Duminica Sfintei Cruci la Paraclisul Catedralei Mântuirii Neamului

Creștinii ortodocși se află astăzi, 7 aprilie 2013 în Duminica Sfintei Cruci. În această duminică, a III-a din Postul Mare, Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române a oficiat Sfânta Liturghie la Paraclisul Catedralei Mântuirii Neamului, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi. În cuvântul său de învățătură, Patriarhul României a explicat pericopa Evanghelică rânduită de Biserică a se citi astăzi de la Sf. Ev. Marcu, și a evidențiat că Mântuitorul Iisus Hristos arată trei condiții pentru ca cineva să devină ucenicul Său și să dobândească mântuirea: lepădarea de sine, asumarea crucii și urmarea lui Hristos.

În cruce este ascunsă puterea și bucuria Învierii

Părintele Patriarh a arătat de ce Duminică Sfintei Cruci a fost așezată în mijlocul perioadei Postului Păresimilor, subliniind și faptul că ortodoxia nu a despărțit niciodată crucea de Înviere.

„Așa cum spun Sfinții Părinți Biserica a rânduit ca această Duminică a III-a din Postul Sfintelor Paști să fie fixată ca timp de prăznuire în mijlocul postului pentru ca să ne aducem aminte că pomul vieți era sădit în mijlocul raiului, dar prin neascultare, neînfrânare și nepocăință strămoșii noștri Adam și Eva au pierdut pomul vieții. Acum, Hristos Domnul, Noul Adam, ne dăruiește pomul vieții prin crucea cea de viață făcătoare, prin jertfa Sa, a iubirii milostive și nesfârșite pentru om și a ascultării totale față de Dumnezeu și astfel noi, în Sfânta Euharistie, spune sf. Isaac Sirul, redobândim pomul vieții pe care l-a pierdut Adam prin neascultare, nepostire și nepocăință. Deci Crucea ne arată că pentru a câștiga viața veșnică și pentru a ne apropia de Pomul Vieții, de Sfânta și Dumnezeiasca Euharistie trebuie să ne înfrânăm, să ascultăm de Dumnezeu, să ascultăm cuvântul Lui, să postim și să ne pocăim de păcate. Prin aceasta simțim că în cruce este ascunsă puterea și bucuria Învierii. Ortodoxia nu a despărțit niciodată crucea de Înviere pentru că aceiași iubire smerită, jertfelnică care se vede în taina crucii își arată slava ei în lumina Învierii”, a spus Preafericirea Sa.

Preafericirea Sa a arătat că Evanghelia de astăzi ne indică un program pentru întreaga viață creștină, dar acesta ni se reamintește în mod deosebit acum pentru a adânci mai mult înțelesurile rostului vieții creștine și să înțelegem mai mult și mai bine ce înseamnă Taina Cruci și Taina Învierii în viața creștină.

„Crucea din evanghelia de astăzi nu se referă la crucea pe care a fost răstignit Mântuitorul, nu se referă la pătimirile Mântuitorului pe care le vom cinsti în Sfânta și Marea Vineri și în ziua Înălțării Sfintei Cruci. Crucea din Evanghelia de astăzi este o cruce care se referă la viața creștină în înțelesul de răstignire a patimilor egoiste pentru a elibera iubirea milostivă de iubirea egoistă și pătimașă. Înțelesul duhovnicesc al Sfintei Cruci este prezentat în evanghelia de astăzi, dar purtarea crucii presupune o condiție care nu este ușor de îndeplinit și anume răstignirea propriului egoism, care se numește lepădarea de sine”, a mai spus Părintele Patriarh.

Lepădarea de sine este o eliberarea de închisoarea egoismului propriu pentru a deveni ființe iubitoare de Dumnezeu și iubitoare de semeni

Patriarhul României a vorbit despre adevărata libertate arătând că un om este liber atât cât poate iubi pe Dumnezeu și pe semenii săi.

„Lepădarea de sine este lepădarea de un mod egoist și pătimaș de viață centrat pe eul egoist posesiv, limitat și trecător și trecerea de la acest centru al vieții egoiste la o relație centrală în viața noastră cu Hristos, izvorul vieții veșnice, al iubirii și al libertății infinite, nelimitate. Deci, prin lepădarea de sine înseamnă că noi nu mai suntem centrul preocupărilor și iubirii noastre, ci Hristos devine centrul vieții noastre. (†¦) Lepădarea de sine este eliberarea din închisoarea propriului egoism pentru a câștiga adevărata iubire, iubirea milostivă și smerită pe care o arătăm lui Dumnezeu în rugăciune și semenilor noștri în fapte bune. Lepădarea de sine este o liberarea de închisoarea egoismului propriu pentru a deveni ființe iubitoare de Dumnezeu și iubitoare de semeni și pentru a dobândi adevărata libertate, a iubirii, deoarece atât este un om liber cât poate iubi pe Dumnezeu și pe semenii săi. Omul care nu se mai roagă nu mai este liber, el trăiește în uitare de Dumnezeu, omul care nu mai este milostiv nu mai este liber pentru că el trăiește în uitare de nevoile semenului său și și-a făcut din propria sa viață propriul mormânt pentru suflet. Deci, lepădarea de sine este o lucrare de eliberare de patimile egoiste”, a precizat Părintele Patriarh.

