Elaborarea primului Dicționar de muzică bisericească din țară

În perioada 15-16 ianuarie 2010, la Centrul social filantropic „Sfântul Mare Mucenic Pantelimon” din Lacu Sărat – Brăila au avut loc lucrările Subcomisiei de muzică psaltică și liniară a Sfântului Sinod, pentru alcătuirea primului Dicționar de muzică bisericească din țara noastră. La eveniment au participat ierarhi membri ai Sfântului Sinod, preoți și profesori de specialitate de la facultățile de teologie și de la unele seminare teologice din țară, precum și renumiți cercetători și specialiști în domeniu. Dicționarul va apărea în toamna acestui an, informează Ziarul Lumina.

La 25 februarie 2009 s-a constituit Subcomisia de muzică psaltică și liniară, afiliată Comisiei teologice, liturgice și didactice a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române. La inițiativa Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, Permanența Consiliului Național Bisericesc din 24 septembrie 2009 a propus ca această subcomisie să alcătuiască un Dicționar de muzică bisericească. În acest sens, ierarhii întruniți în Sfântul Sinod din 29 octombrie 2009 au hotărât structura acestei lucrări, precum și colectivul de autori coordonatori.

În Permanența Consiliului Național Bisericesc s-a argumentat „importanța alcătuirii Dicționarului de muzică bisericească, pe de o parte, pentru evidențierea relației dintre muzică și textul liturgic, dintre rugăciune și muzică, dintre spațiul și timpul sacru, ca fome de exprimare teologică, iar pe de altă parte, pentru trezirea interesului teologilor și muzicologilor față de cercetarea istorică și științifică a muzicii bisericești de expresie românească, etapă pe calea readucerii în practicarea cântării bisericești a tradiției muzicale ortodoxe, în toată bogăția, autenticitatea și frumusețea ei”.

Colectivul de coordonare a elaborării Dicționarului de muzică bisericească

În acest sens, alcătuirea Dicționarului de muzică bisericească a fost încredințată unui colectiv de autori coordonat de pr. prof. univ. dr. Nicu Moldoveanu, pr. prof. univ. dr. Nicolae D. Necula și arhid. prof. univ. dr. Sebastian Barbu-Bucur. Aceștia vor coopta pe toți cei care au elaborat lucrări și au studiat în acest domeniu, respectiv pe toți profesorii de muzică bisericească din țară, dar și alți specialiști. Secretar al acestor lucrări a fost ales pr. lect. dr. Zaharia Matei, de la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Patriarhul Justinian” din București. Întreaga activitate a colectivului de autori urmează a fi coordonată de Subcomisia de muzică psaltică și liniară a Sfântului Sinod, alcătuită din: IPS Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos, președinte, și IPS Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, PS Sebastian, Episcopul Slatinei și Romanaților, și PS Ioachim Băcăuanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului, ca membri.

La Centrul social filantropic „Sfântul Pantelimon” din Lacu Sărat – Brăila, în prezența a trei ierarhi ai Sfântului Sinod, IPS Casian, gazda evenimentului, IPS Teodosie și PS Ioachim Băcăuanul, colectivul de coordonare pentru elaborarea Dicționarului de muzică bisericească a fost alcătuit din: pr. prof. univ. dr. Nicu Moldoveanu și pr. prof. univ. dr. Nicolae D. Necula, autori coordonatori ai lucrării, pr. prof. univ. dr. Vasile Grăjdian, pr. lect. univ. dr. Victor Frangulea, pr. lect. univ. Dr. Stelian Ionașcu, pr. lect. univ. dr. Zaharia Matei, secretarul lucrărilor, pr. lect. univ. dr. Alexăndrel Barnea, pr. lect. univ. dr. Gheorghe Neacșu, pr. lect. univ. drd. Valeriu Roman, conf. univ. dr. Mircea Remus Buta, pr. conf. dr. Bogdan Moise, pr. conf. dr. Ion Isăroiu, prof. Dr. Dan Eugen Drăgoi, diac. prof. Ionuț Amariei, Costin Moisil, Vasile Vasile, pr. dr. Eugen Drăgoi, pr. prof. dr. Lucian Petroaia, Pavel Lungu, pr. Ion Gavrilă și diac. prof. Răzvan Ștefan.

