Hramul Mănăstirii Stâna de Vale și Sinaxa stareților, starețelor și egumenilor din Episcopia Oradiei

În ziua sărbătoririi Sfinților Apostoli Petru și Pavel, miercuri, 29 iunie 2011, Preasfințitul Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, se va afla în mijlocul obștii monahale de la Mănăstirea Stâna de Vale, care își serbează hramul. Cu acest prilej, potrivit prevederilor statutare, Chiriarhul Oradiei va prezida și Sinaxa stareților, starețelor și egumenilor așezămintelor monahale din Eparhie, informează Biroul de Presă al Episcopiei Oradiei.

În cadrul Sfintei Liturghii arhierești, săvârșită în sobor de ieromonahi, preoți și diaconi, în biserica mare a mănăstirii, Preasfinția Sa va hirotoni pe cuviosul monah Cleopa Feraru întru ierodiacon pe seama Mănăstirii Stâna de Vale, iar pe cuviosul ierodiacon Sava Sacala întru ieromonah pe seama Mănăstirii Stâna de Vale.

În timpul împărtășirii soborului slujitor, preacuviosul părinte protosinghel Dometie Pițiș, egumenul schitului „Intrarea în Biserică a Maicii Domnului” din Valea lui Mihai, dependent de Mănăstirea Izbuc, va rosti omilia cu titlul „Apostolatul social al monahismului”. După otpustul Sfintei Liturghii, Preacuviosul Părinte Ieromonah Visarion Tuderici, egumenul schitului „Tăierea capului Sfântului Ioan Botezătorul” de la Huta, dependent de Mănăstirea Stâna de Vale, va prezenta conferința cu tema „Monahismul – actualizare și împlinire a Sfântului Botez pentru cei chemați de Dumnezeu la această slujire. Paralelă între rânduiala Sfântului Botez și rânduiala Tunderii în monahism”.

După săvârșirea Sfintei Liturghii, în cadrul lucrărilor sinaxei, preacuviosul părinte arhimandrit dr. Mihail Tărău, exarhul mănăstirilor din Eparhia Oradiei și stareț al Mănăstirii Izbuc va rosti o cuvântare ocazională intitulată „Rugăciune neîntreruptă pe Crișuri și pe Mureș. Scurtă prezentare istorică a vieții monahale ortodoxe din Crișana”.

De asemenea, în cadrul ședinței se vor analiza mai multe probleme specifice de ordin duhovnicesc și administrativ și se vor adopta o serie de măsuri adecvate, în scopul îmbunătățirii vieții și disciplinei monahale.

În cuprinsul Episcopiei Ortodoxe Române a Oradiei funcționează două mănăstiri de călugări și trei mănăstiri de călugărițe. Cea mai veche chinovie de monahi din eparhie este Mănăstirea Izbuc, de care depind schiturile de monahi „Sfinții Împărați” – Barajul Leșu, „Intrarea în Biserică a Maicii Domnului” – Valea lui Mihai, „Schimbarea la Față” – Vârtop și „Sfântul Ștefan” – Ursești. De Mănăstirea Stâna de Vale ține Schitul de la Hută, iar în subordinea directă a Centrului eparhial sunt schiturile „Sfântul Ioan Botezătorul” din Oradea și „Sfinții Arhangheli” din Băile Felix, ambele de călugări. Cea mai mare mănăstire de maici din vestul țării, „Sfânta Cruce” din Oradea, cu optzeci de viețuitoare, are în subordine schitul „Sfântul Prooroc Ilie Tesviteanul” de la Poiana Florilor și schitul „Sfânta Ecaterina” din Inand.

În Eparhia Oradiei viețuiesc patruzeci de călugări și o sută de călugărițe, în total o sută patruzeci de viețuitori.

Comentarii Facebook


Știri recente