„Formare trainică pentru parteneriat Social-Forte” – Un nou proiect în Patriarhia Română

La începutul noului an bisericesc (1 septembrie), un alt proiect finanțat din fondurile europene în care Patriarhia Română și Federația Filantropia sunt parteneri își anunță startul, informează părintele consilier Dorel Moțoc de la Sectorul Social-Filantropic al Patriarhiei Române. Proiectul „Formare trainică pentru parteneriat Social-Forte” este finanțat prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane – POS DRU, Domeniul Major de Intervenție 3.3, are caracter multi-regional și, pe o durată de 36 luni va derula activități în Regiunile de dezvoltare: București-Ilfov, Centru, Nord-Est, Nord-Vest, Sud-Est, Sud-Muntenia, Sud-Vest, Oltenia și Vest.

Partenerii Patriarhiei și ai Federației Filantropia în proiect sunt: Instituto de Formación Integral-IFI din Spania, în calitate de furnizor autorizat de formare, firmă specializată în furnizarea de programe de formare continuă la nivel european și Global Commercium Development, firmă românească specializată în managementul fondurilor europene.

Scopul general urmărește dezvoltarea capacității organizaționale a structurilor active în domeniul parteneriatului social de la 9 centre eparhiale și din București pentru a deveni parteneri mai puternici pentru incluziunea socială la nivel național.

Pentru a putea îndeplini acest scop se va derula o intervenție pe 3 ani cu următoarele obiective specifice:

Obiectivul A: Realizarea unei evaluări sistematice, obiective și profesionale a capacității organizaționale și de livrare de servicii sociale ale instituției;

Obiectivul B: Generarea unei strategii instituționale țn domeniul incluziunii sociale, la nivel central și regional;

Obiectivul C: Îmbunătățirea competențelor angajaților din cadrul structurilor instituționale naționale, regionale și locale, astfel încât instituția să acționeze eficient, transparent și sustenabil în domeniul incluziunii sociale.

Proiectul nou extinde acțiunea de dezvoltare a capacității organizaționale începută în 2009 prin proiectul „Rețea teritorială de furnizori creștini de Servicii Sociale – Parteneri strategici în domeniul Incluziunii sociale”,

Pentru realizarea obiectivelor se vor derula activități multiple dintre care menționăm:

– Realizarea unei evaluări organizaționale și a serviciilor sociale folosind analiza SWOT la nivelul fiecărei eparhii implicate;

– Training pentru dezvoltare organizațională în vederea îmbuntățirii competențelor și abilităților de management ale beneficiarilor în scopul conceperii și implementării unui proces participativ de planificare strategică;

– Formare continuă și constituirea de centre de resurse pentru performanțe în parteneriat social. De asemenea, în cadrul proiectului se va dezvolta un Centru Național de Formare Continuăn prin care se va continua, completa și extinde programul de formare demarat pe proiect.

– Vor fi organizate vizite de studiu în scopul de a oferi participanților ocazia să cunoască strategii și modele de incluziune socială și de a selecta modele aplicabile care să fie încorporate în procesul de planificare strategică;

– Se va organiza un proces de consultare prin intermediul a 10 ateliere locale și 2 ateliere regionale în care participanții vor dezvolta o viziune, o misiune, un set de valori de baza și principii directoare pentru incluziunea socială la nivel regional și local;

– Se vor alcătui strategii la nivel regional pentru incluziunea socială și se va pune bazele unor planuri operaționale multianuale care să conveargă către un plan strategic unitar;

– Va fi organizată o Conferință Națională pe tema Incluziunii Sociale în cadrul căreia se vor prezenta rezultatele obținute la nivel regional și se vor planifica următorii pași pentru extinderea procesului de planificare strategică și la alte regiuni;

– Diseminarea rezultatelor proiectului se va face prin intermediul Centrului de Presa BASILICA al Patriarhiei Române, precum și al secțiunii web a proiectului găzduita de site-ul Patriarhiei Române.

Comentarii Facebook


Știri recente