Duminica Sfintei Cruci este o zi a speranței și a pregustării bucuriei Sfintelor Paști

În Duminica a III-a din Postul Sfintelor Paști, numită și a Sfintei Cruci, Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române a rostit un cuvânt de învățătură în Paraclisul Sfântul Grigorie Luminătorul din Reședința Patriarhală în care evidențiat înțelesurile duhovnicești ce reies din Pericopa Evanghelică citită astăzi în cadrul Sfintei Liturghii, de la Sfântul Evanghelist Marcu, capitolul 8, versetele de la 34 la 38.

Preafericirea Sa a arătat că lepădarea de sine și purtarea Crucii sunt lucrări duhovnicești ce se intensifică în perioada Postului Mare și ele au drept scop mântuirea sufletului: „Mântuitorul Iisus Hristos ne arată că rostul purtării Crucii și urmării Lui este, în primul rând, dobândirea mântuirii sufletului care are o valoare negrăită, deoarece sufletul omului este creat după chipul lui Dumnezeu Cel veșnic Viu. Astfel, mântuirea sufletului este ținta lepădării de sine, purtării Crucii și urmării lui Hristos”, informează Radio TRINITAS.

Totodată, Patriarhul României a vorbit despre sensul și importanța lucărilor duhovnicești din timpului Postului Mare: „Lepădarea de sine înseamnă să nu mai faci voia ta, ci să împlinești voia lui Dumnezeu. Luarea sau asumarea Crucii înseamnă asumarea conștientă a dimensiunii nefericite a vieții care poate să fie o durere, o boală nevindecată, o patimă nevindecată, o neîmplinire, o suferință, un eșec și mai ales Crucea poate fi răstignirea permanentă a omului între idealul propus și rezultatul obținut […] Cu alte cuvinte, lepădarea de sine și urmarea lui Hristos purtând Crucea înseamnă o nevoință permanentă, o luptă cu egoismul din noi înșine și în același timp o dorință de a fi ajutați când simțim că suntem neputincioși, când constatăm că nu fac binele pe care îl voiesc, ci răul pe care nu îl voiesc, înseamnă că am nevoie de ajutorul lui Dumnezeu ca să pot împlini ceea ce dorește El și ceea ce dorim noi, ca unii ce suntem chemați să împlinim voia lui Dumnezeu în viața noastră de creștini”.

Preafericirea Sa a arătat semnificația Sfintei Cruci pentru viața creștinilor ca și cale spre înviere: „Crucea este o răstignire a patimilor egoiste și în același timp este o înviere a sufletului din moartea păcatului. În mod practic, aceasta înseamnă că în perioada Postului Sfintelor Paști răstignim patimile noastre egoiste, și anume patimile lăcomiei de plăcere, avere și putere, prin post, pocăință și spovedanie. Ne dezlipim și ne dezpătimim de ceea ce este lăcomie, nu numai de lucruri materiale, ci și de poziție socială și afirmare de sine egoistă. De aceea, perioada postului este o perioadă de vindecare a sufletului de mulțimea relelor păcatului. Deodată cu această luptă de dezlipire de cele limitate și trecătoare noi intesificăm unirea noastră cu Hristos printr-o împărtășire mai deasă. În Postul Sfintelor Paști ne spovedim mai des și ne împărtășim mai des. Ne pocăim mai mult și ne unim cu Hristos mai mult. Astfel, vedem că, de fapt, Sfânta Cruce, ca răstignire a patimilor egoiste, ne îndreaptă spre Înviere, spre împărtășirea cu Hristos cel Înviat și Sfânta Cruce este în acest fel drum sau cale spre înviere”.

În continuare, Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Române a subliniat motivele pentru care Duminica Sfintei Cruci a fost așezată la mijlocul Postului Sfintelor Paști: „Sfinții Părinți au rânduit ca această sărbătoare, Duminica Sfintei Cruci, din mijlocul Postului Mare, să fie o sărbătoare de încurajare a credincioșilor în urcușul lor duhovnicesc spre Înviere. Postul și nevoințele slăbesc trupul și uneori descurajează sufletul, iar semnul Crucii în mijlocul Postului înseamnă o încurajare, o întărire sufletească, pentru că puterea lui Hristos cel Răstignit și Înviat se află în Sfânta Cruce”. De asemenea, un alt motiv pentru care Sfinții Părinți au rânduit ca în mijlocul Postului să fie cinstită în mod deosebit Sfânta Cruce este acela de „a ne reaminti că în mijlocul Raiului era Pomul Vieții, dar prin nepostire, neascultare și nepocăință Adam nu a mai ajuns să guste din Pomul Vieții”, a spus Patriarhul României, arătând că „Noul Adam, însă, Iisus Hristos, prin postire 40 de zile, prin pocăință, prin răbdarea suferințelor, s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte pe Cruce, de aceea Dumnezeu L-a înviat din morți, adică dumnezeirea a înviat omenirea Lui din morți și i-a dat Lui o cinste mai mare decât mărirea oricărei ființe din lumea creată. Vedem că această așezare a Crucii ca sărbătoare în mijlocul Postului ne aduce aminte că, în mijlocul Raiului, Adam pentru că nu a postit și nu a ascultat de Dumnezeu a cazut. Noi dacă postim și ascultăm cuvântul lui Dumnezeu și rămânem atașați de Hristos biruim ispita și ne unim cu Dumnezeu. De asemenea, Părinții Bisericii au socotit că este necesară această sărbătoare pentru a arăta că la sfârșitul drumului Crucii se află bucuria Învierii”.

În finalul cuvântului Său, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a arătat că Duminica Sfintei Cruci este și o zi a speranței, a pregustării bucuriei Sfintelor Paști, lucru indicat și de veșmintele luminoase pe care slujitorii altarelor le poartă în această zi: „La Înălțarea Sfintei Cruci se citește Evanghelia Răstignirii Mântuitorului Iisus Hristos și atunci purtăm haine de culoare roșie. Deci, Crucea din Duminica a III-a din Sfântul și Marele Post al Sfintelor Paști este mai mult o lumină a vieții duhovnicești. Ea nu face referire directă la răstignirea lui Hristos, ci este un îndemn pentru noi să ne răstignim patimile pentru a ajunge la învierea sufletului din moartea păcatului”.

Comentarii Facebook


Știri recente