Drumul Crucii și Învierii poporului român

Români de pretutindeni au adus prinoase duhovnicești sfinților români care au însămânțat și mărturisit credința ortodoxă pe meleagurile noastre. Instituită în 20 iunie 1992 de către Sfântul Sinod al Bisericii noastre, Duminica Sfinților Români este o sărbătoare a bucuriei și demnității întru sfințenie a poporului român, care a primit credința apostolică de la Sfântul Apostol Andrei și care a rodit de-a lungul veacurilor.

Sărbătoarea de ieri a fost un frumos prilej pentru fiecare român, indiferent de locația sa geografică, indiferent că trăiește pe acest pământ românesc ori în diaspora, de a transcende barierele timpului pentru a fi în comuniune cu acei sfinți străromâni care au mărturisit credința întru Mântuitorul Iisus Hristos și față de care suntem datori să aducem mulțumiri și prinoase duhovnicești pentru rugăciunile, ocrotirile și roadele Evangheliei lui Hristos pe pământul românesc. Sfinții Români sunt ‘rodul lucrării harului Preasfintei Treimi’, sunt niște ‘mlădițe crescute de către Duhul Sfânt din vița de vie care este Hristos, Vița de vie a vieții veșnice’, după cum reliefa Preafericitul Părinte Patriarh Daniel în cuvântul de învățătură, rostit cu prilejul săvârșirii Sfintei Liturghii la Mănăstirea ‘Duminica Sfinților Români’ din Capitală, informează Ziarul Lumna. Acești sfinți sunt pomeniți fiindcă ei sunt temelia mărturisirii noastre, fiindcă datorită lor creștinismul românesc a dăinuit, în ciuda venirii asupra noastră a popoarelor păgâne migratoare: goți, huni, gepizi, avari, slavi, bulgari, pecenegi, cumani, tătari și turci, de-a lungul a multor secole, astfel că ‘poporul român s-a afirmat purtător de Cruce și de Înviere’, precum a precizat Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Române.

Cinstirea sfinților români necunoscuți

Tăria credinței acestor sfinți străromâni se observă în primul rând în mulțimea de ierarhi, preoți, diaconi, credincioși martiri, părinți cuvioși, domnitori și alți luptători care și-au dat viața pentru apărarea credinței strămoșești, încât nu există lună a anului în care să nu se facă pomenire de sfinți străromâni. ‘Prin acești sfinți români ne simțim onorați și ajutorați. Onorați pentru că avem rugători în Ceruri și ajutorați pentru că ei ne dau pildă de creștere în credință, de mărturisire a credinței nu numai în vremuri bune, ci și în vremuri grele. Din neamul nostru avem o mulțime de modele de urmat. Dacă ne gândim la mulțimea sfinților mucenici, la mulțimea cuvioșilor, la mulțimea credincioșilor și credincioaselor care, deși nu sunt trecute în calendar, totuși sunt sfinți în Ceruri. De aceea, Duminica aceasta este Duminica Sfinților Români cunoscuți și necunoscuți, recunoscuți de Biserică și trecuți în calendar și a celor încă necunoscuți de oameni, ci numai de Dumnezeu. O mulțime de creștini au pătimit în timpul stăpânirii comuniste atee. Unii au murit în închisori, alții au pătimit mărturisind pe Hristos în diferite instituții ale statului ateu. În toate timpurile, sfinții români ne privesc și ne îndeamnă să urmăm credința apostolilor, a mucenicilor, a cuvioșilor, a ierarhilor, a preoților și diaconilor slujitori ai sfintelor altare și credința domnitorilor, precum Sfinții Brâncoveni, Sfântul Ștefan cel mare, Sfântul Neagoe Basarab, care ne arată că, indiferent de rang, în societate sfințenia este un dar al lui Dumnezeu și se dăruiește celor care Îl iubesc pe El și împlinesc în viața lor voia Lui’, a subliniat Preafericirea Sa.

Fiecare credincios este chemat la sfințenie

Față de acești sfinți români credinciosul de azi își poate arăta evlavia prin dăruirea numelui lor copiilor nou-născuți și mai ales prin râvna către cele sfinte, către rugăciune, către iubirea milostivă și jertfelnică a Domnului Iisus Hristos, care ne cheamă la sfințenie, pentru că ‘orice credincios sau credincioasă care răspunde chemării la sfințenie prin mărturisirea dreptei credințe, prin pocăință, prin împărtășirea cu sfintele taine, prin multă rugăciune și nevoință poate deveni un sfânt. Fiecare credincios sau credincioasă are în suflet, prin lumina sfântului botez dată, deja chemarea la sfințenie și acest sâmbure al sfințeniei primit în botez trebuie cultivat de-a lungul întregii vieți’, a evidențiat Preafericirea Sa.

După săvârșirea Sfintei Liturghii, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române a dăruit obștii monahale, îndrumată de protos. Petru Ungureanu, starețul mănăstirii, cărți liturgice și duhovnicești, ediții recente, iar credincioșilor, câte o iconiță cu sfinții români.

Mănăstirea ‘Duminica Sfinților Români’ este ctitoria vrednicului de pomenire patriarh Teoctist, de aceea așezământul monahal mai are ocrotitor și pe Cuviosul Teoctist.

Comentarii Facebook


Știri recente

Obștea Mănăstirii Putna a donat sânge

Obștea Mănăstirii Putna a organizat joi Campania „Un strop de sânge salvează o viață”, prin care au fost colectați aproximativ 13 litri de sânge.  Acțiunea a fost organizată în baza parteneriatului existent între Arhiepiscopia Sucevei…