Hramul Bisericii Toma Cozma din Iași

Sute de ieșeni au sărbătorit-o ieri, la Biserica Toma Cozma din Iași, pe Sfânta Mare Muceniță Ecaterina. Programul liturgic dedicat cinstirii celui de-al doilea hram al acestui lăcaș de închinăciune a început sâmbătă, 24 noiembrie, cu slujba Vecerniei unită cu Litia, și a continuat ieri cu Utrenia și Sfânta Liturghie.

Ctitoria banului Toma Cozma, a soției sale Ecaterina și a Mariei Apostol Anastasiu Ketreanca a îmbrăcat ieri straie de sărbătoare. Așa cum este tradiția din ultimii ani, catapeteasma sfântului lăcaș a fost împodobită cu flori, în semn de cinstire pentru Mântuitorul Hristos, Maica Domnului, Sfânta Ecaterina, Sfântul Apostol Toma și toți sfinții. Prezența unui număr mare de ieșeni la acest ceas de sărbătoare a înfrumusețat momentul de rugăciune la ceas de seară. Din soborul de preoți care a slujit Vecernia unită cu Litia au făcut parte arhim. Nichifor Horia, exarhul administrativ al mănăstirilor din Arhiepiscopia Iașilor, pr. prof. dr. Ion Vicovan, decanul Facultății de Teologie Ortodoxă din Iași, și pr. Dumitru Boboc de la parohia Flora din Iași, președintele Consistoriului eparhial al Arhiepiscopiei Iașilor. Răspunsurile la strană au fost oferite de grupul psaltic al bisericii, dirijat de Sergiu Panaite. Cuvântul de învățătură a fost adresat de pr. Dumitru Boboc, care a amintit că pomenirea Sfintei Ecaterina ne aduce în față un model de sfințenie. „Sfânta Ecaterina, prin virtuțile ei, a fost un model pentru toți. În vremurile noastre, modelele oferite sunt non-valori. Ne mirăm că tinerii din zilele noastre au tendința de a nu crede în minunile săvârșite de sfinți. Aceasta pentru că uneori noi ezităm să le oferim din fragedă copilărie momente în care ei să înțeleagă viețile sfinților”, a subliniat pr. Dumitru Boboc. Părintele paroh Mihai Mărgineanu a mulțumit apoi preoților pentru că au slujit la hramul Bisericii Toma Cozma și tuturor celor care s-au implicat în organizarea acestei sărbători.

Zece ani de la apariția primului număr al revistei „Credința și fapta”

Sărbătoarea Sfintei Ecaterina a continuat ieri-dimineață la Biserica Toma Cozma cu slujba Utreniei. În continuare a fost săvârșită Sfânta Liturghie cu prilejul Duminicii a 30-a după Rusalii și în cinstea Sfintei Ecaterina. Răspunsurile liturgice au fost oferire de corala parohiei Toma Cozma, dirijată de Radu Casian.

Cuvântul de învățătură a fost rostit de pr. paroh Mihai Mărgineanu. În prima parte a predicii s-a făcut referire la semnificațiile Evangheliei Sfântului Evanghelist Luca (18, 18-27) în care se relatează Pilda dregătorului bogat. Părintele Mihai Mărgineanu a evidențiat că, dacă tânărul dregător bogat din Evanghelie ar fi dat curs poruncii Mântuitorului de a se lepăda de poziția socială pe care o avea, ar fi fost socotit între apostolii lui Hristos. În continuare, s-a amintit de lepădarea de sine totală a lui Avraam, atunci când Dumnezeu i-a spus să-l aducă pe fiul său Isaac spre jertfă. „Legământul cu Dumnezeu presupune o totală lepădare de tine însuți. Mântuitorul vorbește de lepădarea de sine ca despre o stare de maximă dificultate pentru conștiința umană. Domnul Hristos compară această lepădare de sine cu trecerea unei cămile prin urechile acului”, a explicat pr. paroh Mihai Mărgineanu, care a vorbit apoi de viața și modelul de sfințenie al Sfintei Ecaterina, „care a deprins din copilărie tainele credinței creștine fără știrea părinților ei”. „În această duminică avem în față chipul Maicii Domnului, întrucât astăzi este Odovania Praznicului Intrării Maicii Domnului în Biserică, chipul tânărului bogat și învățat, care s-a dovedit sărac în cunoaștere și înțelegere, și chipul Sfintei Ecaterina, care a pus în valoare darurile pe care le-a primit în această viață, spre mântuirea oamenilor”, a adăugat pr. paroh Mihai Mărgineanu.

La finalul slujbei, pr. paroh Mihai Mărgineanu a prezentat credincioșilor noul număr al revistei „Credința și fapta”, care a aniversat ieri zece ani de apariție neîntreruptă. Cu acest prilej, pr. paroh Mihai Mărgineanu a mulțumit pentru implicare echipei redacționale și în mod deosebit domnișoarei Vasilica Onofrei, redactor-șef al acestei publicații. A urmat Parastasul pentru ctitori și oferirea de pachete cu alimente tuturor celor prezenți.

Sărbătoare în cartierul Dărmănești din Piatra Neamț

Biserica cu hramurile „Sfânta Cuvioasă Teodora de la Sihla” și „Sfânta Ecaterina” din cartierul Dărmănești din Piatra Neamț a îmbrăcat ieri straie de sărbătoare. După cum ne-a relatat pr. Ștefan Zaharia de la parohia Conțești-Girov, slujba Vecerniei unită cu Litia a fost oficiată sâmbătă seara de pr. Valentin Tofan, protopop al Protopopiatului Piatra Neamț, alături de un sobor de preoți și diaconi. Predica de la finalul slujbei a fost adresată de pr. Daniel Voicu de la parohia Mărgineni 2, care a subliniat câteva aspecte ale pregătirii credincioșilor pentru praznicul Nașterii Domnului nostru Iisus Hristos. De asemenea, pr. Daniel Voicu a vorbit despre post, care „implică săvârșirea faptelor bineplăcute lui Dumnezeu”, și despre rugăciune. Părintele paroh Gheorghe Popârda a mulțumit preoților și credincioșilor pentru prezența la slujbă, amintind că acum 12 ani a fost pusă piatra de temelie a lăcașului de închinăciune aflat în sărbătoare. „Până în acest moment ne-am împlinit obiectivele prin mila lui Dumnezeu. Nădăjduim să ducem la bun sfârșit misiunea de oferi Tatălui încă o casă în care să Își reverse harul sfințitor”, a remarcat pr. paroh Gheorghe Popârda.

La final, părintele protopop Valentin Tofan a apreciat stadiul lucrărilor Bisericii cu hramurile „Sfânta Cuvioasă Teodora de la Sihla” și „Sfânta Ecaterina” din Dărmănești, exprimându-și bucuria de a a fi prezent la acest moment de rugăciune. „Parohia din cartierul Dărmănești, una dintre cele mai mici din Piatra Neamț, are o bogată activitate catehetică, părintele paroh Gheorghe Popârda fiind un apropiat al tinerilor și copiilor din parohie”, a spus pr. Ștefan Zaharia, care coordonează activitatea catehetică la nivelul Protopopiatului Piatra Neamț.

Comentarii Facebook


Știri recente