Hotararile Sinodului Permanent al Bisericii Ortodoxe Romane

Vineri, 6 iunie 2008, la Mânăstirea Neamț a avut loc ședința Sinodului Permanent al Bisericii Ortodoxe Române, sub președinția Preafericitului Părinte Patriarh Daniel. Pe ordinea de zi s-au aflat: modul de receptare a Statutului pentru organizarea și funcționarea Bisericii Ortodoxe Române de către clerul eparhiilor, situația parohiilor sărace, probleme sociale și pastorale ale clerului, aspecte privind disciplina clerului, sublinierea evenimentelor aniversare și comemorative din viața Bisericii în anul 2008.

1. Sinodul Permanent a hotărât ca toate eparhiile din cuprinsul Patriarhiei Române să vegheze la aplicarea Statutului pntru organizarea și funcționarea Bisricii Ortodoxe Române aprobat de Sfântul Sinod prin hotărârea nr 4.768 / 2007, luată în ședința de lucru din 28 noiembrie 2007 și recunoscut de către Guvernul României prin Hotărârea nr. 53 din 16 ianuarie 2008, publicată în Monitorul oficial al României, Partea I, nr 50 / 22 ianuarie 2008.

2. În legătură cu problemele sociale și pastorale ale clerului din eparhii s-a subliniat necesitatea ajutorării parohiilor sărace atât prin îmbunătățirea sprijinului financiar al statului la salarizarea clerului, prin modificarea legislației care se află în dezbatere la Camera Deputaților, cât și prin crearea la centrul eparhial al unui fond pentru ajutarea parohiilor sărace și a unui sistem de solidaritate între parohii, în sensul ajutorării celor sărace de către cele cu posibilități mai consistente.

3. În legătură cu inițiativa unor preoți din diferite zone ale țării de a înființa sindicate ale clerului, Sinodul Permanent a precizat că înființarea unor astfel de sindicate este necanonică, nestatutară și nelegală, constituind o abatere de la Statutul pentru organizarea și funcționarea Bisericii Ortodoxe Române, în vigoare. Potrivit prevederilor statutare, problemele și doleanțele preoților au fost și continuă să fie exprimate și discutate în conferințele preoțești administrative lunare, cercurile pastorale, conferințele preoțești pastoral-misionare semestriale sau, direct, în cadrul Permanențelor Consiliilor eparhiale. Ca urmare, preoții care au tendințe de constituire sindicală sunt chemați să intre în duhul vieții bisericești și în disciplina canonică și statutară a Bisericii Ortodoxe Române. Se reamintește că misiunea sfântă a clerului, încredințată lui de Biserică și asumată în mod liber la hirotonie, nu este compatibilă cu acțiuni de tip sindical. Ierarhii sunt chemați să ia măsuri atât pentru aplicarea prevederilor canonice și statutare referitoare la disciplina clerului, cât și pentru soluționarea problemelor parohiilor sărace, mai ales a celor din mediul rural.

4. În legătură cu situația creată prin împărtășirea IPS Nicolae, Mitropolitul Banatului, la o Liturghie euharistică greco-catolică, Sinodul Permanent a luat act de cele relatate, cu regret, de către IPS Mitropolit Nicolae și, neavând competență decizională, a hotărât ca problema să fie înscrisă pe ordinea de zi a proximei ședințe a Sfântului Sinod, spre dezbatere și decizie.

5. Sinodul Permanent a propus ca în viitor să fie intensificate comunicarea și consultarea între ierarhi, precum și între aceștia și preoții și credincioșii pe care-i păstoresc, spre binele Bisericii.

Secretariatul Sinodului Permanent

Comentarii Facebook


Știri recente

Pr. Ionuț Tutea: A fi alături de vârstnici nu este doar o obligație, ci un mod de a ne desăvârși existența în comunitate

Părintele Ionuț Tutea, consilier eparhial la Sectorul Social-Filantropic și Misionar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, a fost sâmbătă invitatul online al Asociației Femeilor Ortodoxe din Mitropolia celor două Americi (AROLA). Coordonatorul activității filantropice din eparhia Bucureștilor a…