Icoana Intrării Domnului în Ierusalim

Duminica Intrării Domnului în Ierusalim, evocată în numeroase icoane ortodoxe, marchează singurul moment din Sfânta Scriptură în care Hristos este aclamat ca împărat de către mulțime. Regele întâmpinat cu atâta bucurie nu era însă conducătorul de stat mult așteptat, ci aparținea lumii de sus, cu totul diferită de a noastră. O săptămână mai târziu, aceeași idee va constitui una dintre cauzele pentru care El va fi hulit, batjocorit și răstignit. Minunea învierii lui Lazăr din mormânt, sărbătorită în sâmbăta dinaintea Duminicii Floriilor, pare să anticipeze Învierea lui Hristos și e considerată motivul principal al primirii lui Iisus în Ierusalim cu așa mare entuziasm colectiv.

Scena întâmpinării Domnului în orașul sfânt este descrisă în Evanghelia Sfântului Ioan, capitolul 12, versetele 1-18. Aceasta face destul de clare legăturile între învierea lui Lazăr din Bethania și intrarea triumfală a lui Iisus în Ierusalim. De asemenea, în Evanghelia Sfântului Ioan ni se dezvăluie conexiunile mai subtile care leagă întreaga serie de evenimente dintre momentul învierii lui Lazăr, moartea și Învierea lui Hristos.

Când Iisus îl învie pe Lazăr, o mare mulțime se strânge la mormânt pentru a-L vedea și o mulțime la fel de mare Îl întâmpină când ajunge, mai târziu, în Ierusalim, deoarece oamenii au auzit de ceea ce se petrecuse în Bethania.

Împlinirea unei profeții

După ce s-a retras în pustie timp de câteva zile, Mântuitorul S-a întors în Bethania cu șase zile înainte de Paști, iar la cină, Maria i-a uns picioarele cu mir și i le-a șters cu părul, lucru interpretat de Hristos drept o pregătire pentru înmormântarea Sa.

Faptul că Domnul a ajuns în cetate călare pe un măgar este o împlinire a proorociei lui Zaharia, iar intrarea în oraș devine o triumfătoare procesiune mesianică. Tensiunea între Hristos și cei care-i voiau moartea crește (aceștia hotârându-se să-L ucidă în ziua învierii lui Lazăr), ducând la arestarea și răstignirea Sa; dar înainte de aceasta, El trebuia să împlinească profețiile prin săvârșirea Cinei celei de Taină.

Mai multe informații în Ziarul Lumina.

Comentarii Facebook


Știri recente