Facultatea de Teologie din Târgoviște continuă înscrierea pentru studii de licență și master

La Facultatea de Teologie din cadrul Universității „Valahia” din Târgoviște, continuã, pânã pe 24 Octombrie 2008, înscrierea la admitere pentru studii de licență ( Teologie Pastorală, frecvență redusă, 4 ani) și master, pentru cursurile universitare 2008-2009. Admiterea pentru frecvență redusă constă într-un concurs de dosare, precedat de un interviu vocațional susținut la momentul înscrierii. Media de admitere la Facultate se va calcula astfel:

40% – media multianuală la una din următoarele disciplinele: Teologie Dogmatică sau Limbă și literatura română, în funcție de opțiunea candidatului.

30% – media generală a anilor de studiu din liceu;

30% – media examenului de bacalaureat.

Depunerea dosarelor se face la sediul Facultății, zilnic, de luni până vineri între orele 09:00 – 17:00, iar sâmbăta și duminica, între orele 09:00-12:00. Taxa de înscriere este de 80 lei, iar taxa anuală, a unui an de studiu, este de 1.800 lei, care se poate plăti în 3 tranșe.

Mai multe detalii se pot afla de la secretariatul Facultății, la numărul de telefon: 0245/640083.

Pentru studiile universitare de master, admiterea pentru anul universitar 2008-2009, la Facultatea de Teologie din Târgoviște, va consta în susținerea unui interviu, pe baza unui referat depus odată cu dosarul de admitere, temele pentru acest referat fiind afișate anticipat la avizierul Facultății. Nota de admitere la master este media dintre: nota obținută la interviu și media generală de licență.

Specializările și numărul de locuri oferite de Facultate sunt:

– Doctrină – Știință – Misiune ( Master, 4 semestre) – 20 locuri bugetate, 50 locuri cu taxă;

– Doctrina socială și ecumenică a Bisericii în contemporaneitate ( Master, 4 semestre) – 15 locuri bugetate, 30 locuri cu taxă

– Pastorală și misiune în context european ( studii postuniversitare de Master, 2 semestre) – 19 locuri bugetate, 40 locuri cu taxă.

Taxa de înscriere este de 90 lei, iar taxa unui semestru este de 900 lei.

Comentarii Facebook


Știri recente