Hramul Mănăstirii Tismana

Pentru credincioșii gorjeni, zilele de 14 și 15 august 2012 au reprezentat o succesiune atemporală de momente festive închinate Maicii Domnului, a cărei adormire și mutare de pe pământ la cer este prăznuită cu mare fast de către două centre monahale importante, Mănăstirile Tismana și Polovragi.

Dacă la Mănăstirea Polovragi credincioșii au avut în mijlocul lor pe Mitropolitul Olteniei, Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, înconjurat de alți ierarhi de seamă ai Bisericii Ortodoxe Române, nici la Mănăstirea Tismana nu a lipsit mângâierea spirituală adusă de prezența arhierească a Preasfințitului Părinte Nicodim, Episcopul Severinului și Strehaiei, după cum a precizat Cătălin Cernătescu, Redactor știri al Episcopiei Severinului și Strehaiei.

La invitația Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, Preasfințitului Părinte Nicodim a săvârșit la ctitoria Sfântului Nicodim slujbele ocazionate de marele praznic al Adormirii Maicii Domnului.

Încă din ajunul sărbătorii Maicii Domnului, credincioșii au participat în număr impresionant la Slujba Privegherii și la Prohodul Maicii Domnului pe care l-au cântat laolaltă preoții, protopsalții și credincioșii. După rânduiala strămoșească, clerul și poporul au mers în procesiune cu Sfântul Epitaf, cântând imne închinate acestui eveniment.

La finalul Privegherii, Părintele Episcop a mulțumit celor prezenți pentru răbdarea și liniștea prielnică rugăciunii.

În ziua prăznuirii Adormirii Maicii Domnului, mănăstirea s-a însuflețit dis-de-dimineață de pașii pelerinilor și de frumoasele cântări de la Sântul Maslu și de la Sfințirea Aghiasmei, rânduieli săvârșite începând cu ora 07:00. A urmat slujba Acatistului Adormirii și Sfânta Liturghie arhierească oficiată de Episcopul Severinului și Strehaiei. Împreună cu Preasfințitul Episcop Nicodim a slujit un sobor de ieromonahi, preoți și diaconi.

În cuvântul de la finalul Sfintei Liturghii, Preasfințitul Părinte Nicodim a vorbit credincioșilor despre însemnătatea și unicitatea praznicului Fecioarei și Maicii lui Dumnezeu.

Preoții și credincioșii au participat după slujbă la tradiționala agapă frățească oferită de obștea mănăstirii, prin bunăvoința Maicii Starețe Antonia Popescu.

Mănăstirea Tismana, bogat tezaur de istorie artă și sfințenie, a apărut pe teritoriul țării noastre cam în același timp cu întemeierea Principatelor Române. Ea este ctitorie a primilor domnitori români Basarabi, după îndemnul și străduința Cuviosului Nicodim. Dându-și seama de pericolul prozelitismului catolic și a mahomedalismului, ei au hotărât întărirea granițelor prin înființarea de mănăstiri, ca centre cultural-ortodoxe, unde flacăra răzvrătirii împotriva asupritorilor să fie menținută permanent.

Cuviosul Nicodim, cu călugării săi și ajutorul material al domnitorului Radu Negru Vodă (1377-1383) a ridicat biserica mare a Mănăstirii Tismana, care va fi sfințită la 15 august 1377,cu hramul „Adormirea Maicii Domnului”

Mănăstirea Tismana este cel mai vechi așezământ monahal din Țara Românească, având un rol primordial în menținerea credinței ortodoxe de-a lungul a peste 600 de ani. Ea reprezintă un monument de reculegere și închinăciune, de cinstire a credinței noastre strămoșești, un edificiu de prea frumoasă artă străveche, dar și de apărare a Olteniei, de înalt patriotism.

Comentarii Facebook


Știri recente