Hotărârea Sfântului Sinod privind slujba din noaptea de Anul Nou și citirea Molitfelor Sfântului Vasile cel Mare

Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române întrunit în ședința de lucru din 16-17 februarie 2011, sub președinția Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, a luat următoarele hotărâri privind slujba din noaptea de Anul Nou și citirea molitfelor Sfântului Vasile cel Mare, după cum ne informează Cancelaria Sfântului Sinod:

Hotărârea nr. 630 din 17 februarie 2011 a Sfântului Sinod privind rânduiala liturgică unitară în Biserica Ortodoxă Română pentru slujba ce se oficiază în noaptea trecerii dintre ani, precum și pentru respectarea rânduielii citirii molitfelor Sfântului Vasile cel Mare:

Având în vedere îndreptățirea propunerii Preasfințitului Părinte Episcop Corneliu al Hușilor privind adoptarea de către Sfântul Sinod a unei hotărâri prin care să se reglementeze rânduiala liturgică unitară ce trebuie urmată în toată Biserica Ortodoxă Română pentru slujba ce se oficiază în noaptea trecerii dintre ani și justețea considerațiilor cu caracter liturgic, pastoral și duhovnicesc, privind slujbele ce trebuie oficiate în această noapte, în scopul marcării după cuviință a bucuriei duhovnicești a sărbătorii bisericești din ziua de 1 ianuarie;

Apreciind că cea mai potrivită slujbă în noaptea trecerii dintre ani este cea a Acatistului Domnului nostru Iisus Hristos, rânduială liturgică prin excelență doxologică, care trebuie urmată de rostirea rugăciunii de mulțumire (din Liturghier, Molitfelnic sau Cartea de Tedeum) și a rugăciunii de intrare în Noul An (de la slujba Tedeumului) urmată de cântarea Apărătoare Doamnă…, precum și de cuvântul de învățătură în care să se sublinieze importanța sfințirii timpului în Hristos Mântuitorul, Împăratul veacurilor, și că slujba Tedeumului trebuie săvârșită după Sfânta Liturghie, așa cum se procedează la nivel panortodox și cum prevăd îndrumările tipiconale;

Întrucât în mănăstiri trebuie păstrată în întregime rânduiala săvârșirii celor șapte laude la vremea rostuită, urmând ca la slujba de la miezul nopții (Miezonoptică) să se adauge Acatistul Domnului nostru Iisus Hristos, rugăciunea de mulțumire (din Liturghier, Molitfelnic sau Cartea de Tedeum) și rugăciunea de intrare în Noul An (de la slujba Tedeumului) urmată de cântarea Apărătoare Doamnă…;

Luând act că, pentru a evita excesele străine de duhul credinței și al bunei-cuviințe pastorale, precum și practicile dăunătoare unității liturgice, săvârșite cu ostentație sau din motive pecuniare, este necesar să se respecte rânduiala citirii molitfelor Sfântului Vasile cel Mare în zile de post, în cazuri individuale și, după caz, în legătură cu Taina Sfântului Maslu, atunci când bolnavul solicită, aceasta trebuind să fie însoțită de post și spovedanie, atât din partea clericilor, cât și a credincioșilor;

Constatând, în cadrul discuțiilor care au avut loc, că citirea Molitfelor Sfântului Vasile cel Mare în noaptea trecerii dintre ani este o practică regională (mai ales în sudul țării) neaprobată de Sfântul Sinod, inexistentă în alte zone ale țării și mai ales în practica altor Biserici Ortodoxe surori;

Ținând seama că, în conformitate cu prevederile art. 163 alin. (3) din Statutul pentru organizarea și funcționarea Bisericii Ortodoxe Române, este necesar ca Editura și Tipografia Institutului Biblic și de Misiune Ortodoxă să ia măsurile adecvate pentru tipărirea într-o broșură a rânduielii slujbei bisericești din noaptea trecerii dintre ani, cu conținutul aprobat de Sfântul Sinod, care să fie difuzată tuturor unităților de cult din eparhiile Patriarhiei Române;

În temeiul prevederilor art. 14 alin. (1) lit. a) din Statutul pentru organizarea și funcționarea Bisericii Ortodoxe Române (modificat, completat și aprobat prin hotărârea Sfântului Sinod nr. 381/17 februarie 2011), potrivit cărora Sfântul Sinod „păstrează unitatea dogmatică, liturgică și canonică, statutară și regulamentară în Biserica Ortodoxă Română, precum și comuniunea cu întreaga Biserică Ortodoxă”;

La propunerea Comisiei teologice, liturgice și didactice, precum și a votului unanim exprimat, Sfântul Sinod a hotărât:

1. Ia act de propunerea Preasfințitului Părinte Episcop Corneliu al Hușilor privind stabilirea unei rânduieli liturgice unitare în Biserica Ortodoxă Română pentru slujba ce se oficiază în noaptea trecerii dintre ani, precum și de considerațiile și propunerile cu caracter liturgic, pastoral și duhovnicesc formulate, în vederea adoptării unei hotărâri adecvate.

