Grija pentru bătrâni arată gradul de civilizație al unui popor

De 21 de ani, România se confruntă cu un recul demografic accentuat, fenomen cu multiple implicații atât în ceea ce privește structura populației, cât și a securității sociale, sistemului de pensii, sistemului de sănătate sau obiceiurilor de consum. ‘Grija pentru bătrâni și pentru cei nevoiași arată gradul de civilizație al unui popor. Din acest punct de vedere, ne îngrijorează, în mod deosebit, starea de abandon social și dezinteresul față de bătrâni, pe care le constatăm, adesea, în societatea de astăzi’, a atras atenția Preafericitul Părinte Patriarh, într-un mesaj adresat cu ocazia Zilei Internaționale a Persoanelor Vârstnice.

‘După încetarea Războiului Rece, îmbătrânirea populației va fi cea mai mare provocare pentru Europa. Dar pentru că schimbările demografice sunt atât de lente, suntem în pericol să nu le observăm’, era avertismentul lansat, în anul 1994, cu prilejul unei reuniuni a șefilor de state și guverne din Uniunea Europeană. Un deceniu și jumătate mai târziu, fenomenul îmbătrânirii accentuate a populației în majoritatea statelor europene, dar și în alte state dezvoltate din lume a devenit o problemă aflată pe agenda guvernelor și instituțiilor abilitate, în condițiile în care acest fenomen are implicații deosebit de complexe asupra societăților, antrenând, pe lângă modificarea structurii populației, o sumă întreagă de schimbări: de la sistemul de pensii, la securitatea socială, sistemul de sănătate sau obiceiurile de consum.

România se confruntă cu un recul demografic

Primele date anunțate de Institutul Național de Statistică, în urma recesământului efectuat anul trecut, arată că România are cu două milioane de locuitori mai puțin față de recensământul anterior, efectuat în 2002. De 21 de ani, țara noastră se confruntă cu un recul demografic, fenomen cauzat de o scădere accentuată a natalității, în paralel cu o creștere a ratei mortalității, cât și de migrația masivă a românilor în străinătate. ‘Avem în față un veritabil fenomen de depopulare a țării. Majoritatea celor care trăiesc acum în alte țări este foarte probabil să nu mai revină acasă niciodată, iar copiii lor vor fi cetățeni loiali și harnici ai altui stat’, a atras atenția directorul Centrului de Cercetări Demografice ‘Vladimir Trebici’ din cadrul Academiei Române, prof. univ. dr. Vasile Ghețău.

În paralel cu fenomenul emigrării în număr foarte mare a românilor, ne confruntăm, la fel ca majoritatea statelor europene, cu o natalitate extrem de redusă. ‘Profunzimea și duritatea schimbărilor de după 1989 nu puteau să nu afecteze întreaga viață economică și socială și să nu-și pună amprenta pe atitudinea tinerilor asupra căsătoriei și natalității, ca și asupra migrației externe. Dar și în statele ex-comuniste în care reformele au fost rapid și eficient implementate – Cehia, Slovacia, Polonia -, iar nivelul de trai a fost doar temporar afectat, nivelul natalității s-a înscris pe curbe descendente ferme, în timp ce migrația externă a crescut. De asemenea, țările cu economii dezvoltate se confruntă cu aceeași problemă, astfel că nu putem lega scăderea natalității doar de nivelul de trai, ci de mulți alți factori. Rămâne de văzut dacă va mai putea fi vreodată influențată și schimbată radical atitudinea individului și a cuplului față de numărul de copii. Simplul fapt ca o familie să ajungă să aibă, în medie, doi copii – ceea ce ar asigura doar înlocuirea generațiilor în timp – mi se pare, în momentul de față, un lucru imposibil’, spune prof. univ. dr. Vasile Ghețău. Iar această atenționare este confirmată de un raport recent al Eurostat (Institutul de Statistică al Comisiei Europene), care arată că peste 20 de ani populația României va scădea cu încă 2,2 milioane de locuitori față de 1 ianuarie 2011.

