Familia – binecuvântare primordială pentru umanitate eternă

Cuvântul Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, la Congresul Internațional de Teologie „Familia creștină, o binecuvântare pentru Biserică și societate”, Palatul Patriarhiei, 1-3 noiembrie 2011:

Congresul Internațional „Familia creștină, o binecuvântare pentru Biserică și societate” are loc în anul dedicat de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, familiei creștine, care are la bază Taina Sfântului Botez și Taina Sfintei Cununii. Această temă a fost aleasă cu prioritate și pentru că în societatea contemporană secularizată criza familiei este în primul rând o criză spirituală cauzată de pierderea sensului sacru al vieții umane. De aceea, este necesară reafirmarea sfințeniei familiei și promovarea ei.

Familia este binecuvântare și lumină a iubirii Preasfintei Treimi, întrucât în ea omul trăiește taina și bucuria filiației, fraternității și paternității. Din familia creștină credincioasă copilul învață să caute familia spirituală sfințitoare, adică Biserica, ai cărei membri sunt numiți fii și fiice, frați și surori, părinți și maici duhovnicești în Hristos, Fiul Tatălui ceresc. Duhul Sfânt Care purcede din Tatăl și Se odihnește în Fiul împărtășește Bisericii lui Hristos harul paternității duhovnicești pastorale (prin Hirotonie) și harul filiației (înfierii) duhovnicești baptismale (prin Botez), pentru ca toți creștinii să trăiască în comuniune spirituală ca frați și surori în Hristos Domnul, spre a participa la iubirea eternă a Preasfintei Treimi.

Botezul creștin, ca eveniment în Biserică și început al vieții eterne pentru om, înseamnă afundarea lui harică în viața și iubirea Preasfintei Treimi. Taina Botezului ca început al vieții spirituale eterne în Hristos inaugurează pentru om o relație nouă care transcende viața biologică. Mântuitorul Iisus Hristos Cel răstignit și înviat ia chip în omul nou botezat: „și fă să ia chip Hristosul Tău în acesta care se va naște din nou” (Slujba Sfântului Botez). De aceea, omul botezat (copil sau adult) primește numele de creștin și poartă pecetea apartenenței sale la Trupul mistic al lui Hristos, care este Biserica. El este chemat să devină împreună cetățean cu sfinții lui Dumnezeu, „zidiți pe temelia apostolilor și a proorocilor, piatra cea din capul unghiului fiind Însuși Iisus Hristos” (Efeseni 2, 20). Prin Botez omul începe să devină „fiu al luminii și moștenitor al veșnicelor bunătăți” (Slujba Sfântului Botez).

Botezul este numit și sfânta luminare („fotismos”), adică împărtășirea persoanei umane din lumina necreată a împărăției lui Dumnezeu. Omul botezat rămâne în timp, dar el primește încă din viața pământească lumina mistică a vieții eterne.

Pruncul sau adultul nou-botezat și pecetluit cu darurile Duhului Sfânt primește apoi „Pâinea cea vie care S-a coborât din cer”, adică Trupul euharistic al lui Iisus Hristos (cf. Ioan 6, 48-50), pentru a trăi veșnic în comuniune cu El. „Omul nou”, născut prin Botez, primește astfel o nouă existență personală care nu se reduce la consum de alimente materiale, ci este în mod esențial relație vie a omului cu Dumnezeu Creatorul, pentru a trăi veșnic în comuniune cu El.

Creșterea biologică și spirituală a copilului botezat se realizează în familia creștină, întemeiată prin Sfânta Taină a Cununiei, în care harul lui Dumnezeu, dăruit prin binecuvântarea Bisericii, împlinește și sfințește viața a doi tineri, bărbat și femeie, care se iubesc și nasc prunci, adică persoane umane chemate să participe la iubirea veșnică a Preasfintei Treimi.

Astfel, Taina Cununiei, sfințită plenar de Hristos la nunta din Cana Galileii, este înnoirea binecuvântării primordiale a lui Dumnezeu dăruită în Rai primei familii, Adam și Eva, ca temelie a întregii umanități chemate la viață veșnică în iubirea lui Dumnezeu Creatorul. Iubirea sfântă și creatoare a lui Dumnezeu pentru lume se revarsă în inimile celor ce se iubesc și dau naștere la copii. Comuniunea euharistică a mirilor cu Hristos și nașterea de copii constituie temelia afirmării familiei, ca arvună, icoană și taină a iubirii veșnice a lui Dumnezeu pentru umanitate.

Cântarea sfinților mucenici din timpul Slujbei Tainei Cununiei arată jertfa lor de mărturisitori ai fidelității reciproce întru iubire și de apostoli sau misionari ai transmiterii credinței creștine prin cuvânt și faptă în familie.

Lumina vieții care se dăruiește familiei creștine prin săvârșirea Sfintelor Taine ale Bisericii trebuie cerută și cultivată permanent prin rugăciune, mai ales astăzi, când familia creștină se confruntă cu fenomenul secularizării ce se manifestă prin: slăbirea vieții spirituale în familie, diminuarea nașterii de copii, concubinajul și căsătoriile de probă, infidelitatea conjugală, avorturile, divorțurile, abandonul copiilor, lipsa unei educații corespunzătoare a copiilor, plecarea la muncă în străinătate a unuia sau a ambilor părinți, lăsând copii în țară, tendințe multiple de înlocuire a familiei tradiționale cu vechi și noi idoli ai egoismului și individualismului.

Avem speranța că toate comunicările și discuțiile din cadrul acestui congres vor evidenția necesitatea de-a intensifica legătura sfântă dintre viața familiei creștine și viața Bisericii, dintre educația copiilor și demnitatea persoanei umane, creată după chipul lui Dumnezeu.

Ne rugăm lui Dumnezeu să binecuvânteze pe toți organizatorii și participanții la acest congres, care are în centrul atenției lui apărarea și promovarea familiei creștine azi.

†Daniel

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

Comentarii Facebook


Știri recente