DREPTATE ȘI GENEROZITATE – bunurile retrocedate Bisericii Ortodoxe Române nu se înstrăinează, ci ajută pe români

În legătură cu știrile apărute în mass-media referitoare la demersurile parohiilor, mănăstirilor și eparhiilor Bisericii Ortodoxe Române pentru retrocedarea proprietăților bisericești confiscate în timpul regimului comunist, interpretate malițios de unele instituții de presă, precizăm:

1. Prin Legea pentru secularizarea averilor mănăstirești din anul 1863 au fost confiscate de către Statul român în mod nediscriminatoriu și fără măsuri compensatorii atât proprietățile mănăstirilor închinate Locurilor Sfinte, cât și cele neînchinate. În urma acestei decizii a Statului, parohiile și mănăstirile ortodoxe nu s-au mai putut întreține și nu au mai putut desfășura operă socială și educațională. Așa se justifică asumarea în anii 1864 și 1893 de către Statul român a obligației compensatorii de a acorda o contribuție modestă la salarizarea personalului cultelor religioase și a susține financiar întreținerea și activitățile unităților bisericești.

2. După anul 1948, regimul comunist a confiscat terenurile agricole și forestiere, precum și imobilele bisericești, cu excepția locașurilor de cult. Ca urmare, Biserica a fost obligată să își diminueze drastic activitatea misionară, social-filantropică și cultural-educațională.

3. Începând cu anul 1990, Biserica Ortodoxă Română a redobândit posibilitatea de a-și împlini misiunea în libertate și a desfășura o amplă operă social-filantropică și cultural-educațională în beneficiul societății românești. Astfel, în prezent, în Patriarhia Română funcționează peste 670 de instituții sociale, medicale și educaționale și sunt derulate peste 750 de proiecte și programe pastoral-misionare, social-caritabile și cultural-educaționale pentru comunitățile românești din țară și, în ultimii ani, din străinătate. Pentru întreaga sa operă socială de care beneficiază aproape 1 milion de români, eparhiile Patriarhiei Române au cheltuit în anul 2012 aproximativ 70 milioane lei.

Pentru întreținerea, consolidarea și restaurarea locașurilor de cult, în majoritate monumente istorice aflate în patrimoniul cultural-național, și pentru susținerea multiplelor activități ale Bisericii în favoarea societății românești, se impune în mod imperios retrocedarea proprietăților bisericești confiscate de fostul regim comunist din România. Imobilele retrocedate nu vor fi vândute străinilor, ci vor fi folosite pentru înființarea unor instituții educaționale, social-caritabile, medicale și culturale.

4. În ceea ce privește unele școli din București, ca Liceul de Muzică „Dinu Lipatti”, situat în Str. Principatele Unite; Grădinița nr. 123, situată în Calea Floreasca; Grupul Școlar Industrial Mecanică Fină, Școala Generală nr. 71 „Ioan Ducici”, situată în Calea Moșilor, precizăm că imobilele revendicate au fost edificate de la început de către Biserica Ortodoxă Română cu destinația școlară, păstrată și după confiscarea lor de către regimul comunist în anul 1948. Asigurăm pe toți cei interesați că după retrocedarea acestor edificii Bisericii noastre, școlile respective își vor păstra atât profilul actual (muzică și artă, economic, cultură generală), cât și corpul profesoral, iar elevii pot aparține oricărei confesiuni creștine sau religii. Patriarhia Română se va implica în creșterea calității actului educațional al tinerei generații și în susținerea elevilor săraci, dar cu bune rezultate la învățătură, pentru binele societății românești, așa cum au solicitat în ultimii ani numeroși părinți și profesori, care observă că școlile private concurează adesea școlile de stat.

Reamintim că Statul român nu a retrocedat Bisericii bunurile confiscate în timpul secularizării averilor bisericești de către domnitorul Alexandru Ioan Cuza, iar în ultimii 20 de ani nu au fost restituite decât parțial bunurile bisericești confiscate abuziv de către regimul comunist (clădiri, terenuri agricole, păduri).

În concluzie, retrocedarea proprietăților bisericești confiscate de regimul comunist este un act de dreptate și, în același timp, de susținere a multiplelor activități sociale ale Bisericii de ajutorare a celor săraci și defavorizați, precum și a copiilor și tinerilor din școli.

Indiferent de numărul școlilor, trebuie promovată calitatea actului educațional. În acest context, cooperarea dintre Biserică și Școală nu trebuie să fie doar o dorință pioasă, ci o datorie morală. În orice caz, bunurile retrocedate Bisericii Ortodoxe Române nu se înstrăinează, ci ajută pe români, întrucât dreptatea și generozitatea sunt componente esențiale ale demnității umane, atât în plan individual, cât și social.

BIROUL DE PRESĂ AL PATRIARHIEI ROMNE

Comentarii Facebook


Știri recente