Jos la rang de arhiepiscopie; sfințirea Bisericii cu hramul „Sfânta Treime” din Tulcea, urmată de proclamarea locală a canonizării Sfântului Ierarh Iachint, mitropolitul Țării Românești, și participarea la Sesiunea de Comunicări „Creștinismul românesc și organizarea bisericească în sec. XIII-XIV”, organizată de Comisia Română de Istorie și Studiu al Creștinismului (Lacu Sărat, județul Brăila).

b. Pelerinaje la sfintele moaște și la mănăstiri din țară și străinătate

• Pelerinaj la moaștele Sfântului Apostol Pavel, aduse de la Mitropolia din Veria (Grecia), cu prilejul resfințirii Catedralei patriarhale și a hramului acesteia, în cadrul manifestărilor bisericești ale Anului Sfântului Apostol Pavel, la împlinirea a 2000 de ani de la nașterea sa (23-29 octombrie 2008);

• Pelerinaj la moaștele Sfântului Sofronie, patriarhul Ierusalimului, aduse de la Mitropolia de Corint, Grecia (23 noiembrie 2008);

• Pelerinaj la moaștele Sfântului Grigorie Palama, aduse de la Mitropolia din Veria, Grecia, cu prilejul împlinirii a 650 de ani de la mutarea sa la Domnul (29 aprilie-1 aprilie 2009).

Centrul de Pelerinaj „Sf. Ap. Pavel” al Patriarhiei Române și Agenția de Turism religios „Pelerinul” au efectuat un număr de 162 de pelerinaje (105 interne și 57 externe), în care au călătorit aproximativ 5.600 de persoane.

Având în vedere criza financiară existentă în România, când multe dintre agențiile de turism și-au restrâns activitățile, totuși, numărul de pelerinaje interne și externe s-a menținut la fel ca în anul 2008. Portofoliul pentru destinațiile externe cuprinde țările Israel, Grecia, Macedonia, Turcia (Capadocia), Iordania, Egipt, Bulgaria, Italia și Muntele Athos. În derulare sunt și contacte cu partenerii externi pentru realizarea unui pelerinaj în Iordania, Siria și Liban. Demn de remarcat că în anul 2009 a avut loc afilierea instituției noastre la Asociația Națională a Agențiilor de Turism din România.

Preafericirea Voastră,

Onorată asistență,

Acestea fiind spuse, dorim, în încheiere, să îndreptăm smerită rugăciune de mulțumire către Bunul Dumnezeu că ne-a ajutat și în acest al doilea an de arhipăstorire al Preafericirii Voastre ca Patriarh să desfășurăm o activitate bogată în toate domeniile activităților bisericești; totodată, Vă mulțumim Preafericirii Voastre pentru permanenta purtare de grijă și îndrumare a celor ce lucrează în cadrul Administrației Patriarhale și rugăm pe Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos, prin mijlocirile Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, a Sfinților Prooroci Daniel și Ilie, a Sfântului Cuvios Daniil Sihastrul, a Sfântului Sfințit Mucenic Grigorie Luminătorul și a tuturor sfinților să Vă dăruiască, Preafericite Părinte Patriarh, sănătate deplină, bucurii duhovnicești și putere de muncă pentru a oferi cu jertfelnicie Bisericii Ortodoxe Române, clerului și credincioșilor ei din darurile bogate cu care Preamilostivul și Bunul Dumnezeu, Cel în Treime lăudat V-a binecuvântat.

În numele Permanenței Consiliului Național Bisericesc,

†Ciprian Câmpineanul,

Episcop-vicar patriarhal

Comentarii Facebook


Știri recente