Specialiștii în demografie declară că, în țările dezvoltate, procesul de îmbătrânire s-a intensificat încă din anii 1970, fenomen declanșat, 20 de ani mai târziu, și în țara noastă. ‘Scăderea natalității după 1989 a diminuat populația tânără și, în mod automat, a crescut ponderea populației vârstnice în structura populației, mărind gradul de îmbătrânire demografică’, a spus prof. univ. dr. Vasile Ghețău. Potrivit statisticilor întocmite de Centrul de Cercetări Demografice al Academiei Române, populația cu vârsta de peste 60 de ani era, în 1956, de 1,7 milioane de persoane, ajungând, în 2010, la 4,2 milioane de persoane.

Dezvoltarea serviciilor de asistență medicală la domiciliu este o necesitate

Fenomenul de îmbătrânire a populației va spori numărul bolnavilor de Alzheimer sau Parkinson în următoarele două decenii, iar incidența cancerului va fi mai mare pe viitor, atrag atenția medicii. ‘Speranța de viață va mai crește cu cinci procente în următoarele două decenii, ceea ce va duce și la o schimbare a patologiei din prezent. Astfel, va crește incidența bolilor degenerative: Alzheimer, Parkinson, osteoporoză și artroză’, spune dr. Adrian Stănescu, specialist în gerontologie și geriatrie.

Dintre bolile enumerate, demențele de tipul Alzheimer ridică cele mai multe probleme, deoarece creează complicații majore atât pentru bolnav, cât și pentru familie și constituie o problemă pentru sistemul de sănătate, întrucât cheltuielile pentru îngrijirile și tratamentul bolnavilor sunt foarte ridicate, atrag atenția specialiștii. Incidența cancerelor, de asemenea, este din ce în ce mai mare în România. ‘Pe măsura înaintării în vârstă, replicarea celulară se realizează tot mai defectuos, ceea ce crește riscul de mutații și va duce la o sporire a incidenței cancerului la o populație îmbătrânită’, spune dr. Adrian Stănescu. Cancerul mamar, de exemplu, este de două ori mai frecvent la femeile cu vârsta de 75 de ani, față de cele care au 55 de ani, iar cancerele pulmonar, cel de col uterin, de stomac, de prostată și colorectal sunt alte tipuri de cancer asociate vârstei înaintate. În aceste condiții, specialiștii atrag atenția că dezvoltarea serviciilor de asistență medicală la domiciliu și asigurarea îngrijirilor postspitalizare vor deveni o necesitate în următoarele decenii, atât pentru bolnavii cu demențe, cât și pentru cei cu boli degenerative reumatismale și osoase, care scad mobilitatea.

Anul omagial al Sfântului Maslu și al îngrijirii bolnavilor

Anul 2012 a fost declarat de Patriarhia Română ‘Anul omagial al Sfântului Maslu și al îngrijirii bolnavilor’. Decizia, luată la inițiativa Preafericitului Părinte Patriarh Daniel și aprobată de Sfântul Sinod, vizează susținerea și promovarea învățăturii de credință ortodoxă cu privire la Taina Sfântului Maslu și, în același timp, aprofundarea pastorală și practică a Tainei Sfântului Maslu, prin cercetarea și îngrijirea bolnavilor. În acest sens, Cancelaria Sfântului Sinod a elaborat un program-cadru pentru a realiza, la nivelul tuturor eparhiilor ortodoxe românești din țară și de peste hotare, un proiect religios-duhovnicesc, social-filantropic, medical, cultural-editorialistic și mediatic, menit să sporească atenția acordată Tainei Sfântului Maslu în tradiția Ortodoxă și, implicit, îngrijirii bolnavilor de către Biserică. Una dintre principalele direcții de acțiune pentru acest an a Bisericii Ortodoxe Române vizează sporirea lucrării social-filantropice și medicale a Bisericii și a slujitorilor ei, prin instituții proprii și diferite asociații de profil. În acest scop, instituțiile bisericești de asistență socială și medicală vor coopera cu instituțiile de stat și cu organismele neguvernamentale specializate, punându-se un accent deosebit pe misiunea preotului de spital și conlucrarea acestuia cu medicul pentru îngrijirea bolnavilor, cât și pe dialogul Bisericii cu lumea medicală, în problema îngrijirii bolnavilor. Catehizarea credincioșilor cu privire la sănătate, ca dar al lui Dumnezeu și responsabilitate umană, cercetarea și îngrijirea bolnavilor, ca datorie mântuitoare a fiecărui credincios, prezentarea sfinților medici din Tradiția Bisericii, responsabilitatea preotului cu privire la cercetarea bolnavilor și muribunzilor și la administrarea, în timp util, a Tainei Sfântului Maslu, dar și efectele crizei morale și social-economice asupra sănătății spirituale și trupești a omului sau efectele crizei economice în degradarea calității actului medical și a asistenței sanitare a populației (migrația medicilor și a cadrelor medii sanitare) sunt, de asemenea, teme avute în vedere pentru acest an omagial.

