Hotărâre a Sfântului Sinod: Rânduială liturgică unitară pentru slujba de la trecerea dintre ani

În noaptea trecerii dintre ani, în toate catedralele și bisericile parohiale din Biserica Ortodoxă Română, slujba se va săvârși după o rânduială liturgică unitară, care va fi tipărită sub forma unei broșuri de către Editura Institutului Biblic și de Misiune Ortodoxă. Hotărârea a fost luată în cadrul ședinței Sfântului Sinod, în ședința de lucru din 17 februarie, la propunerea Preasfințitului Corneliu, Episcopul Hușilor, după cum informează „Ziarul Lumina”.

Pentru a marca după cuviință bucuria duhovnicească a sărbătorii bisericești din ziua de 1 ianuarie, una din problemele de pe ordinea de zi a ședinței Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române din 17 februarie a fost stabilirea unei rânduieli liturgice unitare în Biserica Ortodoxă Română pentru slujba ce se oficiază în noaptea trecerii dintre ani. În urma dezbaterilor și având în vedere propunerile Preasfințitului Corneliu, Episcopul Hușilor, s-a apreciat că cea mai potrivită slujbă în noaptea trecerii dintre ani este cea a Acatistului Domnului nostru Iisus Hristos, rânduială liturgică prin excelență doxologică, care trebuie urmată de rostirea rugăciunii de mulțumire (din Liturghier, Molitfelnic sau Cartea de Te Deum), de rugăciunea de intrare în Noul An (de la slujba Te Deum-ului) și de intonarea cântării ‘Apărătoare Doamnă’. Slujba va fi însoțită în mod obligatoriu de un cuvânt de învățătură, în care să se sublinieze importanța sfințirii timpului în Hristos Mântuitorul, Împăratul veacurilor.

Întrucât în mănăstiri trebuie păstrată în întregime rânduiala săvârșirii celor șapte laude la vremea rostuită, la slujba de la miezul nopții (Miezonoptică) se vor adăuga Acatistul Domnului nostru Iisus Hristos, rugăciunea de mulțumire (din Liturghier, Molitfelnic sau Cartea de Te Deum) și rugăciunea de intrare în Noul An (de la slujba Te Deum-ului), urmată de cântarea ‘Apărătoare Doamnă’.

Slujba Te Deum-ului se va săvârși după Sfânta Liturghie

Editura Institutului Biblic și de Misiune Ortodoxă va supune aprobării Preafericitului Părinte Patriarh Daniel proiectul de broșură care va cuprinde rânduiala slujbei bisericești din noaptea trecerii dintre ani, cu conținutul aprobat de Sfântul Sinod și care, în scopul uniformizării acestei rânduieli liturgice, va fi difuzată tuturor unităților de cult din eparhiile Patriarhiei Române.

Întrucât sărbătoarea bisericească de la 1 ianuarie (Tăierea împrejur cea după Trup a Domnului și Sfântul Vasile cel Mare, Arhiepiscopul Cezareei Capadociei), care este și începutul anului civil, trebuie primită cu bucurie duhovnicească, la sfârșitul Sfintei Liturghii se va oficia slujba Te Deum-ului, așa cum se procedează la nivel panortodox și cum prevăd îndrumările tipiconale.

Pentru a se evita excesele străine de duhul credinței și al bunei-cuviințe pastorale, precum și practicile dăunătoare unității liturgice, episcopii chiriarhi vor adresa clerului îndrumarea pastorală și duhovnicească de a respecta rânduiala citirii Molitfelor Sfântului Vasile cel Mare în zile de post, în cazuri individuale și, după caz, în legătură cu Taina Sfântului Maslu, atunci când bolnavul solicită, această rânduiala trebuind să fie însoțită de post și spovedanie, atât din partea clericilor, cât și a credincioșilor. În cadrul îndrumărilor respective se va preciza cu limpezime că citirea Molitfelor Sfântului Vasile cel Mare în noaptea trecerii dintre ani este o practică regională (mai ales în sudul țării) neaprobată de Sfântul Sinod, inexistentă în alte zone ale țării și mai ales în practica altor Biserici Ortodoxe surori.

În scopul îndrumării clerului din eparhie și a personalului monahal asupra necesității aducerii la îndeplinire și a respectării prevederilor acestei hotărâri sinodale, se va putea folosi prilejul conferințelor administrative lunare de la protopopiate și al sinaxelor stareților și egumenilor de mănăstiri și schituri din eparhie, precum și presa scrisă sau alte mijloace audiovizuale bisericești centrale și eparhiale.

Comentarii Facebook


Știri recente