Hărnicia și dărnicia au dat roade bogate

Cuvântul Preafericitului Părinte DANIEL, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române și Locțiitor de Arhiepiscop al Buzăului și Vrancei, la deschiderea ședinței Adunării eparhiale a Arhiepiscopiei Buzăului și Vrancei de evaluare a activităților din anul 2012, în data de 05 februarie 2013:

În timpul anului 2012, activitatea Arhiepiscopiei Buzăului și Vrancei s-a desfășurat sub multiple aspecte: administrativ-pastoral, cultural-misionar și social-filantropic, cu multe realizări frumoase și îmbucurătoare.

Astfel, în anul 2012, în Arhiepiscopia Buzăului și Vrancei, au funcționat un număr de 641 parohii, 130 filii, 11 paraclise, organizate în 12 protopopiate, precum și 21 mănăstiri, 11 schituri și 5 catedrale vechi și noi. În cadrul acestor unități de cult și-au desfășurat activitatea, ca angajați, un număr de 718 clerici (712 preoți și 6 diaconi), în anul 2012 fiind hirotoniți 22 de preoți, numiți în posturile vacante urmare concursului organizat de Centrul eparhial.

I. Dintre activitățile administrativ-pastorale și patrimoniale ale Arhiepiscopiei Buzăului și Vrancei, desfășurate în anul 2012, amintim: înființarea a 2 parohii noi, târnosirea a 20 biserici, sfințirea cu agheasmă a unor clopotnițe, așezăminte sociale și case parohiale noi, dintre acestea unele fiind resfințite în urma recepționării lucrărilor de consolidare, restaurare sau renovare. La acestea se adaugă punerea temeliei pentru 2 biserici noi, lucrările la cele 46 de biserici aflate în construcție și la cele 21 biserici la care se execută lucrări de consolidare sau restaurare, precum și 56 șantiere de pictură sau restaurarea picturii, la care se adaugă construcția a 60 case de prăznuire aflate în diferite stadii.

Principala sursă de susținere a activităților Eparhiei noastre o constituie Fabrica de lumânări care funcționează, în prezent, cu o linie modernizată în anul 2011 și care în anul 2012 a avut o producție de 143.295 kg lumânări și 2.587 kg tămâie.

De-a lungul anilor s-au depus eforturi mari, ca în prezent, după 20 de ani de la apariția legilor fondului funciar, să se reușească redobândirea a cca. 95% din terenuri și păduri, atât din proprietățile Centrului Eparhial, cât și din cele aparținătoare unităților din subordine.

La momentul actual, în județul Buzău, au fost redobândite toate proprietățile mănăstirilor, iar în județul Vrancea sunt procese pe rol în legătură cu proprietățile a trei mănăstiri: Rogozu, Valea Neagră și Lepșa.

Clădirile au fost recuperate în totalitate.

S-a reușit, de asemenea, trecerea cimitirelor parohiale din domeniul public sau privat al comunelor, unde au fost înscrise abuziv, în cel al parohiilor. În județul Buzău s-a reușit rezolvarea acestei probleme în totalitate, iar în județul Vrancea doar câteva parohii nu au rezolvat această problemă.

Un fenomen nou este apariția cimitirelor private, Primăria Buzău autorizând două cimitire. Autorizația a fost contestată în instanță, acum aflându-se în procedura de recurs, deoarece Tribunalul Buzău a respins acțiunea inițială.

În derulare se află procedura de întocmire a cărților funciare în ceea ce privește, cu prioritate, curtea bisericii și cimitirele.

Acolo unde nu există titluri de proprietate, preoții sunt sprijiniți în acțiunile în constatarea proprietății, formulând aceste acțiuni și reprezentându-i în instanță, folosind atât arhiva parohiei și a protoieriei, cât mai ales, arhiva Centrului Eparhial, care este sistematizată pe parohii și bine păstrată.

Pentru o mai bună gestionare a problemelor specifice cimitirelor parohiale din cuprinsul Arhiepiscopiei Buzăului și Vrancei, în luna iunie 2012 a fost înființat un nou sector în cadrul Administrației eparhiale: Cimitire, monumente și servicii funerare. Astfel, a fost începută inspectarea tuturor cimitirelor parohiale din eparhie, trasându-se noi sarcini și direcții de activitate în vederea asigurării unor servicii de calitate (lucrări de construcție, curățenie și pază). De asemenea, au fost începute demersurile necesare pentru înființarea unui cimitir eparhial.

II. În ceea ce privește activitățile cultural – misionare desfășurate de Eparhia aceasta în anul 2012, în sprijinul activității pastoral-misionare, social-caritative, a promovării culturii teologice, a sprijinirii învățământului teologic și predării Religiei, Arhiepiscopia Buzăului și Vrancei a tipărit, din inițiativa și cu binecuvântarea Chiriarhului, cărți, reviste, pliante, broșuri și icoane care să vină în sprijinul acestei lucrări (de apărare a dreptei credințe, de promovare a culturii teologice, a învățământului teologic seminarial și a educației religioase în școlile de stat).

