Guvernul a aprobat programul national “Lacasurile de cult – centrele spirituale ale comunitatii”

Acest proiect este derulat in parteneriat de catre autoritatile administratiei publice locale centrale si cele locale. Programul cuprinde actiuni privind:

– realizarea parteneriatului culte religiose – administratie publica, pentru derularea in comun a programelor de asistenta sociala si combatere a saraciei;

– reabilitarea si consolidarea cladirilor lacasurilor de cult;

– restaurarea picturilor din lacasurile de cult;

– construirea unor noi lacasuri de cult;

– realizarea de instalatii pentru prevenirea si stingerea incendiilor.

Ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale vor elabora proiecte cuprinzand actiuni dintre cele enumerate mai sus, care vor fi aprobate de catre Consiliile locale, judetene si Consiliul general al municipiului Bucuresti, dupa caz, ca anexe la bugetele locale. Aceste proiecte vor fi finantate de la bugetul de stat si din bugetele locale, iar Ministerul Culturii si Cultelor va coordona realizarea acestui program national.

Comentarii Facebook


Știri recente