Euharistia – taina vindecării și îndumnezeirii noastre

Dumnezeiasca Euharistie are darul nemăsurat de a ne „branșa” la plinătatea vieții dumnezeiești. Este toposul întâlnirii cerului cu pământul, a îngerilor cu oamenii, este „cerul pe pământ”, cerul înțeles ca tropos teologic (infuzie a vieții dumnezeiești, coborârea Treimii în spațiul teluricului: „Să Te am pe Tine locuind și rămânând întru mine, împreună cu Tatăl și cu Sfântul Duh”) și troposangelologic (de co-slujire a îngerilor cu oamenii: „Fă ca împreună cu intrarea noastră să fie și intrarea sfinților Tăi îngeri, care slujesc împreună cu noi și împreună slăvesc bunătatea Ta”).

Mai multe informații în Ziarul Lumina

Comentarii Facebook


Știri recente