Eparhia Buzăului și Vrancei la fost ridicată la rangul de arhiepiscopie

Mii de credincioși, zeci de ierarhi și preoți, împreună cu numeroase personalități politice au participat, astăzi, 8 noiembrie, la sfințirea noii Catedralei Eparhiale din Buzău și la festivitățile de ridicare a Episcopiei Buzăului și Vrancei la rangul de Arhiepiscopie.

Festivitățile au debutat cu slujba de sfințire a Catedralei Episcopale cu hramurile Înalțarea Domnului și Sfinții Trei Ierarhi, ce a fost săvârșită de Preafericitul Părinte Daniel Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române înconjurat de un sobor de ierarhi, preoți și diaconi, după cum ne informează Radio TRINITAS. Apoi a fost oficiată Sfanta Lirturghie în cadrul căreia Preafericitul Părinte Patriarh a rostit un cuvânt de învățătură în care a evidențiat principalele îndemnuri ce reies din pericopa Evangheliei a Învierii fiicei lui Iair: „Evanghelia pe care am ascultat-o este o Evanghelie a suferinței și a întristării, iar în mijlocul suferinței și a întristării oamenilor, Hristos Domnul, doctorul sufletelor și a trupurilor, și iubitorul de oameni, arată marea lui iubire milostivă pentru oameni. Învățam, iubiți credincioși și credincioase, de la acest părinte copleșit de durere, Iair, smerenia, credința puternică și dragostea de părinte care se identifică până la capăt cu suferința copilului. Pentru că este un părinte milostiv și bun, Dumnezeu îi arată bunătate și milă. Din această Evanghelie învațăm că un creștin smerit nu cade în deznadejde și se interesează tot timpul cum să își recapete sanatatea ca dar al lui Dumnzezeu. În același timp, nu ajunge în impas atunci ând medicii nu îl mai pot vindeca. Chiar dacă nu se vindecă boala trupului, Dumnezeu dorește vindecarea sufletului și dăruirea vieții veșnice. Deci aceasta Evanghelie care pare o Evanghelie a suferinței, este o Evanghelie a speranței și a vindecării prin iubirea milostivă a lui Hristos.”

După Sfinta Liturghie a avut loc festivitatea solemnă de ridicare a Episcopiei Buzăului și Vrancei la rangul de Arhiepiscopie. Tomosul sinodal a fost citit de Preasfințitul Părinte Ioachim Băcăoanul, Episcop-Vicar al Arhiepiepiscopiei Romanului și Bacăului: „Facem cunoscută tuturor clericilor și credincioșilor înălțarea Episcopiei Buzăului și Vrancei la rangul de Arhiepiscopie, cu titulatura Arhiepiscopia Buzăului și Vrancei, precum și ridicarea Preasfințitului Părinte Epifanie la demnitatea de Arhiepiscop al Buzăului și Vrancei. Prin urmare, de acum înainte, la slujbele religioase, Înaltpreasfințitul Epifanie va fi pomenit și cinstit cu titulatura Înaltpreasfintitul Epifanie, Arhiepiscopul Buzăului și Vrancei. Încredintăm pe Înaltpreasfințitul Epifanie, Arhiepiscopul Buzăului și Vrancei, milostivirii lui Dumnezeu, rugăciunilor Sf. Mucenic Sava de la Buzău, Sf. Ierarh Mucenic Teodosie de la Mănăstirea Brazi, precum și Sf. Cuvios Vasile de la Poiana Mărului, și astfel, cu un cuget și cu o inimă, să preamărim pe Tatăl, pe Fiul și pe Sfântul Duh, Treimea cea de o Ființă și nedesparțită. Amin.”

Preafericitul Părintele Patriarh Daniel i-a oferit, apoi, ierarhului Buzăului și Vrancei însemnele demnității arhiepiscopale: mantia de arhiereu, crucea patriarhală pentru arhierei, engolpionul și cârja arhierească.”

La final, Înaltpreasfințitul Epifanie, Arhiepiscopul Buzăului și Vrancei, a mulțumit Bunului Dumnezeu pentru toate binefacerile primite, precum și celor prezenți la acest moment istoric:”Multumim Bunului Dumnezeu pentru clipa zilei de astăzi, o clipă cât veșnicia, o clipă care devine piatră de hotar în istoria eparhiei noastre și implicit a Ortodoxiei Românești. Evenimentul solemn la care am fost martori cu totii reprezintă o recunoaștere a ostenelilor pe care fii duhovnicești ai acestor meleaguri le-au jertfit dintru început și până astăzi pentru biserica stramoșească. În numele clerului, al viețuitorilor din mănăstiri și al credincioșilor, dorim s mulțumim din inimă și cu respect, Preafericirii Voastre. De asemenea, cuvânt de recunoștință aducem înalților ierarhi, mitropoliti, arhiepiscopi. Episcopi, episcopi-vicari și arhierei-vicari care au binevoit a fi prezenți la aceste solemntități, și celorlalți membrii ai Sf. Sinod care, din binecuvantate pricini, nu se află acum aici. Le încredințăm ca moștenire sfântă și mărturisire de slujire generațiilor care vor urma după noi întru cunoașterea, păstrarea și apărarea dreptei credințe și ocrotirea dumnezeieștilor locașuri de închinare. Pentru dainuirea și propășirea spirituală a poporului român celui binecredincios, iar Bunului Dumnezeu cel în Treime închinat și mărit, Tatăl, Fiul si Sf. Duh, îi aducem mulțumire în vecii vecilor Amin”

Comentarii Facebook


Știri recente