Episcopia Buzăului și Vrancei dorește ca primarii să apere ordinea publică și să respecte principiul autonomiei bisericești

În legătură cu cele întâmplate la Mănăstirile Cârnu și Poiana Mărului din comunele Pănătău și Bisoca, județul Buzău, Episcopia Buzăului și Vrancei, facem următoarele precizări:

Conducerea Episcopiei Buzăului și Vrancei, în ședința sa de lucru din 17 iunie 2009, a hotărât transformarea Mănăstirii Poiana Mărului din comuna Bisoca, județul Buzău, din mănăstire de călugări în mănăstire de maici-călugărițe. Decizia este motivată de faptul că viața monahicească și gospodărească de la Mănăstirea Poiana Mărului, în care se mai află doar un singur călugăr, poate fi revigorată prin transformarea sa în mănăstire de maici. Această destinație a mai avut-o de-a lungul timpului, din 1938 și până în 1959 când a fost desființată prin Decretul 410/1959. În 1990, așezământul monahal de la Poiana Mărului a fost reînființat ca mănăstire de călugări, întrucât aici se mai afla doar o singură maică.

Decizia revigorării vieții monahicești și gospodărești de la Mănăstirea Poiana Mărului este determinată și de faptul că în anul 2010 va avea loc sfințirea noii Catedrale episcopale din Buzău, iar Mănăstirea Poiana Mărului – locul în care a trăit Sfântul Cuvios Vasile, pomenit în calendarul ortodox la data de 25 aprilie – va fi unul dintre obiectivele principale de pelerinaj pentru cei prezenți la festivități.

Potrivit hotărârii, monahul Macarie Beșliu – actualul stareț de la Poaiana Mărului – va rămâne, în continuare, duhovnicul mănăstirii, iar un grup de maici se va ruga și va lucra în acest așezământ monahal spre întărirea vieții duhovnicești și spre a-i reda frumusețea de odinioară prin reamenajări administrativ-gospodărești. În acest scop, conducerea Episcopiei Buzăului și Vrancei a făcut demersurile de aprobare către Sinodul Mitropolitan al Munteniei și Dobrogei și de înștiințare către cele două mănăstiri, hotărându-se ca un grup de maici de la Mănăstirea Cârnu să fie detașat pentru 90 de zile pe baza acceptului dat în scris de acestea și al părintelui Macarie Beșliu, care a fost rânduit să le rămână duhovnic.

Cu regret, trebuie menționat că tulburările produse ulterior sunt determinate de lipsa de ascultare – unul dintre cele trei voturi monahale – a grupului de maici în frunte cu stareța Mănăstirii Cârnu, Antonia Antoaneta Vrabie, detașate la Poiana Mărului, precum și a părintelui Macarie Beșliu, care, inițial, și-au dat acordul verbal și scris în fața delegaților eparhiali. Din păcate, prin zvonuri calomnioase și alarmante la adresa conducerii Sfintei Episcopii și a delegaților ei, în această problemă au fost implicate și alte persoane, apropiați sau rude ale presupuselor „victime ale organelor eparhiale”, care au recurs la amenințări și blocaje de drumuri publice, fiind nevoie de intervenția organelor publice de ordine, poliția și jandarmeria.

Cu surprindere, constatăm că unii primari au ales ca să reprezinte mai degrabă interesele de rudenie sau de bune relații cu presupusele „victime ale organelor eparhiale”, alimentând și mai mult tulburările, decât să respecte decizia conducerii Episcopiei Buzăului și Vrancei, ceea ce considerăm că reprezintă o încălcare a autonomiei Bisericii și a vieții mănăstirești.

Luni, 6 iulie 2009, la Centrul Eparhial – Buzău, Preasfințitul Părinte Epifanie, Episcopul Buzăului și Vrancei, s-a întâlnit cu primarii comunelor Bisoca, Jitia, Reghiu, Valea Salciei, Dumitrești, Nereju și Andreiașu de Jos. În urma întâlnirii, s-a hotărât amânarea mutării unor maici în Mănăstirea Poiana Mărului și implicit amânarea detașării acolo a călugărițelor de la Cârnu.

Episcopia Buzăului și Vrancei, care dorește îmbunătățirea vieții spirituale la Mănăstirea Poiana Mărului, consideră că acuzațiile aduse delegaților ei sunt false și calomnioase și solicită Domnilor Primari să dea dispozițiile necesare pentru apărarea ordinii publice și să respecte principiul autonomiei bisericești, garantat de Constituție și Legea cultelor, care prevăd neamestecul în treburile interne de organizare și funcționare a Bisericii Ortodoxe Române.

Sursa: Biroul de presă al Episcopiei Buzăului și Vrancei

Comentarii Facebook


Știri recente