Implicarea preoților și a credincioșilor în slujirea semenilor

La 20 decembrie 2012 a avut loc la Hotel Central din Arad conferința de presă finală a Proiectului „Implicarea clerului și a membrilor comunităților parohiale ortodoxe în dezvoltarea de proiecte sociale la nivelul Mitropoliei Banatului și Arhieipiscopiei Alba Iuliei”, derulat în parteneriat de Arhiepiscopia Aradului, Arhiepiscopia Timișoarei, Episcopia Caransebeșului, Episcopia Devei și Hunedoarei și Asociația Filantropia Alba Iulia. La eveniment a participat Înaltpresfințitul Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului, reprezentanți ai partenerilor, ai Prefecturii Arad, Gabriel Toader – OIR POSDRU VEST, Edita Iuhasz, Director DGASPC Arad, angajații Centrului de Incluziune Socială Arad, reprezentanți ai presei locale. În cadrul conferinței au fost prezentate și discutate rezultatele proiectului, cât și posibilitățile fiecărei eparhii de dezvoltare a serviciilor sociale în urma derulării acestuia.

Proiectul a debutat la 03 ianuarie 2011, având drept obiectiv general facilitarea integrării sau a reintegrării persoanelor vulnerabile pe piața muncii, prin servicii de asistență și dezvoltarea capacității comunităților parohiale ortodoxe din județele Alba, Arad, Caraș-Severin, Hunedoara, Mureș și Timiș, de a genera și implementa proiecte social-economice în scopul dezvoltării durabile și echilibrate de rețele integrate pentru servicii sociale, după cum aflăm de pe site-ul mitropolia-banatului.ro. În cei doi ani de activități 460 preoți sau credincioși din parohiile eparhiilor implicate au fost certificați ca manageri de proiect și au fost înființate șase Centre de Incluziune Socială în județele Alba, Arad, Caraș-Severin, Hunedoara, Mureș și Timiș. Au fost redactate un număr de 96 proiecte sociale, culturale și economice, depuse spre finanțare pentru creșterea nivelului de viață al semenilor, au fost încheiate 146 parteneriate viabile cu instituții ale administrației publice locale și centrale, DGASPC, AJOFM, ONG-uri, școli, au fost redactate 129 diagnoze comunitare. Numărul persoanelor din categoriile de vulnerabilitate din proiect a fost de 2929. Înaltpreasfințitul Părinte Timotei a subliniat rolul deosebit de important pe care proiectul l-a avut în dezvoltarea serviciilor sociale ale eparhiilor, cu îndemn adresat celor prezenți de a susține și în viitor lucrarea filantropică. Au fost aduse mulțumiri ierarhilor din eparhiile partenere pentru atenta supraveghere și implicarea directă în buna desfășurare a activităților, echipei OIR POSDRU VEST Timișoara și tuturor celor implicați în proiect pentru dăruire și rezultate. Reprezentanții partenerilor în proiect și-au prezentat succint planuri de viitor ce se doresc a fi împlinite în urma realizării proiectului de față, care sunt strâns legate de activitățile împlinitre până în acum.

Proiectul „Implicarea clerului și a membrilor comunităților parohiale ortodoxe în dezvoltarea de proiecte sociale la nivelul Mitropoliei Banatului și Arhiepiscopiei Alba Iuliei” este cofinanțat prin Fondul Social European, prin Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritară nr. 6 „Promovarea incluziunii sociale”, Domeniul major de intervenție 6.2. „Îmbunătățirea accesului și a participării grupurilor vulnerabile pe piața muncii”.

Comentarii Facebook


Știri recente