Duminica Ortodoxiei la Patriarhie

Duminica de astăzi, 4 martie 2012, prima din Postul Mare, este numită și Duminica Ortodoxiei sau a dreptei credințe. Această sărbătoare a fost instituită în secolul al IX-lea ca semn al biruinței asupra ereziilor și mai ales asupra ereziilor iconoclaste.

La Catedrala Patriarhală, Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române a oficiat Sfânta Liturghie înconjurat de un sobor de preoți și diaconi, în prezența a sute de credincioși.

În cuvântul de învățătură rostit după Sfânta Evanghelie, Preafericirea Sa a arătat, printre altele, că în Prima duminică din Postul Mare se cinstește biruința Ortodoxiei asupra tuturor ereziilor.

De asemenea, Patriarhul României a arătat că adevărul credinței este temelia mântuirii noastre, iar prin mărturisirea dreptei credințe ajungem în Împărăția Cerurilor : „Evanghelia de astăzi ne arată că dreapta credință ne deschide Cerul. Noi suntem obișnuiți să credem că lumea este doar atât cât vedem cu ochii trupești, însă Evanghelia ne arată că destinația noastră finală nu este mormântul din pământ, ci este Slava Preasfintei Treimi din Împărăția Cerurilor, că noi nu am fost făcuți ca să rămânem în mormânt, ci am fost făcuți pentru viață veșnică. De aceea Mântuitorul Iisus Hristos a biruit moartea care era urmarea păcatului și ne-a suit la Ceruri și ne-a dăruit Împărăția ce va să fie. Deci, mărturisind dreapta credință noi ajungem în Împărăția Cerurilor. (…) Dreapta credință ne dăruiește viața veșnică(…) Credem în Preasfânta Treime pentru că dorim să trăim veșnic în iubirea Preasfintei Treimi în Împărăția Cerurilor”

Totodată, Preafericirea Sa a mai precizat că Evanghelia de astăzi ne mai arată că există două feluri de a vedea, vedere trupească și vedere duhovnicească, subliniind faptul că dreapta credință este legată de vederea duhovnicească a celor de dincolo de vederea lumească și anume vederea cerească. Făcând referire la vederea duhovnicească, Patriarhul României a arătat că icoanele și pictura în Biserică nu sunt o simplă reproducere a realității din lumea aceasta ci ele sunt o vedere duhovnicească a sfinților care au fost pe pământ, dar care acum se află în Împărăția Cerurilor.

După cuvântul de învățătură rostit de Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Române, din încredințarea Preafericirii Sale, părintele Consilier Patriarhal Nicolae Dima a dat citire Pastoralei Sfântului Sinod la Duminica Ortodoxiei.

La finalul Sfintei Liturghii au fost marcați cei 22 de ani de episcopat ai Patriarhului României. Preafericirea Sa a fost hirotonit episcop la 4 martie 1990, în Duminica Ortodoxiei, în Catedrala Mitropolitană din Timișoara de către Înaltpreasfințitul Părinte Nestor, Mitropolitul Olteniei, Înaltpreasfințitul Părinte Nicolae, Mitropolitul Banatului și Înaltpreasfințitul Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului.

Astfel, cu prilejul acestui moment aniversar, părintele arhim. Timotei Aioanei, Mare eclesiarh al Catedralei Patriarhale a rostit un cuvânt prin care a subliniat importanța acestui moment pentru Biserica Ortodoxă Română și a dăruit Preafericirii Sale o icoană reprezentând sărbătoarea de astăzi. Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române a mulțumit lui Dumnezeu, părinților slujitori ai catedralei, în special părintelui arhim. Timotei Aioanei pentru cuvintele adresate, dar și pentru icoana primită. Totodată, mulțumirile Preafericirii Sale s-au îndreptat și către credincioșii prezenți în fiecare duminică la Catedrala Patriarhală. De asemenea, Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Române a adresat urări de bine Înaltpreasfințitului Părinte Mitropolit Nicolae cu prilejul împlinirii a 50 de ani de la întronizarea ca Mitropolit al Banatului, dorindu-i sănătate și ajutor de la Dumnezeu.

Apoi, s-a mers în procesiune cu sfintele icoane, din Catedrală în reședința patriarhală, slujitorii Catedralei purtând pe brațe icoane sfinte.

Duminica Ortodoxiei, a fost rânduită în urmă cu 1169 de ani când, în ziua de 11 martie 843, a fost reașezată în temeiurile ei închinarea la sfintele icoane. Duminica Ortodoxiei, sărbătorită de atunci și până astăzi în prima Duminică din Postul Mare, este încununarea luptelor și jertfelor creștinilor pentru apărarea sfintelor icoane, în timpul persecuțiilor împăratului Leon al III-lea Isaurul și urmașilor săi (730-787 – prima perioadă iconoclastă și 813-843 – a doua perioadă iconoclastă).

Comentarii Facebook


Știri recente