Hramul străvechii Catedrale Episcopale din Oradea – Velența

Credincioșii bisericii parohiale „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” din Oradea – Velența, străvechea Catedrală Episcopală a românilor dreptmăritori bihoreni, au avut marea bucurie ca, de hramul sfântului lăcaș, „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil”, 8 noiembrie 2012, să aibă în mijlocul lor pe Preasfințitul Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei.

După cum a precizat Părintele Silviu Dobai, Preasfinția Sa a săvârșit Sfânta Liturghie arhierească, în sobor de preoți și diaconi, în cadrul căreia diaconul Vasile Nicolae Vesa a fost hirotonit preot pe seama bisericii cu hramul „Sfântul Ierarh Vasile cel Mare” din parohia Spinuș, Protopopiatul Marghita, iar absolventul de Teologie Ortodoxă Ioan Ciprian Balint, consilier juridic al Episcopiei Oradiei, a fost hirotonit diacon pe seama Paraclisului Episcopal cu hramurile „Sfânta Treime”, „Sfântul Sfințit Mucenic Haralambie” și „Sfântul Ierarh Andrei, Mitropolitul Transilvaniei” din Oradea. Noul preot hirotonit a primit și hirotesia întru duhovnic.

Biserica „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” din Oradea-Velența este cel mai vechi sfânt lăcaș ortodox din municipiul Oradea, fiind construit între anii 1768-1779, pe amplasamentul unei vechi biserici de lemn, servind drept catedrală episcopală până la ridicarea Catedralei „Adormirea Maicii Domnului”, Biserica cu Lună, în centrul orașului.

După anul 1989, prin grija părintelui Roman Pintea și ajutorul credincioșilor, parohia Oradea-Velența I desfășoară și o bogată activitate social-filantropică, având în grijă un cămin de bătrâni în cadrul Fundației „Consistoria – Efrem Banianin” a parohiei, în vechea clădire a Consistoriului orădean, și un centru pentru persoane vârstnice, „Vasiliada”, în incinta căruia s-a zidit o nouă biserică, cu hramurile „Sfântul Ierarh Vasile cel Mare” și „Sfântul Mare Mucenic și Tămăduitor Pantelimon”.

În predica rostită cu acest prilej, Ierarhul Oradiei a subliniat importanța rugăciunilor către sfinții îngeri, cei care sunt trimiși de Dumnezeu spre a ne fi ocrotitori și călăuzitori permanenți, arătând cinstirea de care s-au bucurat și se bucură Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil în rândul creștinilor dreptmăritori români, atât în vechime, cât și în zilele noastre: „Sărbătoarea Sfinților Arhangheli Mihail și Gavriil este cea mai mare sărbătoare închinată sfinților îngeri. Noi știm din Sfânta Scriptură că ei sunt împărțiți în nouă cete, fiind creați de Dumnezeu pentru a-L preamări, împărtășindu-se necontenit de slava dumnezeiască necreată, cântând lui Dumnezeu, Cel întreit în Persoane și Unul în Ființă, Tatăl și Fiul și Sfântul Duh, cântarea cea întreit sfântă, †¹†¹Sfânt, Sfânt, Sfânt†º†º, pe care o cântăm și noi la fiecare Sfântă Liturghie, cinstindu-i, astfel, pe sfinții îngeri, pentru că ei, în mod nevăzut, slujesc împreună cu noi.”

„Îngerii, creaturi netrupești, nemateriale, duhuri slujitoare, sunt trimișii lui Dumnezeu în întâmpinarea oamenilor, cu diferite misiuni, cum a fost îngerul călător pentru Tobie, Sfântul Arhanghel Mihail care a primit poruncă să însoțească poporul cel ales, apoi Sfântul Arhanghel Gavriil la Buna Vestire, îngerii de la mormântul gol al Domnului sau îngerii care s-au arătat apostolilor la Înălțarea la ceruri a Domnului Iisus Hristos. Sfânta Scriptură abundă de astfel de prezențe îngerești, de arătări ale îngerilor, numite în teologie anghelofanii.”

„Pomenim astăzi pe cei mai mari peste îngeri, arhistrategi, arhanghelii care au avut un rol special în mântuirea lumii, în mântuirea oamenilor. Pericopa evanghelică rânduită a se citi în ziua de pomenire a Sfinților Arhangheli Mihail și Gavriil, ni-L descoperă nouă pe Mântuitorul Iisus Hristos, prin propria Lui mărturie, ca pe Cel Care a fost martor la căderea îngerilor, ceea ce arată veșnicia Fiului Tatălui, a doua Persoană a Preasfintei Treimi, creatorul îngerilor.”

„Chemarea Sfântului Arhanghel Mihail făcută îngerilor rămași fideli lui Dumnezeu de a se statornici în bine: †¹†¹să stăm bine, să stăm cu frică, să luăm aminte†º†º, noi am preluat-o din ceruri și necontenit o repetăm pe pământ la Sfânta Liturghie: †¹†¹să stăm bine, să stăm cu frică, să luăm aminte, Sfânta Jertfă în pace a o aduce†º†º.”

„Hramul Sfinților Arhangheli Mihail și Gavriil a fost și este răspândit la foarte multe sfinte lăcașuri și vetre mănăstirești din această parte a țării. În veacul al patrusprezecelea, în Perii Maramureșului exista o mănăstire ce îi avea ca ocrotitori pe Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil sau Sfinții Voievozi, stavropighie a Patriarhiei Ecumenice de la Constantinopol, hram preluat de foarte multe biserici ortodoxe românești din Maramureș și Sătmar, din nordul Transilvaniei, din Crișana și Banat, și până la Tisa, ceea ce arată vechimea ortodoxiei și a identității noastre culturale pe aceste meleaguri, Sfinții Voievozi devenind o emblemă a structurii noastre bisericești organizate la nivel episcopal ortodox. Până în zilele noastre, Episcopia Ortodoxă Română a Oradiei îl are ca ocrotitor pe Sfântul Arhanghel Mihail, ce este reprezentat pe stema Eparhiei.”

La final, părintele paroh Roman Pintea a mulțumit Chiriarhului Oradiei pentru bucuria de a fi prezent, și în acest an, la hramul străvechii catedrale din Bihor, ceea ce constituie o mare binecuvântare pentru credincioșii parohiei, o întărire în dreapta credință, și un prilej de înmulțire a dragostei, a frățietății și a solidarității.

Pentru că mulți dintre fiii și fiicele ținutului strămoșesc al Bihorului poartă numele Sfinților Arhangheli Mihail și Gavriil, Chiriarhul Oradiei a felicitat pe toți cei care își serbează ziua onomastică, rugând pe Sfinții Arhangheli să le poarte de grijă, să le fie ajutor, acoperământ și apărare în viață.

Comentarii Facebook


Știri recente

Premianții concursului național catehetic au ajuns la București: „Să rămâneți în suflet copii toată viața”, le-a urat PS Varlaam

Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul s-a întâlnit vineri cu câștigătorii Concursului Național Catehetic. „Să rămâneți în suflet copii toată viața”, le-a urat în încheierea discursului Episcopul vicar patriarhal. Întâlnirea a avut loc la Centrul de Formare…