Hram la Catedrala episcopală din Oradea

Prăznuirea Sfântului Ierarh Spiridon, episcopul Trimitundei, a însemnat un moment de mare bucurie pentru municipiul Oradea, dar și pentru întreaga eparhie, la sărbătorirea, pentru întâia oară, a unuia dintre hramurile paraclisului de la demisolul Catedralei episcopale „Învierea Domnului”, informează „Ziarul Lumina”, Ediția de Transilvania.

Pe 6 decembrie 2010, de sărbătoarea Sfântului Ierarh Nicolae, paraclisul de la demisolul noii Catedrale episcopale din Oradea a primit, la inițiativa Preasfințitului Sofronie, Episcop al Oradiei, ca noi ocrotitori, trei mari sfinți ierarhi făcători de minuni și taumaturgi: Nicolae al Mirelor Lichiei, Spiridon al Trimitundei și Nectarie din Eghina. După numai șase zile, în 12 decembrie, în Duminica a XXVIII-a după Rusalii, paraclisul a prăznuit pe unul dintre sfinții patroni, Sfântul Ierarh Spiridon, Episcopul Trimitundei.

În ciuda frigului de afară, a ninsorii și a gheții, sute de credincioși dreptmăritori orădeni au participat la acest hram, ce s-a bucurat de prezența Întâistătătorului Eparhiei Oradiei, Preasfințitul Părinte Sofronie, care a săvârșit Sfânta Liturghie arhierească, înconjurat de un sobor de 12 ieromonahi și preoți și trei diaconi. În cadrul slujbei, Preasfinția Sa a hirotonit pe diaconul Lucian Bîrneț în treapta preoției, pe seama metocului ‘Sfântul Arhidiacon Ștefan’, din localitatea Ursești, dependent de Mănăstirea Izbuc.

„Vedem în această pericopă istoria Bisericii”

În predica rostită după citirea pericopei evanghelice, chiriarhul Oradiei a tâlcuit înțelesurile duhovnicești ce se desprind din textul evanghelic care ‘ni-L arată pe Dumnezeu-Tatăl ca stăpân al casei, Care face cină. Îl trimite pe slujitorul Său, Fiul lui Dumnezeu, ca să-i cheme la masă, vestindu-i pe cei poftiți la cină că toate sunt gata, toate sunt pregătite. Aceasta înseamnă că istoria acestei lumi se va fi încheiat, pilda ne vorbește despre timpurile în care Împărăția cerurilor va fi inaugurată cu putere, când istoria acestei lumi se va încheia, pământul se va sfârși’. Preasfinția Sa a explicat că ‘noi vedem în această pericopă istoria Bisericii, și anume: Tatăl Îl trimite pe Fiul. Fiul merge în lume să invite pe oameni la cină. Prima dată îi invită pe cei care erau pregătiți, adică poporul israelitean, care primise Legea. Nu merge întâi la întreg poporul, ci la cei care cunoșteau Legea și se sileau să o împlinească, cărturarii, fruntașii poporului, fariseii, care cunoșteau și împlineau Legea. Dar răspunsurile sunt descumpănitoare, toți refuzând, în mod politicos, invitația. Nu vin la cina stăpânului pentru că au ceva mai bun de făcut. Dacă ne uităm și comparăm invitația la cină cu motivele pentru care aceasta a fost refuzată, ne dăm seama că pricinile care au oprit cele trei tipologii de oameni să vină la cină sunt foarte legate de acest pământ, adică de istoria care se va sfârși, de ceea ce îl atrage pe om în această lume: pământuri, averi, o viață familială îndestulătoare și suficientă sieși, în care nu mai este loc pentru Dumnezeu’.