2. Aprobă uniformizarea rânduielii liturgice ce urmează a se săvârși în toate catedralele și bisericile parohiale din Biserica Ortodoxă Română în noaptea trecerii dintre ani și care va consta în: citirea Acatistului Domnului nostru Iisus Hristos – rânduială liturgică prin excelență doxologică, rostirea rugăciunii de mulțumire (din Liturghier, Molitfelnic sau Cartea de Tedeum), a rugăciunii de intrare în Noul An (de la slujba Tedeumului) și a cântării „Apărătoare Doamnă…”, urmate de un cuvânt de învățătură în care se va sublinia importanța sfințirii timpului în Hristos Mântuitorul, Împăratul veacurilor.

3. Întrucât mănăstirile au îndatorirea săvârșirii în întregime a celor șapte Laude, la vremea lor, aprobă ca, în noaptea trecerii dintre ani, acestea să urmeze rânduiala, întemeiată tipiconal, de săvârșire a Miezonopticii, a Acatistului Domnului nostru Iisus Hristos, la sfârșitul căreia se vor adăuga rugăciunea de mulțumire (din Liturghier, Molitfelnic sau Cartea de Tedeum), rugăciunea de intrare în Noul An (de la slujba Tedeumului) și cântarea „Apărătoare Doamnă…”.

4. Întrucât sărbătoarea bisericească de la 1 ianuarie (Tăierea împrejur cea după Trup a Domnului și Sf. Vasile cel Mare, Arhiepiscopul Cezareei Capadociei), care este și începutul anului civil, trebuie primită cu bucurie duhovnicească, la sfârșitul Sfintei Liturghii se va oficia slujba Tedeumului, așa cum se procedează la nivel panortodox și cum prevăd îndrumările tipiconale.

5. Aprobă ca Editura și Tipografia Institutului Biblic și de Misiune Ortodoxă să supună aprobării Preafericitului Părinte Patriarh Daniel proiectul de broșură care va cuprinde rânduiala slujbei bisericești din noaptea trecerii dintre ani, cu conținutul aprobat de Sfântul Sinod și care, în scopul uniformizării acestei rânduieli liturgice, să fie difuzată tuturor unităților de cult din eparhiile Patriarhiei Române.

6. Înaltpreasfințiții și Preasfințiții Părinți chiriarhi vor da îndrumările necesare clerului privind respectarea acestor rânduieli liturgice la unitățile de cult din eparhie, precum și despre îndatorirea clerului de a face catehizarea credincioșilor privind rostul doxologic al rânduielii liturgice stabilite pentru slujba din noaptea trecerii dintre ani.

7. Pentru a se evita excesele străine de duhul credinței și al bunei-cuviințe pastorale, precum și practicile dăunătoare unității liturgice, săvârșite cu ostentație sau din motive pecuniare, Înaltpreasfințiții și Preasfințiții chiriarhi vor adresa clerului îndrumarea pastorală și duhovnicească de a respecta rânduiala citirii molitfelor Sfântului Vasile cel Mare în zile de post, în cazuri individuale și, după caz, în legătură cu Taina Sfântului Maslu, atunci când bolnavul solicită, această rânduială trebuind să fie însoțită de post și spovedanie, atât din partea clericilor, cât și a credincioșilor. În cadrul îndrumărilor respective se va preciza cu limpezime că citirea Molitfelor Sfântului Vasile cel Mare în noaptea trecerii dintre ani este o practică regională (mai ales în sudul țării) neaprobată de Sfântul Sinod, inexistentă în alte zone ale țării și mai ales în practica altor Biserici Ortodoxe surori.

În scopul îndrumării clerului din eparhie și a personalului monahal asupra necesității aducerii la îndeplinire și a respectării prevederilor de la punctele 6 și 7 din prezenta hotărâre sinodală, se va putea folosi prilejul conferințelor administrative lunare de la protopopiate și al sinaxelor stareților și egumenilor de mănăstiri și schituri din eparhie, precum și presa scrisă sau alte mijloace audio-vizuale bisericești centrale și eparhiale.

Pentru a veni în sprijinul eparhiilor și al unităților de cult din cuprinsul lor, prezenta hotărâre a Sfântului Sinod a fost comunicată Editurii și Tipografiei Institutului Biblic și de Misiune Ortodoxă (punctul 5), precum și Centrului de Presă BASILICA al Patriarhiei Române (Radio TRINITAS, TRINITAS TV, publicațiile LUMINA, Agenția de știri BASILICA, Biroul de presă).

Comentarii Facebook


Știri recente