‘Biserica a manifestat permanent respect, grijă și preocupare față de bătrânii aflați în nevoie’

Într-un mesaj adresat cu ocazia Zilei Internaționale a Persoanelor Vârstnice, eveniment marcat, în fiecare an, la data de 1 octombrie, Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, sublinia faptul că ‘grija pentru bătrâni și pentru cei nevoiași arată gradul de civilizație al unui popor’.

‘Dacă, pentru trup, timpul, în curgerea sa, aduce îmbătrânirea, sufletul credincios și bun poate cunoaște o îmbogățire în blândețe și înțelepciune. Tinerețea sau bătrânețea nu sunt doar etape de viață, ci și stări de spirit, care pot arăta forța spiritului asupra materiei și a speranței asupra descurajării. Cultivând și apărând demnitatea persoanelor vârstnice, Biserica a manifestat permanent respect, grijă și preocupare față de bătrânii aflați în nevoie, iar expresia acestei preocupări poate fi cu ușurință descoperită în numeroasele așezăminte și cămine înființate și administrate de Biserică pentru persoanele vârstnice, bătrâni singuri, nedeplasabili, abandonați de familie și care prezintă grave probleme de sănătate, în centrele sociale de tranzit și adăposturile de noapte, în centrele de consiliere, cantine sociale și așezăminte social-medicale. Cu toate acestea, mulți bătrâni așteaptă, astăzi, să le întindem o mână de ajutor și să le oferim prețuirea, dragostea și ajutorul de care au mare nevoie’, a subliniat Preafericitul Părinte Patriarh Daniel în mesajul transmis cu ocazia Zilei Internaționale a Persoanelor Vârstnice.

Peste 600.000 de bătrâni, ajutați prin intermediul programelor filantropice ale Bisericii

În lucrarea social-filantropică a Bisericii Ortodoxe Române au fost implicate, în anul 2010 (datele pentru anul 2011 urmează să fie prezentate în perioada imediat următoare – n.r.), peste 3.400 de persoane, consilieri sociali, inspectori eparhiali, asistenți sociali teologi, lucrători sociali și peste 2.000 de voluntari și membri ai comitetelor filantropice. Pentru a răspunde dificultăților generate de criza economică pe care o traversăm în ultimii ani și care afectează în special categoriile defavorizate ale populației, în structurile de asistență socială ale Bisericii Ortodoxe Române s-au înființat noi instituții social-filantropice pe tot cuprinsul țării, numărul total al acestora ajungând, în 2010, la 450 de unități (așezăminte, centre de asistență, de tratament, cantine, spitale, școli, grădinițe etc.). Dintre acestea, 58 de așezăminte sunt destinate persoanelor vârstnice, 116 sunt centre pentru asistența familiilor și persoanelor aflate în dificultate, 102 cantine și brutării sociale, 39 centre medico-sociale și policlinici, 27 centre de diagnostic și tratament pentru persoane cu nevoi speciale, 6 centre pentru persoane fără adăpost, 7 centre pentru victimele violenței famliale și agresiuni, 2 centre pentru victimele traficului de persoane, 10 grădinițe și centre educaționale. Potrivit rezultatelor centralizate de Sectorul social-filantropic al Patriarhiei Române, numărul beneficiarilor proiectelor sociale dezvoltate la nivelul eparhiilor a fost, la nivelul anului 2010, de 1.028.715 persoane și familii, peste jumătate dintre beneficiari (660.601) fiind persoane vârstnice din așezămintele de protecție socială bisericești, din centrele sociale de tranzit, adăposturi de noapte sau bătrâni fără familie.

