Hram la Paraclisul Reședinței Patriarhale

Biserica Ortodoxă Română l-a prăznuit duminică, 18 decembrie 2011, pe Sfântul Cuvios Daniil Sihastrul. Paraclisul cu hramurile „Sfântul Prooroc Ilie Tesviteanul, Sfântul Grigorie Luminătorul și Sfântul Daniil Sihastrul” din Reședința patriarhală și-a sărbătorit pe unul dintre ocrotitori. Cu acest prilej a fost săvârșit Acatistul Sfântului Daniil Sihastrul, și apoi Sfânta Liturghie. Bucuria duhovnicească a fost una deplină deoarece în mijlocul obștii monahale de la sfântul lăcaș de închinăciune s-a aflat și Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, care la finalul Sfintei Liturghii a rostit un cuvânt de învățătură, informează „Ziarul Lumina”. Preafericirea Sa a tâlcuit Evanghelia care s-a citit în Duminica dinaintea Nașterii Domnului, a Sfinților Părinți după trup ai Domnului, explicând învățăturile ce se desprind din aceasta.

Patriarhul a precizat că textul scripturistic arată trei mari adevăruri. În primul rând, Nașterea Mântuitorului s-a făcut printr-o lungă perioadă de pregătire. A fost nevoie ca generații întregi să conștientizeze necesitatea unui izbăvitor de păcate și de moarte. Natura umană care merge spre moarte avea nevoie de un vindecător.

În al doilea rând, venirea Mântuitorului în lume nu este o venire doar pentru mântuirea poporului ales, ci pentru toate popoarele. Evanghelia ne arată spre sfârșit că nașterea nu a fost una obișnuită, în înțelesul că pruncul nu este născut din unirea trupească a bărbatului, ci prin lucrarea supranaturală a Duhului Sfânt în natura umană. „Această duminică ne îndeamnă ca în timpul care a mai rămas până la sărbătoarea Crăciunului să ne pregătim și noi duhovnicește, să dorim foarte mult ca Hristos Domnul să se nască spiritual în peștera și ieslea sufletului nostru, în familiile noastre, în viața noastră în general, și să fie prezent în casele noastre cu iubirea Sa nemărginită și smerită, cu bunătatea Sa mai presus de înțelegere, pentru că Domnul Slavei se Naște în lume și este așezat, ca prunc, în iesle pe paie. Cel care se naște din Fecioara Maria sfințește natura umană din interiorul ei. Cel care este așezat în ieslea din peșteră sfințește pământul și universul întreg prin sălășluirea Sa la început în peșteră”, a arătat Preafericitul Părinte Patriarh Daniel.

De asemenea, Patriarhul României a vorbit și despre Sfântul Daniil Sihastrul, care a rămas în conștiința poporului nostru ca un mare rugător și un om dăruit cu multe daruri duhovnicești, fiind duhovnicul și sfătuitorul Sfântului Voievod Ștefan cel Mare. El a îndrumat pe voievod să păstreze dreapta credință, să viețuiască potrivit credinței ortodoxe și să apere țara, pentru că dacă apăra Moldova, apăra și credința creștină, a arătat Preafericitul Părinte Patriarh Daniel.

Comentarii Facebook


Știri recente