Duminica Ortodoxiei la Catedrala Patriarhală

Duminica de astăzi, 13 martie, prima din Postul Mare, este numită și Duminica Ortodoxiei sau a dreptei credințe. La Catedrala Patriarhală, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a oficiat Sfânta Liturghie, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi, în prezența a sute de credincioși.

În cuvântul de învățătură rostit după Sfânta Evanghelie, Preafericirea Sa a arătat, printre altele, că în Prima duminică din Postul Mare se cinstește biruința Ortodoxiei asupra tuturor ereziilor.

„Astăzi, noi prăznuim biruința ortodoxiei asupra tuturor ereziilor care au negat dumnezeirea lui Hristos, dumnezeirea Fiului și dumnezeirea Duhului Sfânt, precum și unirea celor două firi, firea dumnezeiască și firea omenească în Iisus Hristos fără amestecare, fără schimbare, în mod nedespărțit și neîmpărțit”, a spus Patriarhul României.

De asemenea, Preafericirea Sa a făcut referire și la erezia iconoclastă care a făcut mulți martiri: „Una din marile erezii care a tulburat Biserica a fost și aceea a prigoanei icoanelor, a luptei împotriva icoanelor, numită iconoclasm. Cel care respingea icoanele, batjocorea icoanele era numit iconoclast. Lupta împotriva sfintelor icoane a durat timp îndelungat și a făcut mulți martiri, o mulțime de monahi au fost uciși și alții au fost surghiuniți, adică trimiși în exil, pentru că cinsteau Sfintele Icoane. Deci Sfintele icoane nu sunt doar o podoabă în Biserică, ci prin Sfintele Icoane și prin toată pictura bisericească se mărturisește adevărul că Iisus Hristos din Nazaret nu este un simplu Om, ci este Dumnezeu cel veșnic, Nevăzut și Necuprins Care S-a făcut Om din iubire pentru oameni și pentru mântuirea lor”.

Credința ortodoxă este „mărturisirea Sfintei Treimi ca fiind Dumnezeu iubire veșnică”, a mai spus Preafericirea Sa.

„Deci, în Duminica Ortodoxiei se mărturisește adevărul că Dumnezeu este Tatăl, Dumnezeu este Fiul și Dumnezeu este Duhul Sfânt, această mărturisire a dumnezeirii lui Hristos, mărturisirea dumnezeirii tuturor persoanelor Sfintei Treimi este dreapta credință. Deci, Dumnezeul nostru nu este o singurătate veșnică, ci este o comuniune de Trei Persoane veșnice, distincte dar nedespărțite, de aceeași Ființă, egale de aceiași putere și slavă. Aceasta este credința ortodoxă, mărturisirea Sfintei Treimi ca fiind Dumnezeu iubire veșnică și în această iubire veșnică a Preasfintei Treimi suntem chemați noi oamenii, persoanele umane create după chipul Lui Dumnezeu”, a spus Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Române.

Referitor la sfintele icoane, Preafericirea Sa a arătat că potrivit Evangheliei de astăzi acestea „sunt o vedere dincolo de vederea trupească, vederea prin credință”. „Prin icoane vedem sfinții prezenți în lumina Preasfintei Treimi, în Slava Preasfintei Treimi, în Împărăția Cerurilor”, după cum a precizat Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române.

Apoi, din încredințarea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, părintele arhim. Timotei Aioanei, Mare Eclesiarh al Catedralei Patriarhale, a dat citire Pastoralei Sfântului Sinod la Duminica Ortodoxiei.

La finalul Sfintei Liturghii au fost marcați cei 21 de ani episcopat ai Întâistătătorului Bisericii Ortodoxe Române. Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a fost hirotonit episcop în Duminica Ortodoxiei, în data de 4 martie 1990, în Catedrala Mitropolitană din Timișoara.Cu acest prilej, părintele arhim. Timotei Aioanei, Mare eclesiarh al Catedralei Patriarhale a subliniat importanța acestui moment pentru Biserica Ortodoxă Română și a dăruit Preafericirii Sale o cruce de binecuvântare „din partea clerului și a credincioșilor care au participat la această Sfântă Liturghie”.

Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române a mulțumit lui Dumnezeu, ierarhilor prezenți atunci la Timișoara, clerului catedralei patriarhale și tuturor credincioșilor.

Apoi, s-a mers în procesiune cu sfintele icoane, din Catedrală în reședința patriarhală, slujitorii Catedralei purtând pe brațe icoane sfinte.

Cultul Sfintelor Icoane, al Sfintei Cruci și al Sfintelor Moaște a fost restabilit, cu autoritate, de Sinodul VII Ecumenic de la Niceea, din anul 787, iar apoi, cu solemnitate, de Sinodul de la Constantinopol din anul 843, care a hotărât ca, în prima duminică din Postul Mare, să se sărbătorească biruința Ortodoxiei asupra tuturor ereziilor sau abaterilor de la dreapta credință.

Comentarii Facebook


Știri recente