Facultatea de Teologie din Craiova, în haină de praznic

Facultatea de Teologie din Craiova împlinește astăzi două decenii de activitate. Evenimentul va fi serbat printr-o serie de activități și evenimente de înaltă ținută academică, în prezența a numeroși invitați de marcă din țară și străinătate, informează „Ziarul Lumina”.

În decursul timpului, învățământul teologic oltenesc de factură universitară a trecut prin mai multe momente de transformare, găsind de fiecare dată puterea și cadrul necesar pentru a crește în valoare și consistență. Dovadă stau în acest sens sutele de absolvenți din fiecare promoție, așezați în slujba Sfintei noastre Biserici ca preoți, profesori sau asistenți sociali. Astăzi, la împlinirea a două decenii de activitate neîntreruptă, profesorii, în frunte cu Înalt Preasfințitul Irineu, Mitropolitul Olteniei, și decanul Facultății de Teologie din Craiova, vor aduce prinos de mulțumire lui Dumnezeu pentru darurile cele bogate și-i vor pomeni cu reverență pe vrednicii înaintași.

Înființarea Facultății de Teologie de la Craiova

Facultatea de Teologie din Craiova a luat ființă la începutul anului universitar 1992-1993, funcționând cu două specializări de lungă durată: Teologie ortodoxă pastorală – 4 ani/zi și Teologie ortodoxă-Litere (Limba și literatura română sau o limbă și literatură străină) – 4 ani/zi. Întregul demers a purtat arhiereasca binecuvântare a vrednicului de pomenire Nestor Vornicescu, mitropolitul Olteniei din vremea aceea. Alături de regretatul ierarh, Preasfințitul Damaschin, pe atunci arhiereu-vicar al Arhiepiscopiei Craiovei, a purtat greul facerii, ocupându-se îndeaproape de toată documentația necesară înființării și funcționării noii instituții de învățământ teologic de rang universitar. Lucrurile nu au fost deloc simple, dar de fiecare dată, cu ajutorul lui Dumnezeu, ușile au fost deschise, problemele rezolvate, astfel încât, în luna octombrie a anului 1992, Oltenia avea prima Facultate de Teologie din istoria ei.

Preasfințitul Damaschin a fost așezat în ascultarea de decan al facultății, cu delegație după Decizia Universității din Craiova nr. 12/A/08.01.1993. Mandatul său a cuprins două perioade, însumând în total opt ani de activitate (1992-2000). La catedră a fost un profesor desăvârșit, evidențiindu-se în mod special la Catedra de istoria Bisericii Ortodoxe Române, unde a avut rezultate remarcabile. Alături de ilustrul ierarh, celelalte cadre didactice, preoți și profesori deopotrivă au participat din plin la dezvoltarea și buna funcționare a facultății proaspăt înființate.

În cel de-al doilea an universitar, 1993-1994, în cadrul Facultății de Teologie din Craiova materiile teologice erau deja concentrate în două catedre: Sistematico-Practică și Istorică-Biblică. În decursul timpului, pe lângă disciplinele teologice de specialitate, disciplinele laice, cuprinse în planurile de învățământ ale specializărilor Teologie-Litere și Teologie-Asistență socială au fost predate de cadre didactice titulare la Facultatea de Litere și Istorie, Facultatea de Drept, Facultatea de Educație Fizică și Sport, din cadrul Universității din Craiova, precum și de cadre didactice din cadrul UMF Craiova.

Facultatea de Teologie în perioada 2000-2008

Din anul 2000, decanatul facultății a fost preluat de preotul Ștefan Resceanu, pe atunci conferențiar și titular al Catedrei de istoria religiilor. Până în 2008, părintele profesor a reușit, alături de colaboratorii săi, să dinamizeze învățământul teologic de la Craiova. Au fost titularizate noi cadre didactice, s-au organizat simpozioane și dezbateri, au fost publicate numeroase lucrări de specialitate, au fost acordate burse de cercetare pentru studenți, au fost încheiate parteneriate de colaborare cu facultăți și institute teologice din țară și de peste hotare. Printre numeroasele schimburi de experiență la nivel profesoral amintim pe cel din perioada 8-12 mai 2004, când un grup de cadre didactice de la Catedra de istorico-biblică și studenți la Facultatea de Teologie au mers în Grecia, ca invitați ai Universității Aristotel din Tesalonic, în vederea unei mai bune informări cu privire la programele de studii teologice. Grupul a fost condus de către șeful de catedră, pr. conf. dr. Constantin Pătuleanu, și a cuprins următoarele cadre didactice și auxiliare, precum și un student: conf. dr. Pavel Chirilă, conf. dr. Gheorghe F. Anghelescu, dr. Ion Rizea, asist. drd. Sergiu-Grigore Popescu, asist. drd. Cristian-Emanuel Cercel, asist. drd. Maria-Emilia Sorescu, secretar-șef Ioana-Daniela Colac, student Mihai Ciurea.

În timpul mandatului pr. Ștefan Resceanu a fost înființată Școala Masterală din cadrul Facultății de Teologie din Craiova.

Din 2008 și până astăzi

Anul 2008 a adus noi schimbări în conducerea Facultății de Teologie din Craiova. În urma votului liber exprimat, a fost ales ca decan al facultății prof. univ. dr. Irineu Popa, pe atunci Arhiereu-vicar al Episcopiei de Râmnic. La scurt timp după această învestire, distinsul profesor de dogmatică a fost ales de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române în scaunul de Mitropolit al Olteniei și Arhiepiscop al Craiovei. De-a lungul mandatului său, IPS Mitropolit a oferit instituției un plus de valoare pe plan academic, național și internațional. Între realizări se numără înființarea Școlii Doctorale, pe disciplinele dogmatică și spiritualitate – coordonator: IPS prof. univ. dr. Irineu Popa, și istoria Bisericii Universale – coordonator: pr. prof. univ. dr. Constantin Pătuleanu. Amintim de asemenea includerea revistei ‘Mitropolia Olteniei’, publicație editată sub egida Mitropoliei Olteniei și Facultății de Teologie din Craiova, în lista periodicelor acreditate CNCS, în categoria B. De anul acesta, în cadrul stagiului de licență, a fost înființată o nouă secție de Artă sacră.

Astăzi, la ceas aniversar, învățământul teologic universitar din Oltenia se bucură de inaugurarea unui nou sediu de funcționare, în cadrul Centrului de restaurare, conservare patrimoniu și vizualizare al Facultății de Teologie din Craiova.

Titluri de Doctor Honoris Causa

La propunerea Facultății de Teologie, Universitatea din Craiova a acordat titlul de Doctor Honoris Causa următoarelor personalități: PhD Savva Agouridis, Facultatea de Teologie din Atena, Grecia, 5 aprilie 1995, profesor universitar doctor Sebastian Barbu-Bucur, Academia Națională de Muzică din București – 23 mai 2001, IPS Christodoulos Paraskevaides, Arhiepiscop al Atenei și al întregii Elade, Grecia, și PF Teoctist Arăpașu, patriarhul României – 6 iunie 2003, IPS Bartolomeu Valeriu Anania, arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului (la propunerea Facultății de Litere) – 9 decembrie 2003, PF Anastasios Yannoulatos, Patriarhul Albaniei – 22 septembrie 2006, profesor universitar doctor Elena Zamfir, Facultatea de Sociologie și Asistență Socială, Universitatea din București – 9 iunie 2009, și PhD Mohammad Habash, director al Centrului de Studii Islamice din Damasc, Siria – 12 noiembrie 2010.

Comentarii Facebook


Știri recente