Menționăm că mai multe parohii din Eparhia Buzăului și Vrancei, având binecuvântarea Chiriarhului locului, publică ziare și foi religioase, care evidențiază activitatea pastoral-misionară la nivelul unităților bisericești respective și, totodată, explică și apără dreapta credință în fața atacurilor prozelitismului sectar care, din păcate, n-a încetat nici chiar după apariția Legii cultelor (nr. 489/2006) care promovează relații pașnice între culte.

Evidențiem activitatea editurii Arhiepiscopiei Buzăului și Vrancei prin cele 6 lucrări apărute anul trecut sub îngrijirea acesteia: Revista „Glasul Adevărului”, Anuarul „Almanah bisericesc”, Rugăciuni și învățături de credință, monografia „Arhiepiscopia Buzăului și Vrancei – date istorice și imagini”, lucrarea de istorie bisericească „Noi ctitorii bisericești la Întorsura Carpaților”, precum și volumul omagial: „Slujba ta fă-o deplin”.

Arhiepiscopia Buzăului și Vrancei a contribuit, în anul 2012, la organizarea mai multor evenimente cu caracter cultural – misionar, dintre care amintim: Pelerinajul închinat Intrării Domnului în Ierusalim (07 aprilie 2012); Pelerinajul cu Icoana Maicii Domnului de la Mănăstirea Dălhăuți, în toată eparhia, în vreme de secetă (8 – 16 august 2012); organizarea unei procesiuni religioase în ziua de 17 august 2012, cu icoana Maicii Domnului de la biserica „Adormirea Maicii Domnului” în orașul Râmnicul Sărat, precum și diferite pelerinaje organizate de parohii împreună cu credincioșii acestora; organizarea, în cadrul Proiectului catehetic „Hristos împărtășit copiilor” a Concursului de miniproiecte de educație social-filantropică numit „Copilul învață iubirea lui Hristos” și selectarea pentru faza națională a proiectului „Și ei sunt bunicii noștri” realizat de copii din Centrul rezidențial „Sfânta Maria” din localitatea Sătuc; continuarea derulării Proiectului Alege școala! cu cea de a IV-a etapă, având ca temă „În Biserică și în școală, educație pentru viață” și premierea câștigătorilor; continuarea proiectului „Centrul parohial pentru copii și tineret” desfășurat la momentul actual în 5 centre și inițierea Proiectului „Calea Mântuirii„, care își propune integrarea familiei în comunitatea bisericească.

Centrul eparhial al Arhiepiscopiei Buzăului și Vrancei a continuat să fie și în anul 2012 un susținător constant al postului Radio Trinitas și al postului TV Trinitas. Totodată, această Arhiepiscopie este printre primele trei eparhii în ceea ce privește susținerea financiară a lucrărilor de construire a Catedralei Mântuirii Neamului.

În ceea ce privește învățământul teologic, la încheierea anului școlar 2011-2012 erau înscriși la Seminarul Teologic Liceal Ortodox „Chesarie Episcopul” din Buzău 203 elevi. De asemenea, la finalul aceluiași an, la Liceul Teologic Ortodox „Sfântul Epifanie al Ciprului” – Mănăstirea Rătești, au fost înscrise 52 eleve.

În învățământul religios din școlile de stat, în unitățile de învățământ preuniversitar, activează 326 profesori de Religie (164 titulari și 162 suplinitori), toți având studii teologice superioare.

În Arhiepiscopia Buzăului și Vrancei există mai multe muzee cu specific eclesiastic: Muzeul bisericesc al Eparhiei Buzăului și Vrancei; Colecția de artă veche bisericească de la sediul Protoieriei Focșani I; Muzeul Mănăstirii Ciolanu; Muzeul Mănăstirii Rătești; Muzeul Mănăstirii Sihastru; Muzeul Mănăstirii Dălhăuți; Muzeul Mănăstirii Rogozu ș.a. Tot la acest capitol trebuie amintite și micile muzee bisericești amenajate în parohii, precum: „Sf. Apostol Andrei” – Buzău, Protoieria Buzău I; Vadu Pașii, Protoieria Mărăcineni; Goidești și Bozioru, Protoieria Pârscov; Soveja, Protoieria Panciu.

III. Activitatea social – filantropică a Arhiepiscopiei Buzăului și Vrancei, în anul 2012, a fost intensificată, mai ales că anul 2012 a fost declarat de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române „Anul omagial al Tainei Sfântului Maslu și îngrijirii bolnavilor în Patriarhia Română”.

În acest sens, Arhiepiscopia Buzăului și Vrancei a desfășurat multiple activități specifice și a organizat numeroase manifestări religioase, culturale, științifice, educative și pastoral-misionare, unele dintre acestea continuând și pentru anii următori.

