Hramul paraclisului istoric din Reședința patriarhală

Biserica Ortodoxă i-a pomenit luni, 17 decembrie 2012, pe Sfântul Prooroc Daniel și pe Sfinții trei tineri: Anania, Azaria și Misail. De aproape trei veacuri, Sfântul Prooroc Daniel este cel de-al doilea ocrotitor al paraclisului istoric din Reședința patriarhală. Cu acest prilej Sfânta Liturghie a fost săvârșită de Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române.

Sfântul Prooroc Daniel a trăit cu aproape șase secole înainte de venirea lui Mesia, Mântuitorul Iisus Hristos. Acest mare prooroc a fost dus rob, împreună cu alți tineri, în Babilon, în timpul lui Nabucodonosor. Deși a trăit până la sfârșitul vieții sale printre străini, el nu s-a lepădat de credința părinților săi, mustrând pe cei din poporul lui Israel care se abăteau de la lege și încălcau voia lui Dumnezeu. Sfântul Prooroc Daniel a descoperit pe Dumnezeu Cel Unic, Făcătorul cerului și al pământului, și puterea Lui între păgâni, profețind venirea lui Mesia și multe evenimente semnificative din viața Mântuitorului Iisus Hristos. „Profețiile sale sunt mesianice, în înțelesul că Mesia va întemeia o împărăție care nu va avea sfârșit, iar începutul ei este în istorie, sub forma Bisericii, în care este prezentă în mod tainic, ca o arvună, Împărăția lui Dumnezeu sau Împărăția cerurilor. Biserica este împărăția care se întinde peste toată lumea și în care vor intra popoarele care au crezut în Dumnezeu și L-au cinstit ca Făcător al cerului și al pământului și au împlinit în viața lor voia Lui”, a arătat Preafericitul Părinte Patriarh Daniel în cuvântul de învățătură rostit în cadrul Sfintei Liturghii. Alte profeții semnificative, precum cele referitoare la jertfa, răstignirea și moartea lui Mesia, Unsul și Sfântul lui Dumnezeu, la jertfa nesângeroasă a prezenței în Biserică a lui Hristos, la a Doua Venire sau la învierea morților și Judecata de Apoi, arată că „Sfântul Prooroc Daniel avea într-adevăr în el pe Duhul Sfânt care descoperea tainele istoriei și ale Împărăției lui Hristos”, a mai precizat Preafericirea Sa.

De asemenea, Întâistătătorul Bisericii noastre a subliniat că Sfântul Prooroc Daniel poate fi considerat patronul spiritual al celor care sunt plecați din țara natală. „Este demnă de urmat pilda Sfântului Prooroc Daniel în ceea ce privește exilul sau oamenii care sunt plecați din țara lor pentru diferite motive, fie în mod forțat, fie în mod dorit. Cei care sunt departe de țara lor de origine sunt îndemnați de Sfântul Prooroc Daniel și de cei trei tineri care au păstrat credința, chiar și atunci când au fost aruncați în cuptorul cu foc și Dumnezeu i-a izbăvit sau când Daniel a fost aruncat în groapa cu lei și a rămas nevătămat, să învețe că trebuie păstrată credința ortodoxă primită de la părinți, chiar și atunci când se află în situații dificile printre străini. De aceea, putem considera pe Sfântul Prooroc Daniel un patron spiritual al celor care se află departe de țara lor și care se luptă să păstreze credința și identitatea spirituală”, a spus Patriarhul României potrivit Ziarul Lumina.

„Este pentru noi o bucurie să ne rugăm în acest paraclis”

Paraclisul istoric din Reședința patriarhală poartă hramuri potrivit persoanelor care au contribuit la zidirea, restaurarea și înfrumusețarea lui. Astfel, hramul „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” se leagă de domnitorul Gheorghe Duca, hramul „Sfântul Prooroc Daniil” de mitropolitul Daniil al Țării Românești, care, cu ajutorul domnitorului Nicolae Mavrocordat, l-a rezidit între anii 1723 și 1724. Acest paraclis a fost construit deodată cu Catedrala patriarhală, între 1656 și 1658, de către domnitorul Constantin Șerban Basarab, de aceea pe catapeteasmă există și icoana Sfinților Împărați Constantin și Elena, hramul istoric al Catedralei patriarhale. Pe lângă hramurile acestea, paraclisul istoric din Reședința patriarhală a fost rânduit de către Preafericitul Părinte Patriarh Daniel în anul 2008 ca lăcaș de rugăciune pentru obștea monahală din Reședința patriarhală. „Este pentru noi o bucurie să ne rugăm în acest paraclis, în această zi de pomenire a Sfântului Prooroc Daniel și a celor trei tineri care au fost totdeauna alături de el în rugăciune și în păstrarea credinței strămoșești a poporului ales. Învățăm, în primul rând, că în lume trebuie să ne rugăm lui Dumnezeu și să păstrăm dreapta credință. Apoi trebuie să păstrăm o viețuire dreaptă și să trăim într-un mod drept, plăcut lui Dumnezeu și ajutând pe oamenii nedreptățiți. În această perioadă a pregătirii pentru sărbătoarea Nașterii Domnului sunt foarte des pomeniți în cântările noastre duhovnicești cei trei tineri din Babilon, pentru că taina izbăvirii lor din foc arată pe de-o parte puterea lui Dumnezeu, iar pe de altă parte, ne arată pregătirea poporului ales pentru venirea Mântuitorului. Toți proorocii sunt slujitori ai lui Dumnezeu pentru pregătirea venirii în lume a Mântuitorului Iisus Hristos, Mesia, Unsul lui Dumnezeu”, a mai arătat Preafericitul Părinte Patriarh Daniel.

După săvârșirea Sfintei Liturghii, a fost oficiat un Polihroniu, iar arhim. Paisie Teodorescu, consilier patriarhal, i-a dăruit Patriarhului României, din partea ostenitorilor Reședinței patriarhale, un coș cu flori.

Comentarii Facebook


Știri recente