Federația Filantropia și Patriarhia Română desfășoară proiectul „Filantropie și incluziune prin economie socială”

Un alt proiect dezvoltat de Federația Filantropia în parteneriat cu Fundația NESsT (filiala Ungaria) și Patriarhia Română este „Filantropie și incluziune prin economie socială”, va fi finanțat din fondurile europene cu 500.000 euro.

Scopul urmărit este construirea capacității ONGurilor membre ale Federației și a structurilor eparhiale partenere de a dezvolta și administra întreprinderi sociale ca instrument de auto-susținere financiara și atingere a misiunii lor sociale și are ca obiective: transferul de expertiză națională și internațională în domeniul întreprinderilor sociale către reprezentanții organizațiilor membre ale Federației; creșterea capacității ONGurilor membre ale Federației și a eparhiilor partenere de a identifica și atrage resursele necesare inițierii unei întreprinderi sociale; testarea procesului de inițiere și administrare de întreprinderi sociale la nivelul ONGurilor și comunităților locale; crearea în cadrul Federației a unui mecanism intern de documentare, diseminare și replicare a experienței și expertizei în domeniul inițierii și managementului întreprinderilor sociale.

Comentarii Facebook


Știri recente