Episcopia Severinului selectează personal pentru un stagiu internațional în domeniul muzeal

Episcopia Severinului și Strehaiei organizează în perioada 01.07.2012 – 15.07.2012 procesul de selecție a grupului țintă pentru un stagiu internațional de informare și documentare în domeniul muzeal, în cadrul proiectului: „PREGĂTIREA RESURSELOR UMANE PENTRU VALORIFICAREA ȘI PROMOVAREA PATRIMONIULUI CULTURAL NAȚIONAL” – POSDRU/81/3.2/S/53777, a precizat Cătălin Cernătescu.

Obiectivul general vizează creșterea gradului de adaptabilitate al angajaților, asigurarea sănătății și securității la locul de muncă și promovarea formelor flexibile de organizare a muncii prin metode inovatoare și noi practici de lucru în domeniul patrimoniului cultural.

Cei dornici să participe la acest stagiu, trebuie să îndeplinească anumite condiții: să fie angajați ai Episcopiei Severinului și Strehaiei, respectiv al protoieriilor Drobeta-Turnu Severin Sud, Drobeta-Turnu Severin Nord, Baia de Aramă, Vânju Mare și Strehaia și să fi absolvit programele de formare profesională pentru ocupația muzeograf (perfecționare și specializare), derulate în perioada martie 2011 – aprilie 2012.

Stagiul cu durata de 7 zile se va desfășura în Republica Slovacă. Pe durata stagiului internațional de informare și documentare participanții vor cunoaște metode și instrumente de gestiune, clasare, conservare și promovare a bunurilor culturale de patrimoniu folosite în Republica Slovacă dar și pe plan internațional.

Persoanele interesate se pot înscrie la sediul Episcopiei Severinului și Strehaiei – Centru Coordonator Drobeta Turnu Severin.

Selecția participanților se va face în limita locurilor disponibile, în funcție de relevanța documentelor care susțin motivația participării la programele de formare și are la bază principiul egalității de șanse și principiul non-discriminării, realizându-se fără condiționări, deosebiri, excluderi, preferințe, restricții bazate pe criterii de rasă, naționalitate, etnie, limbă, religie, categorie socială, convingeri, gen, vârstă, handicap, situație sau responsabilitate familială și alte asemenea criterii care pot conduce la acte de discriminare directă sau indirectă.

Informații suplimentare se pot obține de pe site-ul: www.patrimoniuepiscopiaseverinului.ro.

Comentarii Facebook


Știri recente