Astfel, în anul 2012, au fost desfășurate programe sociale cu caracter permanent, între care amintim: 10 Cantine sociale cu 480 beneficiari; 3 Centre de zi pentru copii cu 50 beneficiari; 2 centre de zi pentru vârstnici cu 18 beneficiari; 5 centre de tip familial cu 75 beneficiari; 1 grădiniță cu 60 beneficiari; 1 locuință protejată cu 18 beneficiari; 13 centre de informare și consiliere cu 1200 beneficiari; 2 campusuri de tabără cu 1600 beneficiari.

În cursul anului 2012 – Anul Tainei Sfântului Maslu și al Îngrijirii Bolnavilor, Arhiepiscopia Buzăului și Vrancei a sprijinit persoane aflate în situație de dificultate și preoți cu patru sau mai mulți copii, prin acordarea de ajutoare de urgență în cuantum total de 213.157 lei. Cele mai multe ajutoare de urgență au fost acordate din fondurile de asistență socială Filantropia, din fondul Mila Creștină al Arhiepiscopiei Buzăului și Vrancei, precum și din fondurile Centrului Eparhial

Totodată, urmare Pastoralei Sfântului Sinod, citită în prima duminică din Postul Nașterii Domnului și a colectei organizate ulterior, au fost adunate produse agricole și alimentare, dar și îmbrăcăminte.

Beneficiarii acțiunilor au fost un număr de 2.685 familii sărace și cu mulți copii, din care 3.868 adulți și 5.568 copii. Rezultatul colectei în bani a fost de 430.043 lei, iar al colectei în produse și bunuri a fost de 4.400 kg produse agricole, 11.120 kg produse alimentare, 3.305 kg îmbrăcăminte, 525 pachete.

În același duh al ajutorării semenilor, sub coordonarea Centrului eparhial, își desfășoară activitatea 10 preoți de caritate, care slujesc în 10 capele construite sau amenajate în curtea sau în interiorul unităților social – medicale, militare sau a penitenciarelor.

Tot cu prilejul Anului omagial dedicat Sfântului Maslu și îngrijirii bolnavilor, s-au desfășurat consfătuiri în cele 12 protopopiate, după un program stabilit, între 15 – 25 mai 2012, consfătuiri la care a participat și Chiriarhul locului, vrednicul de pomenire Arhiepiscopul EPIFANIE, povățuind pe cei prezenți.

Seminarul Teologic Liceal Ortodox „Chesarie Episcopul” din municipiul Buzău a răspuns îndemnului adresat de Patriarhia Română instituțiilor de învățământ teologic de a derula activități care să pună în lumină aspecte ale Tainei Sfântului Maslu și ale îngrijirii bolnavilor de către Biserică, organizând un colocviu cu tema respectivă, în data de 5 iunie 2012, cu binecuvântarea Chiriarhului.

Pe parcursul anului 2012, în semestrul I, s-au ținut cercuri pastoral-misionare în fiecare protoierie, după un program aprobat, în prealabil, de Centrul Eparhial, în cadrul cărora s-a oficiat Taina Sfântului Maslu, iar, la sfârșit, un preot desemnat a ținut un cuvânt de învățătură în prezența unui număr important de preoți și credincioși, dezbătându-se pe larg tema „Sfântul Maslu”.

La unele dintre cercurile pastoral-misionare a participat și Chiriarhul locului și, de fiecare dată, a adresat un cuvânt de învățătură duhovnicească.

Dar tema anului s-a dezbătut pe larg și la întrunirea preoților de la Liceul Teologic Ortodox „Sfântul Epifanie – Arhiepiscopul Ciprului” de la Mănăstirea Rătești, care s-a desfășurat, pe grupe, în perioada 2 iulie – 10 august 2012.

După încheierea consfătuirilor cu preoții, a urmat consfătuirea stareților și starețelor din eparhie, avându-se în vedere aceeași temă.

Tot în vara anului 2012 au avut loc și cursurile cântăreților, la Mănăstirea Ciolanu.

La toate cursurile menționate mai sus, pe lângă dezbaterea generală, s-a urmărit și înlăturarea inovațiilor și practicilor neortodoxe referitoare la săvârșire Tainei Sfântului Maslu.

Mulțumim lui Dumnezeu pentru ajutorul dăruit în activitatea bogată din anul 2012, dar și celor care au sprijinit Arhiepiscopia Buzăului și Vrancei în lucrarea ei misionară, deopotrivă cler și credincioși, persoane fizice, instituții de stat centrale și locale, ONG-uri și firme private. Tuturor le dorim ani mulți cu sănătate și mântuire, pace și bucurie.

Ne rugăm Preasfintei Treimi să ajute această Arhiepiscopie și în anul 2013 să poată continua frumoasa și bogata activitate desfășurată în anul 2012 sub îndrumarea harnicului Arhiepiscop EPIFANIE al Buzăului și Vrancei, trecut la Domnul în data de 7 ianuarie 2013.

† DANIEL

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române,

Locțiitor de Arhiepiscop al Buzăului și Vrancei

Comentarii Facebook


Știri recente