Cuprinsul lucrării

În cadrul dezbaterilor s-a discutat structura Dicționarului de muzică bisericească, în conformitate cu recomandările Sfântului Sinod, lucrarea urmând a cuprinde periodizarea istoriei muzicii bisericești, manuscrisele și tipăriturile de muzică bisericească, precum și termenii liturgici și muzicali ce vor fi explicați, personalitățile consacrate și școlile de tradiție în care acestea s-au format. Principalele teme au fost împărțite între cercetătorii desemnați, iar materialele vor fi centralizate de pr. secretar Zaharia Matei, urmând ca, în cursul lunii martie, colectivul de coordonare să prezinte primul proiect al lucrării. Dicționarul urmează să vadă lumina tiparului în anul în curs și se dorește a fi un compendiu ce însumează lucrări semnate de diferiți autori de-a lungul timpului, monografii, lexicoane muzicale, teze de doctorat, studii de istorie, estetică și analiză muzicală, ediții de documente, transcrieri, articole, bibliografii și alte lucrări de specialitate.

Prin muzică, „toată suflarea să laude pe Domnul!”

După încheierea lucrărilor, IPS Casian ne-a vorbit despre rolul muzicii în lucrarea misionară a Bisericii: „Întrunirea profesorilor de muzică de la principalele facultăți de teologie și seminare din țară, la convocarea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, pentru întocmirea Dicționarului de muzică bizantină românească, a fost, mai întâi de toate, o aducere la îndeplinire a unui proiect sinodal inițiat de Preafericirea Sa și aprobat de Sfântul Sinod. Acesta se vrea a fi împlinit în anul 2010, închinat Crezului ortodox, adică mărturisirii de credință, Autocefaliei Bisericii noastre și ridicării ei la demnitatea de Patriarhie. În această importantă și semnificativă lucrare misionară, muzica este liantul care apropie învățătura de credință, dogmele credinței, cum spunea Sf. Vasile cel Mare, «nu atât de rațiune, cât de simțirea și de inima omului». În al doilea rând, muzica bisericească nu este o anexă oarecare a cultului, ci este chiar sufletul lui, este respirația lui către Dumnezeu, este o scară, ca aceea a portativului, e un portativ: în locul notelor sunt gândurile și sentimentele care urcă la Dumnezeu, ca Dumnezeu să coboare harul și binecuvântarea Lui în noi. Pe orizontala vieții, muzica este cea care adună credincioșii și îi constituie într-o familie. În Biserica noastră ne bucurăm de o inițiativă mai veche a patriarhului Justinian, și anume, împlinirea afirmației teologice a psalmistului: «Toată suflarea să laude pe Domnul!».”

Despre desfășurarea lucrărilor colectivului de coordonare pentru elaborarea Dicționarului de muzică bisericească, Înalt Preasfinția Sa a adăugat: „Observăm aici cum profesorii de teologie, atât cei din Țara Românească și Moldova, care au avut șansa unei continuități bizantine în cântarea bisericească românească de-a lungul secolelor, cât mai ales cei din Transilvania și Banat, manifestă o preocupare specială pentru uniformizarea cântării bisericești pe muzica noastră tradițională în școlile teologice și în parohii. Deci este un pas înainte, de la muzica liturgică uniformizată, îndrăznim să credem că pășim pe treapta revenirii la muzica tradițională a poporului nostru, a Bisericii. Profesorii au fost receptivi la scopul întâlnirii acesteia, realizarea unui Dicționar de muzică bisericească. Acest dicționar respectă toate dimensiunile arătate de Sfântul Sinod: cronologică, istorică și instituțională (școli de muzică și personalități). În ceea ce privește aspectul cultural, remarcăm prezența mulțimii documentelor muzicale, manuscrise care sunt adevărate opere de patrimoniu în țară și în străinătate. Nu în ultimul rând, terminologia, atât cea specific liturgică și muzicală, cât și cea tehnică, de execuție muzicală, își va găsi locul în acest compendiu de muzică, lucrare care va familiariza, va ajuta pe cât mai mulți să înțeleagă rolul liturgic și misionar al muzicii, dar și rolul cultural al ei și rolul spiritual pentru întreaga suflare creștinească, și nu numai. De aceea, revenim la nevoia de a ne exprima și mai bine, atât în cadrul slujbelor bisericești, cât și în cadrul manifestărilor spiritual-culturale, revenim la tradiția noastră sănătoasă, a muzicii bizantine izvodite din tezaurul Bisericii universale ortodoxe bizantine, dar nuanțată potrivit sensibilităților sufletului românesc”.

Comentarii Facebook


Știri recente