Crucea este o putere de înfrânare, o putere de a rămâne statornic în credință

Apoi, Preafericirea Sa a arătat că lepădarea de sine este urmată de purtarea crucii , evidențiind că sfânta cruce este și suferință, dar și luptă pentru biruință: ” Crucea este o putere de înfrânare, o putere de a rămâne statornic în credință când cei din jurul nostru sunt necredincioși, o putere de a rămâne statornic în virtute, în sfințenie, în bunătate când cei din jurul nostru au făcut din răutate norma vieții lor. Crucea este și suferință, dar și luptă pentru biruință. În această perioadă a Postului crucea este plângere pentru suferința adusă în viața noastră de păcat și de boală, dar este și întărire din puterea lui Hristos ca să biruim un mod egoist de a fi. Să biruim gândurile rele prin gânduri bune, faptele rele prin fapte bune, și așa constatăm că în cruce este ascunsă puterea Învierii”, a spus Patriarhul României.

Există multă suferință în jurul nostru și de aceea trebui să facem și milostenie, a mai precizat Preafericitul Părinte Patriarh Daniel arătând că în această perioadă a postului trebuie să fim milostivi: „Unii fac milostenie cu un bănuț, alții cu o bucată de pâine, alții cu o haină pentru cel sărac și neajutorat, dar alții fiind mai săraci material pot face milostenie printr-o rugăciune pentru un om sărac, sau pentru un bolnav, printr-un cuvânt bun, printr-un sfat bun. Sunt multe feluri de a fi bun și de a arăta bunătate în jurul nostru chiar dacă nu avem bani de oferit”.

La sfârșitul Sfintei Liturghii oficiate la Paraclisul viitoarei Catedrale patriarhale, Întâistătătorul Bisericii noastre i-a felicitat pe părinții slujitori de aici pentru activitatea misionară și pastorală pe care o desfășoară la altarul din vecinătatea șantierului. Preafericirea Sa a apreciat totodată râvna credincioșilor care sprijină lucrările de zidire a acestui edificiu.

„Acest paraclis Învierea Domnului ține trează conștiința și speranța credincioșilor referitor la construirea catedralei noi. Deși populația este săracă, veniturile de aici, prin jertfa credincioșilor, întrec unele eparhii din țară prin faptul că Biserica se află lângă șantierul catedralei noi și lumea vine și se închină, dar și vede că alături se lucrează. Acum când a ajuns la cota 0, la 4 metri deasupra pământului, catedrala nouă prinde contur”, a spus Preafericirea Sa.

Preafericirea Sa a anunțat cu acest prilej că, anul acesta, tradiționalul pelerinaj de Florii din Sâmbăta lui Lazăr va pleca de la Catedrala Mântuirii Neamului.

„Avem această nădejde că vom putea, în sâmbăta lui Lazăr, când se organizează pelerinajul de Florii în Capitală să nu mai începem de la Mănăstirea Radu Vodă, ci de la noua Catedrală. Pe placa aceasta care marchează cota 0 să săvârșim o rugăciune de mulțumire adusă lui Dumnezeu pentru această etapă și apoi să pornească ceremonia aceasta, procesiunea cu însemnele biruinței, cu salcie și flori, de la noua Catedrală pentru a ajunge la Patriarhie unde îi primim pe cei care participă”, a spus Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române.

La final, au fost dăruite aprox. 200 de cărți de rugăciuni pentru cei care au donat sânge vineri și sâmbătă, la Centrul de Transfuzie Sanguină din Capitală. Părintele Patriarh a numit în cuvântul său de învățătură actul acesta al donării de sânge o milostenie jertfelnică: „În zilele acestea s-a mai arătat o altă formă de milostenie, mulți credincioși care vin aici la acest paraclis al Catedralei Mântuirii Neamului, îndemnați de părintele Arhimandrit Ciprian Grădinaru au donat sânge și au arătat milostenie față de cei care au nevoie, în situații, grave de sânge primit de la alții. Este și aceasta nu numai o milostenie, ci și un fel de milostenie jertfelnică pentru că ajutăm pe alții care sunt mai puțini sănătoși decât noi și care se află în situații foarte grave”.

De asemenea, Preafericitului Părinte Patriarh Daniel i-a fost oferit un coș cu flori din partea preoților slujitori ai Paraclisului Catedralei Mântuirii Neamului.

Duminica Sfintei Cruci a fost instituită la Constantinopol în secolul al VIII-lea. Este greu să aflăm mai multe despre originea acesteia, afară de faptul că ea pare să fi fost deja bine stabilită la Constantinopol între anii 715-730, fiindcă patriarhul Gherman i-a consacrat atunci o omilie.

Comentarii Facebook


Știri recente