Editura BASILICA lansează cele trei volume din trilogia Autocefalie

În ședința solemnă a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, din Aula Magna ‘Teoctist Patriarhul’ a Palatului Patriarhiei, astăzi, 28 octombrie, la inițiativa și cu înalta binecuvântare a Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, Editura BASILICA a Patriarhiei Române lansează volumele din trilogia Autocefalie: ‘Autocefalia: libertate și demnitate’; ‘Autocefalie și responsabilitate’; ‘Autocefalie și comuniune’, informează „Ziarul Lumina”.

În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, nimeni nu poate pune o altă temelie, grăiește marele Apostol al neamurilor, decât cea așezată, care este Iisus Hristos (1 Corinteni 3, 11). Astfel, Biserica lui Hristos Cea Una, Sfântă, Sobornicească și Apostolică, fiind întemeiată pentru totdeauna pe această unică și singură, neclintită și trainică temelie, păstrează neîntrerupt unitatea credinței întru legătura păcii.’ Cu aceste cuvinte emoționante începe Tomosul de recunoaștere formală a Autocefaliei Bisericii Ortodoxe Române, cuvinte temeluite pe textele Sfintei Scripturi și pe Tradiția Apostolică, aducând și astăzi, la 125 de ani de la rostirea lor, mare bucurie în sufletele clerului și credincioșilor creștin-ortodocși români, în cadrul unei mărturisiri comune a Crezului niceo-constantinopolitan.

În Cuvântul înainte al volumului Autocefalia: libertate și demnitate, Întâistătătorul Bisericii noastre mărturisește că ‘Anul omagial al Autocefaliei românești (1885-2010) ne oferă prilejul de a evidenția principiile teologice, canonice și misionare ale autocefaliei eclesiale, ca notă specifică a eclesiologiei ortodoxe, care armonizează unitatea de credință cu libertatea de acțiune, sensul textului sacru al Tradiției comune cu specificul contextului istoric al misiunii fiecărei Biserici locale’.

Studii temeinic alcătuite

În cuprinsul acestui volum se întâlnesc în mod firesc studii temeinic alcătuite, care tratează o serie de problematici, dintre care amintim: principiile canonice și teologice ale autocefaliei; începuturile Autocefaliei românești; formele și stările de manifestare ale Autocefaliei Bisericii Ortodoxe Române, Sfințirea Sfântului și Marelui Mir în Biserica Ortodoxă Română, arta ortodoxă și tipărirea cărților de cult în limba română ca premise ale Autocefaliei românești; corespondența diplomatică românească din anul 1885; reglementările legislative în contextul noului statut al Bisericii Ortodoxe Române; demnitatea de ‘patriarh’ și rangul de ‘Patriarhie’ în epoca sinoadelor ecumenice; înființarea Patriarhiei Române, context, personalități semnificații; aportul clericilor și al mirenilor la dobândirea autocefaliei și înființarea patriarhiei. O noutate pe care o aduce acest volum în spațiul istoriografiei o constituie publicarea în text bilingv a actelor și documentelor privitoare la recunoașterea autocefaliei Bisericii noastre și la ridicarea acesteia la rangul de patriarhie.

Istoricul, personalitățile și activitățile fiecărei eparhii

Cel de-al doilea volum, intitulat Autocefalie și responsabilitate ne prezintă modul în care se reflectă în viața fiecărei eparhii din cadrul Patriarhiei Române principiile de libertate și responsabilitate care decurg din Autocefalia Bisericii Ortodoxe Române. Respectându-se organizarea oficială administrativă a Patriarhiei Române, în paginile acestui volum se întâlnesc monografiile fiecărei eparhii din țară și din afara granițelor României, în care sunt prezentate în mod sintetic istoricul, instituțiile, personalitățile și activitățile pastoral-misionare, culturale și sociale din trecut și până în prezent. Aceste două volume aniversare au fost coordonate de către Preasfințitul Părinte Varlaam, Episcop-vicar patriarhal, și vin să întregească informațiile cunoscute până în prezent cu privire la aceste două evenimente majore din viața Bisericii Ortodoxe Române.

Relațiile externe ale Bisericii Ortodoxe Române

Volumul al treilea, intitulat sugestiv Autocefalie și comuniune, coordonat de Preasfințitul Ciprian Câmpineanul, Episcop-vicar patriarhal, este dedicat relațiilor externe ale Bisericii Ortodoxe Române cu: Bisericile Ortodoxe surori; Biserici creștine (vechi orientale, romano-catolică, veche catolică, anglicană, reformată, luterană); organizații ecumenice internaționale (Consiliul Ecumenic al Bisericilor, Conferința Bisericilor Europene); alte religii; instituțiile europene și, nu în ultimul rând, comunitățile ortodoxe românești din afara granițelor României (Basarabia și Bucovina de Nord, Serbia, Ungaria și Bulgaria, Balcani, Europa Centrală și de Nord, Europa Occidentală și Meridională, America, Australia și Noua Zeelandă, Ierusalim, Iordan, Ierihon și Muntele Athos, Cipru, Turcia, Africa de Sud, Siria, Japonia).

Avem convingerea că aceste trei volume vor fi ca un izvor răcoritor pentru toți cei care-și vor afla în ele setea de cunoaștere a învățăturii de credință ortodoxă, a istoriei, valorilor și personalităților care formează Biserica Ortodoxă Română și de aceea încheiem prezentarea acestor noi apariții editoriale cu un fragment din Tomosul de recunoaștere a autocefaliei Bisericii Ortodoxe Române: ‘Așadar, Marea Noastră Biserică a lui Hristos binecuvântează din adâncul sufletului pe iubita sa soră în Hristos, Biserica Autocefală a României, și invocă din belșug asupra evlaviosului popor cel din de Dumnezeu păzitul Regat al României, darurile și harurile dumnezeiești din nesecatele tezaure ale Părintelui ceresc, rugându-se pentru ei și pentru copiii lor, din neam în neam, pentru tot binele și pentru desăvârșita lor mântuire. Iar Dumnezeul păcii, Cel ce a ridicat din morți pe Marele Păstor al oilor, prin sângele Testamentului celui veșnic, pe Domnul nostru Iisus Hristos, să desăvârșească această Sfântă Biserică în toată fapta cea bună, spre împlinirea voinței Lui, săvârșind prin aceasta ceea ce este bineplăcut în fața Lui, prin Iisus Hristos, Căruia I se cuvine slava în vecii vecilor. Amin.’

Comentarii Facebook


Știri recente

Episcopul Oradiei a primit vizita Principelui Radu

Episcopul Sofronie al Oradiei a primit săptămâna trecută vizita Alteței Sale Regale, Principele Radu al României. Întâlnirea a avut loc vineri după-amiază la Catedrala Episcopală „Învierea Domnului” din Oradea. Cu ocazia acestei vizite, Episcopul Oradiei…