Examene pentru teologii din Arhiepiscopia Bucureștilor

Arhiepiscopia Bucureștilor organizează, în luna septembrie, examenul de capacitate preoțească pentru licențiații în teologie, specializarea Teologie pastorală, și examenul de selecționare pentru preoți, în vederea transferului într-un post clerical vacant din Capitală sau în alte municipii și orașe ale eparhiei. După cum informează „Ziarul Lumina”, perioada de înscriere la aceste două examene este cuprinsă între 1 și 25 august, respectiv 1 și 31 august.

Arhiepiscopia Bucureștilor organizează, pe 6 septembrie, examenul de capacitate preoțească pentru licențiații în Teologie pastorală, fii duhovnicești ai Arhiepiscopiei Bucureștilor, în vederea ocupării, prin concurs, a unui post clerical vacant din cadrul eparhiei. Înscrierea candidaților se va face la Centrul Eparhial al Arhiepiscopiei Bucureștilor în perioada 1-25 august. Dosarul de concurs al fiecărui candidat va trebui să cuprindă: o cerere către Preafericitul Părinte Patriarh Daniel și copii legalizate după actele de studii: diplomă de licență în Teologie, master, doctorat și foile matricole; curriculum vitae; copie B.I./C.I.; chitanță din care să reiasă că a fost achitată taxa de înscriere la examen – 50 de lei la casieria Centrului Eparhial. Tematica de examen este cuprinsă în Îndrumătorul Administrativ Bisericesc – ghid practic pentru examenul de capacitate preoțească, ediția a II-a, Editura ‘Cuvântul Vieții’ a Mitropoliei Munteniei și Dobrogei, București, 2010. Bibliografia de la finalul fiecărui capitol este obligatorie. Îndrumătorul poate fi procurat de la magazinele de carte și obiecte de cult ale Arhiepiscopiei Bucureștilor. Examenul de capacitate preoțească se va desfășura marți, 6 septembrie. Proba scrisă se va susține la ora 09:00, la Facultatea de Teologie Ortodoxă ‘Justinian Patriarhul’ din București, iar proba orală, la ora 17:00, la Seminarul Teologic din București. Testul psihologic va fi susținut de candidați cu o săptămână înaintea examenului, la o dată care va fi comunicată în timp util. Examenul de capacitate preoțească este valabil timp de un an.

Examenul de selecționare pentru clerici

În septembrie, Arhiepiscopia Bucureștilor organizează examenul de selecționare pentru preoții din eparhie care îndeplinesc condițiile statuare și regulamentare pentru transferul la o altă parohie și doresc să ocupe un post clerical vacant în Capitală și în celelalte municipii și orașe din Arhiepiscopia Bucureștilor. Înscrierea candidaților se va face la Centrul Eparhial al Arhiepiscopiei Bucureștilor, în perioada 1-31 august. Dosarul de înscriere al fiecărui candidat va trebui să cuprindă: cerere către Preafericitul Părinte Patriarh Daniel; curriculum vitae, copie B.I./ C.I.; copii după actele de studii (atât după diplome, cât și după foile matricole); adeverință care să ateste vechimea în preoție (minimum 5 ani); copii după certificatele de acordare a gradelor profesionale clericale: definitivat, gradul II și gradul I, după caz; un memoriu scris privind activitatea pastorală, misionară și gospodărească în ultimii 5 ani, certificat de protoiereu. Acestui memoriu i se vor anexa lista publicațiilor (cărți, studii, articole, predici, cateheze, alte materiale de interes bisericesc), lista conferințelor susținute, precum și lista participărilor la emisiuni radio și tv (în special de la Radio TRINITAS și TRINITAS TV, dar și de la alte posturi, cu binecuvântarea chiriarhului); dovada, eliberată de Centrul Eparhial de unde provine candidatul, că nu i-au fost aplicate sancțiuni disciplinare în ultimii 5 ani; chitanța din care să reiasă achitarea taxei de examen. Examenul de selecționare se va susține pe 15 septembrie, proba scrisă la ora 09:00, iar proba orală, în data de 16 septembrie, la Facultatea de Teologie Ortodoxă din București. Tematica de examen este cuprinsă în Îndrumătorul Administrativ Bisericesc – ghid practic pentru examenul de capacitate preoțească, ediția a II-a, Editura ‘Cuvântul Vieții’ a Mitropoliei Munteniei și Dobrogei, București, 2010. Se vor adăuga și anumite teme specifice pastorației din mediul urban. Bibliografia de la finalul fiecărui capitol este obligatorie.

Comentarii Facebook


Știri recente