Așezămintele înființate de Biserică sunt de o imensă importanță

Unul dintre cele mai noi așezăminte dedicate îngrijirii și ocrotirii persoanelor vârstnice este Centrul multifuncțional ‘Vovidenia’ din Iași, inaugurat în luna octombrie a anului trecut, sub egida Fundației ‘Solidaritate și Speranță’ a Mitropoliei Moldovei și Bucovinei, în parteneriat cu Direcția de Asistență Comunitară Iași. Cu această ocazie, Înalt Preasfințitul Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, sublinia că ‘centre precum cel de la Vovidenia sunt mai necesare decât așezămintele sociale în stil clasic’. ‘Consider că astfel de centre de zi sunt de o imensă importanță, deoarece, dacă ele sunt așezate la umbra Bisericii, enoriașii se pot atașa de beneficiari pentru a-i sprijini’, a spus Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, în cuvântul adresat cu prilejul sfințirii așezământului ‘Vovidenia’.

‘În orașul Iași sunt foarte multe persoane vârstnice care au nevoie de sprijin spiritual, medical, material și de intervenție, pentru că sunt singure, bolnave și fără suport din partea familiei. Acesta este motivul pentru care, în anul 2006, Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, în timpul arhipăstoririi ca Mitropolit al Moldovei și Bucovinei, a propus și binecuvântat ca Biserica să aibă mai multă inițiativă și implicare, contribuind cu suprafețe de teren pentru construirea de centre sociale în Iași și împrejurimi. Unul din aceste proiecte s-a concretizat lângă Biserica ‘Vovidenia’ din Iași, iar destinația dintru început a fost pentru asistența vârstnicilor’, ne-a spus pr. Narcis Axinte, consilier în cadrul Sectorului de Asistență socială și medicală ‘Diaconia’ al Arhiepiscopiei Iașilor și președinte al Fundației ‘Solidaritate și Speranță’ a Mitropoliei Moldovei și Bucovinei.

În Așezământul ‘Vovidenia’ va funcționa un centru de zi pentru bătrâni cu activitate zilnică, având minimum 20 de beneficiari, și un centru de coordonare a serviciilor de asistență la domiciliu, incluzând o masă caldă pe zi pentru minimum 50 de beneficiari. ‘O clădire nou-construită în domeniul filantropiei nu are sens, dacă nu este umplută de ostenitori bine pregătiți, care-L caută pe Hristos în semenul aflat în suferință, și nu are sens, dacă nu este plină de beneficiari care caută și primesc alinare și sprijin’, a accentuat pr. Narcis Axinte.

De asemenea, un număr de 40 de vârstnici imobilizați ori greu deplasabili, afectați de boală, sărăcie și excluziune socială, neglijați, părăsiți sau fără familie primesc îngrijire la domiciliu (menaj, toaletă, ajutor la cumpărături, programări și însoțire la consultații etc.), precum și îngrijire medicală la domiciliu (consultații, administrare de tratamente, kinetoterapie etc.), prin intermediul Centrului de asistență socială și îngrijire la domiciliu ‘Sf. Mina’ din cadrul ‘Fundației Solidaritate și Speranță’.

Tot în toamna anului trecut, în parohia Valea Putnei – Pojorâta, Protopopiatul Câmpulung Moldovenesc, Înalt Preasfințitul Pimen, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, a sfințit Centrul filantropic ‘Sfântul Vasile cel Mare’, care adăpostește și oferă hrană și îngrijire medicală câtorva zeci de bătrâni din parohie, aflați în situații dificile.

(Articol publicat în Ziarul Lumina, Ediția din data de 13 ianuarie 2012)

Comentarii Facebook


Știri recente