Duminicile Postului Mare – repere ale drumului spre Înviere

Sfântul și Marele Post este un pelerinaj duhovnicesc spre Patimile și Învierea Domnului. Părinții Bisericii au hotărât ca, în toată această perioadă, slujbele și viața eclezială în general să se desfășoare după rânduieli speciale. Fiecare zi a Păresimilor este, în acest sens, un popas spiritual închinat rugăciunii intense și pocăinței. Duminicile Postului sunt și ele repere ale drumului pe care creștinul îl parcurge spre luminatul Praznic al Învierii: de la modelul de om îndumnezeit pe care-l vedem în icoană la Duminica Ortodoxiei și exemplul pocăinței Sfintei Maria Egipteanca și până la smerenia Mântuitorului Hristos, Care intră în Ierusalim pentru a fi răstignit pentru păcatele noastre.

Mai multe detalii cu privire la această perioadă sfântă a oferit pentru TRINITAS TV, pr. prof. univ. dr. Nicolae Necula de la Facultatea de Teologie din București: „Duminicile Postului Mare ne aduc aminte de anumite evenimente din viața Bisericii și ne pot servi ca exemple de urmat în viața noastră duhovnicească. Spre exemplu, în prima duminică din Postul Mare ne aducem aminte de cinstirea Sfintelor icoane din Duminica Ortodoxiei și de credința noastră ortodoxă, în a doua duminică de Sfântul Grigorie Palama, care a fost un mare teolog și care este cel care a formulat dogma energiilor divine necreate. Mai departe, în duminica a treia ne amintim de Sfânta Cruce și o cinstim în chip deosebit. În duminica a patra ne amintim de un alt mare trăitor al Ortodoxiei, care este Sfântul Ioan Scărarul, care a scris renumita «Scară» a virtuților sau a valorilor pe care trebuie să urcăm creștinește. Ne amintim în duminica a cincea de Sfânta Maria Egipteanca, o mare sfântă și o mare ascetă din viața Bisericii, fiind un exemplu neîntrecut în această trăire pentru noi creștinii. Apoi urmează Duminica Floriilor, care este o duminică de bucurie, pentru că ne aduce aminte de Intrarea Domnului în Ierusalim și apoi Săptămâna Patimilor, săptămână care este încununată de Duminica Învierii”.

Anul acesta, în Duminica Sfântului Grigorie Palama, sunt pomeniți Sfinții Cuvioși Ioan Casian Romanul și Gherman din Dobrogea, Cuvioșii Vasile Mărturisitorul și Sfântul Sfințit Mucenic Nestor.

Comentarii Facebook


Știri recente