Drept la replică: O biserică darnică blamată de rău platnici

CONSILIUL PAROHIAL AL BISERICII SFNTUL GHEORGHE VECHI, ne informează:

În legătură cu articolul intitulat Nicolae Ulieru și preotul parohiei Sf. Gheorghe Vechi șantajează bătrânii dintr-un imobil din centrul Capitalei, semnat de doamna Ramona Feraru în cotidianul Curentul din 10 august 2010, pentru corecta informare a opiniei publice, facem următoarele precizări:

1. Parohia Sfântul Gheorghe Vechi cu sediul în București, Calea Moșilor nr. 36, Sector 3 este proprietara de drept a imobilului din B-dul Corneliu Coposu nr. 1 D. Acest drept se întemeiază pe Autorizația de construcție nr. 23 V din 22 februarie 1913, prin care „Epitropia Bisericei Sf. Gheorghe Vechiu” era autorizată să construiască pe proprietatea sa actualul imobil, Contractul de concesiune nr. 20674 din 05 decembrie 1912 încheiat între Epitropia Bisericii Sf. Gheorghe Vechi și Dl. Dumitru Oprea Soare pe termen de 25 de ani (26 octombrie 1913 – 26 octombrie 1938) având scop construirea actualului imobil, Procesul Verbal de predare-primire a imobilului la expirarea concesiunii, documente pe baza cărora s-a eliberat Încheierea de intabulare nr. 11845/2005.

Imobilul nu a fost niciodată înstrăinat, naționalizat sau scos din proprietatea, implicit administrarea Parohiei Sfântul Gheorghe Vechi. Acest lucru poate fi dovedit cu documente oficiale, respectiv procese verbale ale Consiliului parohial, corespondență anuală între Parohie, Centrul Eparhial și instituții ale statului, documente privind investiții și lucrări de întreținere efectuate de Parohie la acest imobil, acte financiar contabile.

2. Întregul imobil are în total 12 apartamente și 4 garsoniere și nu 25 de apartamente, așa cum menționează în articolul respectiv.

3. Toate contractele de închiriere, chiar și cele „din anii 70”, au fost încheiate cu Parohia Sfântul Gheorghe Vechi, nu cu „statul”. Surprinzător este faptul că, deși contestă dreptul de proprietate al Parohiei asupra acestui imobil, foștii chiriași nu au prezentat în nici o instanță documente care să susțină contrariul.

Parohia nu a intentat procese de evacuare tuturor chiriașilor, ci doar celor rău platnici și celor ce au contestat în instanță dreptul de proprietate al Parohiei asupra imobilului în cauză. Toate aceste procese au fost puse pe rol după încercări repetate de negocieri cu foștii chiriași, cărora le expiraseră contractele de închiriere. Negocierile au avut loc în cadrul ședințelor Consiliului parohial, iar acționarea în instanță s-a făcut în urma refuzului categoric al persoanelor implicate de a încheia noi contracte de închiriere conform hotărârilor Permanenței Consiliului Eparhial al Arhiepiscopiei Bucureștilor, în conformitate cu prevederile Statutului Bisericii Ortodoxe Române. În consecință, fiecare acțiune s-a introdus în instanță după aprobarea Permanenței Consiliului Eparhial al Arhiepiscopiei Bucureștilor pentru fiecare caz în parte.

4. Chiriile lunare, neplătite de foștii chiriași, contestatari ai dreptului de proprietate al Parohiei asupra imobilului, nu au fost niciodată de 100 – 150 lei noi pe lună, ci numai de 103 lei/lună la nivelul anilor 1982. În plus, majoritatea acestora nu și-a plătit niciodată cota parte la utilitățile de întreținere, situație care a provocat dificultăți financiare proprietarului (Parohia), nevoită să achite din fonduri proprii contravaloarea acestora pentru a nu fi afectați chiriașii buni platnici și a evita rezilierea contractelor cu furnizorii de utilități. Listele de plată afișate de Parohie la avizier, realizate în conformitate cu facturile plătite din banii proprii, au fost sistematic rupte de către cei care nu au înțeles că pentru a beneficia de o locuință trebuie, în primul rând, să încheie un contract de închiriere și să-și achite cota parte din cheluielile cu întreținerea imobilului (impozite, apă, salubritate, curățenie).

5. În legătură cu afirmația calomnioasă din articol referitoare la o presupusă legătură între parohie și domnul Nicolae Ulieru, menționăm că nu există nici o legătură între Pr. Paroh Ionel Durlea, membrii Consiliului parohial și domnul Nicolae Ulieru.

Comentarii Facebook


Știri recente

La hramul istoric al Catedralei Patriarhale va fi proclamată canonizarea Sf. Cuv. Teofana Basarab | Programul manifestărilor

Catedrala Patriarhală îşi serbează în 21 mai hramul istoric dedicat „Sfinților Împărați Constantin și Elena”.  Între manifestările organizate este cuprinsă proclamarea canonizării Sfintei Cuvioase Teofana Basarab. Detalii despre viaţa sfintei, aici. Programul integral: Proclamarea canonizării…