Drept la replică

În legătură cu opiniile prezentate de doamna Gabriela Popescu în articolul-interviu Student la Teologie: „Biserica nu este decât o industrie care încearcă să păstreze fraierii care cotizează” apărut în ediția electronică a cotidianului Adevărul din 21 ianuarie 2010, facem următoarele precizări:

Numirea tinerilor teologi în posturile clericale vacante din cuprinsul Arhiepiscopiei Bucureștilor se face prin concurs, cu respectarea prevederilor Statutului pentru organizarea și funcționarea Bisericii Ortodoxe Române (articolele 123 și 124), a Metodologiei pentru obținerea gradelor profesionale (aprobată prin hotărârea Sfântului Sinod nr. 1199 din iulie 2008 și confirmată de Ministerul Culturii, Cultelor și Patrimoniului Național prin aprobarea cu numărul C/526/09.04.2009), precum și a Regulamentului pentru numiri și transferări, având următoarele coordonate:

– Preoții și diaconii slujitori se recruteazã dintre doctorii, absolvenții de masterat și licențiații facultãților de teologie, specializarea Teologie pastoralã, care au susținut examenul de capacitate preoțeascã.

– Preoții și diaconii sunt numiți la parohie de chiriarh, într-o ședințã a Permanenței Consiliului eparhial, cu respectarea prevederilor statutare și regulamentare bisericești.

– Numirea și transferarea preoților și a diaconilor la parohii se fac prin concurs, cu excepțiile prevãzute la art. 39, alin. (1), art. 105, alin. (2), art. 124, alin. (4) și art. 125, alin. (3).

– Pentru a putea fi numiți, candidații la posturile de preot și diacon trebuie sã corespundã condițiilor canonice, statutare și regulamentare bisericești. (cf. Statutului pentru organizarea și funcționarea Bisericii Ortodoxe Române)

– Personalul clerical își începe activitatea prin titularizarea pe post, care devine efectivă la data hirotoniei.

– Pentru candidații care doresc numirea într-un post clerical, titularizarea pe posturile scoase la concurs de centrul eparhial este obligatorie și se face în baza examenului de capacitate preoțească prevăzut de Regulamentul de numiri și transferări. În acest scop, eparhiile sunt îndatorate să publice posturile vacante în vederea organizării examenului de titularizare (capacitate preoțească).

– Numirea pe post ca titular în vederea hirotoniei se face în limita posturilor publicate și în ordinea mediilor generale de titularizare. (cf. Metodologiei pentru obținerea gradelor profesionale)

Toate aceste informații sunt publice și pot fi accesate direct, fie pe suport tipărit, fie online pe pagina: http://www.patriarhia.ro/ro/documente/ (pagina oficială a Patriarhiei Române) și pe pagina: http://www.crestinism-ortodox.ro/ – secțiunea Utile (pagina oficială Arhiepiscopia Bucureștilor). În ceea ce privește posturile clericale vacante din Arhiepiscopia Bucureștilor, ele sunt afișate, împreună cu lista actelor necesare pentru înscrierea la concurs, la avizierul Centrului eparhial al Arhiepiscopiei Bucureștilor.

În legătură cu unele acuze aduse unor profesori ai Facultății de Teologie Ortodoxă Justinian Patriarhul – Universitatea București de către presupuși studenți în teologie, acestea par a fi mai mult insinuări decât informații certe. Statutul de teolog presupune multă seriozitate, studiu, responsabilitate, sinceritate etc. calități de care, în mod clar, nu dau dovadă studenții ale căror opinii sunt prezentate în articol, dar care se ascund sub protecția anonimatului.

În concluzie, autoarea articolului amintit nu face decât să dezinformeze opinia publică cu privire la modul în care sunt ocupate posturile clericale din cuprinsul Arhiepiscopiei Bucureștilor, prin prezentarea, sub protecția anonimatului, a unor frustrări ale unor presupuși studenți (denumiți în articol teologi) ai Facultății de Teologie Ortodoxă Justinian Patriarhul a Universității București.

Pentru a cultiva onestitatea și dreptatea, este recomandabil ca atât studenții cât și jurnaliștii să se informeze mai bine la Sectorul Administrativ Bisericesc, care a fost complet reînnoit în anul 2009, tocmai pentru a fi promovate competența, transparența și corectitudinea numirilor pe posturi la parohii, conform legislației bisericești în vigoare.

BIROUL DE PRESĂ AL ARHIEPISCOPIEI BUCUREȘTILOR

Comentarii Facebook


Știri recente