Împliniri și perspective în activitatea desfășurată de Arhiepiscopia Iașilor în anul 2008

În data de 14 februarie 2009, în sala ‘Dr. Iustin Moisescu’ a Centrului Eparhial Iași, s-au desfășurat lucrările Ședinței anuale de lucru a Adunării Eparhiale a Arhiepiscopiei Iașilor, în care s-au prezentat, examinat și aprobat rapoartele de activitate ale sectoarelor Centrului Eparhial, execuția bugetară pe anul 2008 și bugetul arhiepiscopiei pentru anul 2009.

La această ședință au fost invitați să participe, alături de membrii Adunării Eparhiale, și membrii Consiliului Misionar Consultativ, reprezentanți ai mănăstirilor, ai protopopiatelor, ai școlilor teologice din eparhie și ai asociațiilor și fundațiilor care funcționează cu binecuvântarea Arhiepiscopiei Iașilor.

La finalul lucrărilor a fost transmis un mesaj Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, pe care-l redăm integral în cele ce urmează:

Preafericirea Voastră,

Cu deosebită considerație, Vă anunțăm că, în data de 14 februarie 2009, în Sala ‘Dr. Iustin Moisescu’ a Centrului Eparhial, s-a întrunit în ședința anuală de lucru Adunarea Eparhială a Arhiepiscopiei Iașilor.

În deschiderea lucrărilor a fost evocată lucrarea binecuvântată de Dumnezeu pe care Arhiepiscopia Iașilor a desfășurat-o în anul 2008, an în care, în prima sa parte, eparhia s-a aflat sub arhipăstorirea Preafericirii Voastre.

Evocând purtarea de grijă a Preafericirii Voastre, membrii Adunării Eparhiale au dorit să Vă transmită, prin intermediul acestui mesaj, dragostea și respectul lor pentru slujirea pe care ați împlinit-o în Biserica lui Hristos din Moldova.

În numele meu, al Adunării Eparhiale și al membrilor Consiliului Misionar Consultativ al Arhiepiscopiei Iașilor, Vă transmitem cele mai calde urări de sănătate, zile îndelungate, cu mult spor în lucrarea arhipăstorească pe care o desfășurați ca Întâistătător al Bisericii Ortodoxe Române.

Cu frățească dragoste în Hristos Domnul,

Președintele Adunării Eparhiale,

†Teofan

Mitropolitul Moldovei și Bucovinei

Sursa: mmb.ro

Comentarii Facebook


Știri recente