Duminica Înfricoșătoarei Judecăți la Paraclisul Mitropolitan din Chișinău

În Duminica Înficoșatei Judecăți, la 19 februarie 2012, Înaltpreasfințitul Petru, Arhiepiscop al Chișinăului, Mitropolit al Basarabiei și Exarh al Plaiurilor, a oficiat împreună cu un sobor de preoți și diaconi, Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie la Paraclisul Mitropolitan „Sfântul Ioan Teologul” din Chișinău, după cum ne informează Biroul de presă al Mitropoliei Basarabiei.

În cuvântul său de învățătură, Înaltpreasfințitul Petru, între altele, a menționat: „Evanghelia de astăzi ne vorbește despre cea de-a doua venire a Mântuitorului nostru Iisus Hristos, care va fi întru slavă. Prima venire a Sa a fost una smerită, în formă de prunc, acceptând să se nască într-o peșteră, iar cea de-a doua va fi una plină de slavă, va veni însoțit de îngeri, de sfinți și de Maica Domnului. Dacă la prima venire a venit ca să mântuiască lumea, lăsându-ne învățătura după care să viețuim, la cea de-a doua va veni să judece lumea după felul în care am respectat cele poruncite de El. Ne spune Evanghelia că înaintea Lui vor fi adunate toate popoarele și vor fi despărțiți cei drepți de cei nedrepți, asemenea cum desparte păstorul oile de capre. De-a dreapta Sa vor sta cei drepți, pe care Mântuitorul îi numește „binecuvântații Tatălui Meu”. Cei de-a dreapta sunt binecuvântați pentru că, așa cum ne precizează Evanghelia, au avut dragoste față de aproapele: au dat de mâncare celui flămând, a adăpat pe cel însetat, au îmbrăcat pe cel gol, au primit pe cel străin, au cercetat pe cel bolnav și pe cel din temniță. Iar celor de-a stânga Mântuitorul le zice blestemați, pentru că nu au arătat dragoste față de semenii lor. Principiul de bază după care sunt separați unii de alții, și după care vom fi judecați, este dragostea față de aproapele. În dependență de atitudinea noastră față de semenii noștri devenim „binecuvântați” sau „blestemați”. La Judecată lui Dumnezeu nu vom putea beneficia de apărători, așa cum avem parte în instanțele civile. Acolo ne vor apăra sau condamna faptele noastre. (…) Ceea ce ne mai descoperă Mântuitorul în Evanghelia de astăzi este identificare Sa cu toți cei care suferă. El zice: „Adevărat zic vouă, întrucât ați făcut unuia dintr-acești frați ai Mei, prea mici, Mie Mi-ați făcut”. Învățăm de aici că atunci când dăm săracilor, în realitate, dăm Mântuitorului Hristos. Aceasta i-a făcut pe Sfinții Părinți să spună că „cine pe sărac ajută, pe Dumnezeu împrumută”. Dragostea față de aproapele ne duce în Împărăția lui Dumnezeu”.

În cadrul Sfintei Liturghii, tânărul teolog Iurie Saganovschi a fost hirotonit în treapta de diacon.

Comentarii Facebook


Știri recente