Glasul Bisericii este receptat de oamenii cu suflet mare

BIROUL DE PRESĂ AL PATRIARHIEI ROMNE ne informează:

În legătură cu articolele intitulate Trustul de presă al Bisericii Ortodoxe Române și De ce e Biserica Ortodoxă Română mută?, postate pe site-ul de știri HOT NEWS în ziua de 21 februarie 2012, precizăm:

În materialele de presă postate de HOT NEWS se face o prezentare vădit tendențioasă și lacunară a Centrului de Presă BASILICA al Patriarhiei Române care a fost înființat în anul 2007 cu un scop misionar, iar nu unul comercial. Precizăm că în momentul înființării s-a evitat termenul de trust care, în general, are o conotație comercială, și s-a optat pentru cel de centru considerat mai potrivit cu statutul, identitatea și scopurile sale.

Misiunea Centrului de presă al Patriarhiei Române este de promovare și cultivare a valorilor și spiritualității ortodoxe, de întărire a comuniunii dintre cler și credincioși, de sprijinire a dezvoltării comunităților locale și de încurajare a dialogului credinței creștine cu filosofia, știința, arta și alte domenii de manifestare ale spiritului uman creator de valori perene etc. (conform art. 5 din Statutul de organizare și funcționare al Centrului de Presă BASILICA).

Spre deosebire de instituțiile media particulare care nu își declară public în totalitate sursele de finanțare, posturile de radio și televiziune TRINITAS și publicațiile Lumina sunt susținute financiar de către parohiile și mănăstirile Arhiepiscopiei Bucureștilor și din alte eparhii ale Patriarhiei Române din țară și străinătate, acestea fiind și principalii beneficiari ai programelor difuzate. Prin urmare, programele radio-tv și publicațiile Patriarhiei Române accentuează spiritualul, iar nu senzaționalul, lucrarea pastorală și nu dezbaterea politică, deoarece societatea secularizată de astăzi, marcată de individualism materialist și nihilism, are mare nevoie de comuniune și speranță. Ca atare, este firesc ca programele difuzate de radioul, televiziunea și cotidianul Bisericii să țină cont de nevoile spirituale ale parohiilor care le susțin, în timp ce posturile comerciale private țin cont de comanda celor care le finanțează.

În concluzie, chiar dacă unii mai sunt încă tulburați de faptul că Biserica are propriul Centru de presă, le reamintim că acesta nu se aseamănă și nici nu se concurează cu instituțiile media laice, ci are o orientare spirituală potrivită specificului misiunii Bisericii în societate, iar nu una politică, secularizată și comercială.

Instituțiile media private se luptă pentru câștigarea succesului imediat și pentru a fi la „moda zilei”, succes evaluat matematic, în timp ce Biserica urmărește creșterea spirituală în credință și comuniune a oamenilor.

Ca orice instituție publică, Patriarhia Română, prin Biroul de Presă și Relații Publice, comunică des cu instituțiile media din țară și străinătate. Conform hotărârii Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, solicitările din partea mass-media se adresează birourilor de presă ale Patriarhiei Române sau eparhiilor acesteia, care desemnează un reprezentant (cleric sau mirean) pentru a participa la o emisiune radio-tv și a exprima punctul de vedere al Bisericii la o problemă aflată în dezbatere.

Sunt desemnați preoți sau mireni care pot exprima cu claritate opinia Bisericii și sunt la curent cu cele mai recente hotărâri ale Sfântului Sinod sau poziții oficiale ale Patriarhiei Române în diferite chestiuni aflate în dezbatere publică. Hotărârea Sfântului Sinod a avut în vedere și faptul că, deseori, opinia exprimată de unii preoți dornici de a apărea cât mai des în mass-media a provocat confuzie, opinia acestora fiind considerată drept poziția oficială a Bisericii.

Pe de altă parte, în cazurile de încălcare flagrantă a deontologiei profesionale de către unele trusturi media laice preocupate mai mult de senzațional, decât de informarea corectă a opiniei publice, Patriarhia Română își rezervă dreptul de a reconsidera sau amâna colaborarea cu instituții evident ostile Bisericii.

Dacă domnul Vlad Mixich ar fi contactat de la început Biroul de presă al Patriarhiei Române pentru a solicita prezența unui preot la emisiunea domniei sale, ar fi primit cu promptitudine sprijinul necesar, așa cum s-a întâmplat atunci când a cerut să vorbească cu purtătorul de cuvânt al Patriarhiei Române.

În concluzie, Patriarhia Română nu este mută în relația cu mass-media, ci este fidelă unor relații de comunicare și colaborare corecte în beneficiul societății românești, iar glasul Bisericii este totdeauna bine receptat de oamenii cu suflet mare.

Comentarii Facebook


Știri recente