Hramul Mănăstirii Buna Vestire din Oradea

De praznicul Bunei Vestiri, Duminică, 25 martie 2012, Duminica a patra din Sfântul și Marele Post al Paștilor, a Sfântului Ioan Scărarul, Preasfințitul Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, s-a aflat în mijlocul obștii monahale de la Mănăstirea „Buna Vestire” din Oradea, cu prilejul hramului acestui așezământ monahal, după cum ne-a precizat Pr. Silviu Dobai.

Ierarhul a săvârșit Sfânta Liturghie arhierească, înconjurat de un sobor de ieromonahi, preoți și diaconi, în paraclisul de vară cu hramurile „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” și „Sfântul Ierarh Nicolae”.

În cadrul slujbei, Chiriarhul Oradiei a rostit un bogat cuvânt de învățătură, în care a arătat semnificațiile sărbătorii: „Prin Buna Vestire, prin vestea sfântă și bună pe care Sfântul Arhanghel Gavriil a adus-o Preasfintei Fecioare Maria, a început, practic, întruparea Cuvântului lui Dumnezeu, unirea celor două firi, dumnezeiască și omenească, în Persoana unică a Cuvântului lui Dumnezeu, Fiul Cel Unul-Născut, născut din veci din Tatăl, fără de maică, iar la plinirea vremii, din maică născut ca om, fără de tată, pentru ca pe noi oamenii să ne scoată din întuneric, din moarte, din păcat, și să ne aducă la libertatea de fii ai lui Dumnezeu.”

„Împlinirea praznicului Bunei Vestiri se petrece în taina morții pe cruce, a învierii din mormânt a treia zi, și a înălțării la ceruri, după patruzeci de zile de la înviere, a Mântuitorului Iisus Hristos, Dumnezeu-Omul.”

„Praznicul Bunei Vestiri, începutul unirii celor două firi ale Mântuitorului Iisus Hristos, în chipul în care au dogmatizat Sfinții Părinți de la Sinodul al patrulea ecumenic de la Calcedon, neîmpărțit, nedespărțit, neamestecat și neschimbat, înseamnă, pentru noi toți, urmașii lui Adam, împlinirea unei nădejdi, împlinirea atâtor profeții și aniversarea unei mari bucurii.”

La sfârșitul Sfintei Liturghii, Ierarhul a felicitat pe maica stareță și obștea Mănăstirii „Buna Vestire” pentru frumoasa lucrare duhovnicească și gospodărească pe care o desfășoară, i-a binecuvântat pe toți cei prezenți, după care obștea mănăstirii a oferit o agapă frățească pentru toți pelerinii.

Mănăstirea „Buna Vestire” din Oradea s-a înființat în anul 1997, în jurul unei biserici vechi din localitatea Episcopia Bihor, astăzi cartier al municipiului Oradea, construită în 1936 de Armata Română. Încă din perioada celui de-al Doilea Război Mondial, continuând cu instalarea regimului comunist ateu în România, acest sfânt lăcaș a fost lăsat în paragină mai bine de jumătate de secol.

Între anii 1998 și 2007, monahiile de la nou-înființata mănăstire, în frunte cu maica stareță stavrofora Pavelida Bădilă, s-au îngrijit de restaurarea integrală a bisericii, care a devenit biserică de mănăstire. Au fost realizate numeroase lucrări: în curtea mănăstirii au fost ridicate un altar de vară, cu un paraclis la demisol, corpuri de chilii, o stăreție, precum și o clădire pentru activitățile de asistență socială.

Comentarii Facebook


Știri recente