Ediția a V-a a Simpozionului Național Dialogul dintre teologie, filosofie și știință

În perioada 13-16 septembrie 2012, s-a desfășurat la Mănăstirea Durău, județul Neamț, ediția a V-a a Simpozionului Național ‘Dialogul dintre teologie, filosofie și știință’, cu tema ‘Viața și conștiința în orizontul tem-poralității – abordare teologică, filosofică și științifică’. La manifestare au participat 20 de cadre universitare și cercetători din Iași (Universitatea ‘Alexandru Ioan Cuza’) și București (Universitatea din București, Universitatea Politehnică din București, Aca-demia de Științe Economice, Universitatea de Medicină și Farmacie ‘Carol Davila’) și 100 de profesori din învățământul preuniversitar, potrivit Ziarul Lumina.

În cadrul simpozionului s-au desfășurat două școli de vară, cu temele ‘Religie și psihologie’ și ‘Miracolul vieții’, programate în proiectul Cursuri privind dialogul dintre teologie, filosofie și știință din perspectiva teologiei ortodoxe. Proiectul se desfășoară în România, în perioada martie 2011 – martie 2013, fiind organizat de către Universitatea ‘Alexandru Ioan Cuza’ din Iași (prin Centrul de Cercetare Interdisciplinară în Religie, Filosofie și Știință), Universitatea din București (prin Centrul de Dialog și Cercetare în Teologie, Știință și Filosofie), în directă cooperare cu Patriarhia Română cu sprijinul Fundației John Templeton din Statele Unite ale Americii.

Lucrările simpozionului și școlile de vară s-au adresat unui număr de 100 de profesori din mediul liceal, profesori care predau discipline precum religie, literatură, istorie, educație plastică, economie, informatică, fizică, filosofie, biologie, chimie și matematică.

Abordările au avut în atenție aspecte privind viața și conștiința în condițiile temporalității, din perspective științifice, filosofice și teologice.

Prezentările științifice au adus în discuție timpul în cosmologie, termodinamică și biologie, dar și maniera de receptare și înțelegere a timpului în inteligența artificială și lingvistică. Perspectivele sociologice și economice prezentate au abordat ipostazele sociale ale temporalității, condițiile vieții în orizontul temporalității, dar și variatele forme de raportare la timp în științele economice. Considerațiile filosofice expuse au evidențiat finitudinea și experiența temporalității, memoria și uitarea, reprezentări ale timpului în filosofia fizicii recente, dar și posibilele forme de distorsiune a timpului în miezul experienței personale. Din perspectivă teologică, au fost menționate aspecte care privesc maniera în care sunt înțelese timpul și temporalitatea în gândirea patristică și în experiența liturgică, relația dintre timp și eternitate, așa cum este abordată ea în teologia părintelui Dumitru Stăniloae, precum și sensul eshatologic al timpului.

Actualitatea temei este legată de necesitatea trăirii teologice a vieții și conștiinței în contextul societății contemporane, care reclamă tot mai mult lipsa de timp și presiunea unei existențe accelerate.

Abordând interdisciplinar tema timpului, participanții la simpozion au afirmat valoarea contribuțiilor științifice actuale pentru o mai bună înțelegere a timpului cosmologic, termodinamic și biologic al existenței, deopotrivă cu dimensiunea edificatoare a reflecției filosofice cu privire la condiția vieții personale și comunitare. De asemenea, s-a subliniat necesitatea unei vieți personale și comunitare orientate către dimensiunea spirituală a existenței și a timpului, dezvăluită de reflecția filosofică fenomenologică și de gândirea teologică. În fine, toate aceste aspecte pot fi valorificate într-o viziune integratoare privind viața personală și comunitară, care să cuprindă și demersurile de cunoaștere și cele de cooperare la nivel comunitar.

Între concluziile întâlnirii trebuie remarcat faptul că, în ceea ce privește abordarea noțiunii de timp, teologia ortodoxă se poate deschide într-un mod edificator către spațiul interpretărilor propuse de filosofie, dar și către cel prezent în teoriile economie, psihologice sau psihoterapeutice, precum și către modelele utilizate de fizică, sociologie și neuroștiințe.

Asumând coordonatele Tradiției patristice, actualizate în contextul cercetărilor științifice și filosofice din contemporaneitate, s-a concluzionat faptul că reciprocitatea dintre timp și veșnicie, și responsabilitatea de a va-lorifica fiecare clipă în cheie edificatoare și eshatologică reprezintă deziderate urgente și necesare pentru articularea timpului la realitatea veșniciei.

Participanții la simpozion au convenit ca tema următorului simpozion național privind dialogul dintre Teologie, Filosofie și Știință să fie ‘Libertate și comuniune: implicații sociale. Abordări din perspectivă științifică, filosofică și teologică, întrucât aceste aspecte sunt de mare actualitate pentru contextul contemporan.

Comentarii Facebook


Știri recente