Facultatea de Teologie din București reprezentată la un Congres pe teme de exegeză și teologie biblică, la Iași

Ediția a II-a a Simpozionului național ‘Explorări în tradiția biblică românească și europeană’ se va desfășura la Iași în perioada 4-5 noiembrie 2011. Simpozionul este organizat de Centrul de Studii Biblico-Filologice ‘Monumenta linguae Dacoromanorum’ al Universității ‘Alexandru Ioan Cuza’ din Iași, în colaborare cu Institutul de Filologie Română ‘A. Philippide’ din Iași și cu Asociația de Filologie și Hermeneutică Biblică din România și va avea loc la sediul filialei din Iași a Academiei Române.

Timp de două zile, aproximativ 30 de specialiști în studii biblice din diferite centre universitare din țară (Iași, București, Chișinău, Craiova, Cluj etc.) vor dezbate diferite aspecte ale unui domeniu mai puțin cercetat, cel al tradiției biblice românești. Organizatorii și-au propus ca lucrările simpozionului să ofere un cadru de dezbatere multidisciplinară și interdisciplinară în jurul problematicii complexe a editării, traducerii și interpretării, circulației și receptării textelor sacre în limba română. Lucrările prezentate se încadrează într-unul din următoarele domenii tematice: problematica filologică, problematica traductologică, hermeneutică biblică și istoria receptării textelor sacre.

Din partea Facultății de Teologie Ortodoxă din București, la acest congres vor participa Alexandru Mihăilă, lector la Catedra de Vechiul Testament, și Octavian Gordon, de la Catedra de limbi clasice.

‘Voi susține un referat despre comunitatea religioasă din provincia Yehoud, adică, în perioada postexilică, cei care se întorc din exil dezvoltă o teologie a rămășiței. Teologia lor stă la baza anumitor cărți biblice și se dezvoltă ideea apartenenței la comunitatea religioasă. Cei care au cunoscut exilul sunt considerați adevăratul Israel, pe când ceilalți sunt asimilați canaaniților. Este o teologie a apartenenței la comunitate și o excludere a celor care nu fac parte din cei care s-au întors din exil’, a relatat pentru Ziarul Lumina, Alexandru Mihăilă, lector la Catedra de Vechiul Testament.

Comentarii Facebook


Știri recente