Astfel, „Dumnezeu a creat lumea pentru oameni, ca să fie loc al dialogului Său de iubire cu oamenii, nu se mărginește la acele elite spirituale care au primit Legea și o împlineau. Și vine a doua invitație, către săracii și marginalizații lumii, din piețe, care sunt chemați la cină. Aceștia sunt mulțimile de oameni care Îl urmau pe Mântuitorul pentru că Acesta le făcea bine, îi hrănea, îi îndestula, îi mângâia, le vorbea despre Împărăția cerurilor. Și tot a mai rămas loc la masă. Astfel că stăpânul își trimite sluga la răspântii de drumuri, la garduri, la cei care se aflau la marginea lumii spirituale a vremii în care vorbea Mântuitorul, și aceștia suntem noi, neamurile, toate neamurile, chemate la Cina din Împărăția lui Dumnezeu, la Cina cea de Taină, la ospățul euharistic, la ospățul milei lui Dumnezeu’, a arătat PS Sofronie care a adăugat: ‘Cina este masa de la apusul istoriei, când răsare Împărăția cerurilor, este ospățul euharistic de la Sfânta Liturghie, vestind mai înainte cum are să fie la sfârșit. Aceasta este Împărăția cerurilor: o cină fără de sfârșit, în care Dumnezeu Își împărtășește dragostea Sa și energiile Sale necreate, dându-Se spre hrană tuturor celor care Îi vor fi acceptat invitația la cină’. ‘Cu alte cuvinte, cu toții suntem poftiți acum, înainte de Crăciun, să înțelegem de ce a venit Hristos în lume, că lumea aceasta are o curgere și că, la un moment dat, istoria ei se va încheia și se va inaugura Împărăția pentru care a venit pe pământ, ca trimis și slujitor al lui Dumnezeu, Hristos Iisus Mântuitorul, ca să ne invite la masa ce nu va avea sfârșit niciodată’, a spus Preasfințitul Părinte Sofronie.

Sfântul Spiridon aleargă la cei care îl cheamă în ajutor

De asemenea, ‘invitația la cină este, tainic vorbind, o invitație la a ne împărtăși cu Trupul și Sângele Domnului. De aceea, această pericopă evanghelică se citește în această perioadă a anului bisericesc, pentru ca și cei care nu se împărtășesc des cu Preacuratele lui Hristos Taine măcar acum să-și pregătească sufletele și trupurile așa cum se cuvine, pentru a se putea împărtăși’, iar ‘răspunzând invitației la Cină, sfinții au flămânzit și au însetat după Hristos, sfințindu-se prin împărtășirea cu Hristos, Care a fost și rămâne pentru ei viață, lumină, mâncare îndestulătoare și, mai ales, cină de taină, ospăț euharistic’, a spus Ierarhul Oradiei, arătând că ‘așa a făcut și sfântul pe care astăzi îl prăznuim, Sfântul Ierarh Spiridon, episcopul Trimitundei, mare făcător de minuni care, și în zilele noastre, aleargă la toți cei care îl cheamă în ajutor, aducând alinare și mângâiere, dovadă fiind încălțămintele sale, ce sunt schimbate în fiecare an, fiind tocite și pline cu urme de pământ”.

„Am ales ca acest paraclis, de la demisolul noii Catedrale episcopale din Oradea, să fie ocrotit de Sfântul Spiridon, dimpreună cu Sfântul Ierarh Nicolae și Sfântul Ierarh Nectarie, pentru ca, sporind evlavia pentru Sfântul Spiridon, cetatea Oradiei să fie și mai binecuvântată, prin rugăciunile și prezența tainică a acestui sfânt. Aceasta nu întâmplător deoarece, omagiind în acest an Crezul ortodox, Sfântul Spiridon a fost participant la Sinodul întâi Ecumenic de la Niceea, el demonstrând filosofilor ce erau acolo, cu multă simplitate și putere, dogma Sfintei Treimi, folosindu-se de o cărămidă pe care, ridicând-o, prin rugăciune, a transformat¬o în cele trei elemente constitutive: apa ce s-a scurs, pământul ce a rămas în mâna sfântului și focul ce s-a ridicat spre cer. Așadar, cum cărămida una este, alcătuită din trei elemente, tot așa și Preasfânta Treime una este, un singur Dumnezeu, întreit în Persoane: Tatăl, Fiul și Sfântul Duh’.

La finalul Sfintei Liturghii, Preasfințitul Sofronie a hirotesit pe noul hirotonit în treapta preoției, Lucian Bîrneț, întru duhovnic. În încheierea cuvântului festiv rostit după Dumnezeiasca Liturghie, ierarhul Oradiei a adresat credincioșilor prezenți alese urări de sănătate, bucurii sfinte și îndemnul la spovedanie și împărtășirea cu Sfintele Taine, chemând binecuvântarea lui Dumnezeu și ajutorul Sfântului Ierarh Spiridon pentru întreg clerul și poporul dreptmăritor din Eparhia Oradiei.

Comentarii Facebook


Știri recente